PODR 20 december 2022

PODR 20 december 2022

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. 

Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Stand van zaken min of meer

24077 nr. 1

kst-24077-1

Drugbeleid (24.077) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zoeken | Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-1065868.pdf (officielebekendmakingen.nl) 

24 077                Drugbeleid

Nr. 506               Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2022

Met deze brief informeren wij uw Kamer over de voortgang van het Experiment gesloten coffeeshopketen en de uitwerking van nadere afspraken uit het coalitieakkoord. Hieronder gaan wij in op de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het experiment met een grote stad, het verwachte startmoment en het onderzoek. (...)

 

34997 nr. 1

34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997) - Eerste Kamer der Staten-Generaal

36279 Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment | Tweede Kamer der Staten-Generaal (16 december 2022)

 

Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen (overheid.nl) 

Opzet experiment

Het experiment bestaat uit vier fasen: de voorbereidingsfase, waaronder een overgangsfase, de experimenteerfase en de afbouwfase.

Voorbereidingsfase: minimaal één jaar

Op 1 juli 2020 is de voorbereidingsfase gestart. Tot de overgangsfase gelden voor coffeeshops in de deelnemende gemeenten de Opiumwet en de huidige gedoogregels nog. In de voorbereidingsfase hebben potentiele telers hun aanvraag ingediend. Zodra de telers zijn aangewezen, kunnen zij starten met de productie van hennep. Daarbij moeten zij zich houden aan alle regels van het experiment en aan de overige wet- en regelgeving. Na het aanwijzen van de telers kunnen de coffeeshophouders met de aangewezen telers overleggen.

De coffeeshophouders kunnen zo hun wensen aan de teler doorgeven, onderhandelen over de prijs en nagaan of de kwaliteit en kwantiteit van de hennep aan hun wensen voldoen.

In de voorbereidende fase van het experiment hebben deelnemende gemeenten de gelegenheid om gemeentelijke verordeningen en beleidsregels aan te passen zodat ze overeenkomen met de regels van het experiment. Ook kunnen gemeenten in dat jaar voorbereidingen treffen voor het toezicht op de coffeeshops. Onderzoekers doen in de voorbereidingsfase een zogenaamde nulmeting. Zij bekijken hoe de situatie is voordat de experimenteerfase is gestart.

Overgangsfase: maximaal zes weken.

Omdat voor coffeeshops een plotselinge overgang van de gedoogsituatie naar de experimenteerfase niet wenselijk is, is er een overgangsfase. Het is namelijk niet realistisch voor coffeeshops om het assortiment in één nacht te moeten vervangen. Daarnaast kan een overgangsfase ervoor zorgen dat klanten kunnen wennen aan het nieuwe aanbod.

Voor de coffeeshophouders gelden bepaalde eisen in deze fase onverkort (zoals verbod op overlast, verbod op alcohol) en bepaalde eisen gelden alleen ten aanzien van de hennep die afkomstig is van aangewezen telers (administratie, handelsvoorraad).
De overgangsfase start zodra de ministers vaststellen dat de kwaliteit en diversiteit van de hennep voldoende is én wordt voldaan aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen. De overgangsfase zal maximaal zes weken duren.

Experimenteerfase: minimaal vier jaar - uiterlijk vijf en een half jaar

De ministers besluiten wanneer de experimenteerfase start. Tijdens de experimenteerfase gelden voor alle betrokkenen de regels van het experiment. De aangewezen telers zorgen ervoor dat er voldoende hennep wordt geproduceerd en dat deze wordt gecontroleerd op kwaliteit. De telers zorgen voor de bevoorrading van de coffeeshops in de deelnemende gemeenten. De teler is verantwoordelijk voor het vervoer van de hennep naar de coffeeshops door een particulier geld- en waarde transportbedrijf met vergunning. De coffeeshops mogen vanaf de start van de experimenteerfase uitsluitend hennep verkopen van de aangewezen telers.
De experimenteerfase duurt vier jaar. Gedurende deze vier jaar zullen de onderzoekers de effecten van het experiment monitoren. Zij leveren elk jaar een onderzoeksrapport op over hun bevindingen. Voor het aflopen van de experimenteerfase vindt ook de evaluatie plaats die door de bij wet ingestelde Begeleidings- en Evaluatiecommissie aan de ministers wordt aangeboden. Op basis van de evaluatie vindt besluitvorming plaats over het vervolg van het experiment en de situatie daarna. Het kabinet kan op basis van de evaluatie besluiten het experiment met (maximaal) 1,5 jaar te verlengen.

