PODR 2 mei 2023

PODR 2 mei 2023

20230502 153137

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 4-tal knoppen (linkjes) om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen.
 
M3U    PLS    ASX    DIRECT 
 
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

550x367

Tijdig in bezwaar gaan tegen nieuwe gedoogverklaring | Bond van Cannabis Detaillisten (coffeeshopbond.nl) (21 april 2023)

Gemeente passen bij tijd en wijle de zogenaamde “schaarse vergunningen” problematiek toe n.a.v. de Europese Richtlijn en de Dienstenwet waarin staat vermeld dat een zogenaamde schaarse vergunning niet meer voor onbeperkte tijd verstrekt mag worden en na een bepaalde tijd moet worden opengesteld voor iedereen.

Dat betekent dat gedoogverklaringen niet meer verlengd worden maar dat conform deze genoemde wetgeving en het daaraan gekoppelde coffeeshopbeleid van de gemeente een nieuwe gedoogverklaring wordt afgegeven met een einddatum zonder de mogelijkheid om deze te verlengen. Buiten het westen van het land wordt dit bij diverse gemeenten ingevoerd (in mindere mate in het westen van het land).

Nieuwe gedoogverklaring

Wij hebben recent hier een procedure bij de rechtbank over gehad. Een bijkomend probleem was dat het bezwaar door belanghebbende te laat was ingediend omdat de gemeente op de nieuwe gedoogverklaring en de bijbehorende brief meermaals ondubbelzinnig heeft medegedeeld dat tegen deze nieuwe gedoogverklaring geen bezwaar en beroep open zouden staan omdat geen sprake was van een appellabel besluit. De coffeeshophouder is zelfs meerdere keren door de gemeente mondeling in kennis gesteld van dit standpunt dat geen rechtsmiddelen tegen dit nieuwe beleid en nieuwe gedoogverklaring open staan.

Bij deze procedure speelt bij de rechter of het beroep ontvankelijk is of dat sprake is van een te laat ingediend beroep dat niet ontvankelijk is. Wij hebben aangevoerd dat de gemeente belanghebbende heeft misleid door onjuiste informatie te verstrekken over al dan niet openstaande rechtsmiddelen en of een nieuwe gedoogverklaring niet aan de gemachtigde gezonden behoort te worden indien er een gemachtigde is t.a.v. deze problematiek zoals in onderhavige zaak. De gemeente heeft m.i. de gemachtigde jurist ten onrechte niet op de hoogte gebracht van dat nieuwe besluit mede omdat er al een geschil liep over dat nieuwe coffeeshopbeleid. De gemeente was op de hoogte dat belanghebbende het niet eens was met een nieuwe gedoogverklaring en de “schaarse vergunningenproblematiek”. Een gemeente behoort nu eenmaal zorgvuldig en onbevooroordeeld te werk te gaan.

Een andere reden voor de onjuiste beslissing van de gemeente was volgens ons dat de gemeente ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de uitspraak van de Rechtbank Roermond (bevestigd door twee andere rechtbanken) waarin is geoordeeld dat een gedoogverklaring geen vergunning is en dat beleid n.a.v. de Dienstenwet daarom niet van toepassing kan zijn en dus niet rechtmatig is.

Werkwijze van een gemeente

De gemeente past regelmatig beleid aan en dat is vaak niet in uw voordeel. De argumenten zijn vaak verzonnen of buitenwettelijk. Laat u niet adviseren door de gemeente ook al doet zij alsof zij uw belangen begrijpen en beschermen. Dat doen ze vaak namelijk niet. Dat hoeft ook niet, maar laat u niet misleiden door zo’n houding van een bestuursorgaan.

Advies:

Ga bij elke nieuwe vergunning of gedoogverklaring goed na of er niets is gewijzigd dat in uw nadeel is. Raadpleeg uw adviseur. Ga direct in bezwaar en vervolgens in beroep bij twijfel over uw gedoogverklaring en laat u niet misleiden door zogenaamde adviezen of richtlijnen van de gemeente dat bezwaar niet mogelijk is. Dat is veelal ten onrechte en de gemeente doet dat waarschijnlijk alleen om hun eigen belangen te behartigen en dat is ook in strijd met de wet.

Laat u deskundig voorlichten en kijk met argusogen naar besluiten van de gemeente als het uw gedoogverklaring aangaat.

Conclusie

Weten is één, bewijzen is twee. De belastingdienst, de gemeente, maar ook de rechters, zijn niet makkelijk te overtuigen en zeker niet indien te laat wordt gereageerd pop een besluit of kennisgeving zoals een gedoogverklaring.

Het woord is dan vaak aan de rechter en die is niet makkelijke te overtuigen.                                                                                                                                       

In dit geval: nog geen eind goed al goed! Wij houden jullie op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank.

Wil Oomen – fiscaal advies

april 2023 voor de Bond van Cannabis Detaillisten

FuUBsHNWIAIgeKj

Bijzonder beeld: minister Kuipers tussen de (legale) wietplanten! - CNNBS.nl (1 mei 2023)

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is 1 van de 2 verantwoordelijke bewindspersonen – naast de minister van Justitie – voor het Nederlandse cannabisbeleid. En dus ook een van de leiders van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen ofwel het wietexperiment. Om zich een beter beeld te geven van het reilen en zeilen van een gereguleerde cannabismarkt, toog Kuipers onlangs naar Canada voor een werkbezoek tussen de hier nog verboden maar daar legale planten.

Geestverruimend werkbezoek voor de minister

Dat het prima kan, een volledige legalisatie van recreatieve cannabis in één daverende klap doorvoeren, bewijst Canada al sinds 17 oktober 2018. Ook is het land niet door buitenlandse mogendheden aangevallen omdat het internationale (drugs)verdragen schendt, iets wat je hier in Europa nogal eens hoort als argument waarom er niet gelegaliseerd zou kunnen worden.