Afbouwfase: uiterlijk zes maanden

Een experiment heeft altijd een einde, daarom is een afbouwfase ook onderdeel van het experiment. De afbouwfase is bedoeld als overgang tussen het einde van het experiment

en het opnieuw van toepassing worden van de huidige wet- en regelgeving (Opiumwet en gedoogbeleid), tenzij het kabinet anders besluit. Indien wordt besloten om terug te keren naar de oude situatie geeft deze fase de deelnemende gemeenten, de coffeeshops en alle andere betrokken partijen de gelegenheid geven om op een redelijke wijze terug te keren naar de oude situatie. De telers moeten binnen de afbouwfase al hun hennep verkopen. Resterende hennep moet worden vernietigd. Voor de coffeeshops geldt dat zij in de afbouwfase zowel legale hennep als gedoogde hennep mogen verkopen.

Tijdens de afbouwfase gelden voor coffeeshophouders bepaalde eisen onverkort (zoals het verbod op overlast of de verkoop van alcohol) en bepaalde eisen gelden alleen ten aanzien van de hennep die afkomstig is van aangewezen telers (administratie, handelsvoorraad). Dit is vergelijkbaar met de situatie in de overgangsfase.

 

Grensoverschrijdend nieuws

The 5 most intriguing cannabis research studies of 2022 | Leafly (15 december 2022)

There has been a noticeable shift in the type of cannabis research published in 2022. Reduced government research restrictions and improved global legalization efforts have both paved the way for new and exciting ways to research the plant and its complexities. 

While research into the independent effects of THC and CBD are still the main focus of most studies, there is increasing interest in commercially available cannabis products, whole-plant extracts, and the effects of terpenes on brain function. Below are five intriguing cannabis research stories from the last year.  

In New York, previously convicted get first cannabis licenses (france24.com) (18 december 2022)

Naiomy Guerrero's brother was stopped by police often and was once convicted on drug charges when marijuana was illegal in New York. Now, she is setting up a legal cannabis business, a promising new market fraught with pitfalls.

New York state is offering its first 150 licenses for the legal sale of cannabis to people -- and their relatives -- who have been convicted of offenses related to the drug, including selling.

The policy, implemented by the state's Democratic leaders, seeks to compensate African-American and Hispanic communities whose members were disproportionately arrested and convicted during the decades weed was illegal.

"It's such an exciting moment for my family," said 31-year-old Guerrero, a PhD art history student whose parents are from the Dominican Republic.

"Especially given where we come from and everything we have been through, with the discriminatory policies that the city has had, like stop and frisk," she told AFP. (...)

Online system to control cannabis bud sales will be ready next year | Thaiger (thethaiger.com) (15 december 2022)

The Department of Thai Traditional and Complementary Medicine (DTAM) is launching an online system to control the sale of cannabis buds next year. Buyers must be over 20 years old and present their ID cards before purchasing.

While the official Cannabis Act was under process, different rules and restrictions were gradually introduced to prevent people under the age of 20, pregnant women, and breastfeeding mothers from touching cannabis. 

The Director of the DTAM, Thongchai Lertwilairattanapong, revealed today that the International Narcotics Control Board (INCB) was worried about the cannabis bud sale. So, the DTAM is working on a system and programme for the officials to track the sales of controlled cannabis buds, which will be ready in January next year. (...)

The cannabis industry has a plastic waste problem — but some are finding solutions | CBC News (15 december 2022)

Here's a story about how my insomnia turned into a plastic problem.

Back in 2019, I was having serious trouble sleeping. My prescribed pills were no longer working, so I experimented with cannabis. After seeing poor results with edibles, CBD oil and CBD capsules, I decided to try smoking it. After some hits and misses, I found a strain that worked.

You can buy the cannabis flowers or pre-rolled joints, but they both require a plastic receptacle, which can range from a round container to a tube, even a bag. 

My local store in Toronto suggested that when I was done, I could bring the tubes back, as they could be recycled — so I did. But I recently discovered that my giant bag of "doob tubes" — the nickname for the tubes that store pre-rolled joints — was just going into the trash. (...)

Le fumeur de cannabis en France, un profil plus âgé (lemonde.fr) (19 december 2022)

Selon une étude de l’OFDT, l’âge de l’usager moyen est passé de 25,1 ans à 32,8 ans entre 1992 et 2021. Si la consommation se stabilise, avec 10,6 % de la population concernée dans l’année, chez les moins de 25 ans, les indicateurs sont à la baisse.

C’est un portrait-robot du consommateur de cannabis tout en contrastes, parfois à rebours des idées reçues, que révèle la dernière étude « Tendances » de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) sur la consommation en population adulte, publiée lundi 19 décembre.

Les données de cette enquête, menée auprès de 23 661 adultes âgés de 18 ans à 64 ans, en partenariat avec l’agence Santé publique France, confirment d’abord la stabilisation des grands indicateurs de consommation, avec 10,6 % de la population ayant consommé du cannabis dans l’année, et 47,3 % (soit près de dix-huit millions de Français) l’ayant déjà expérimenté au cours de leur vie. Elles soulignent aussi la tendance au vieillissement de l’usager moyen du cannabis, dont l’âge est passé de 25,1 ans à 32,8 ans entre 1992 et 2021. (...)

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600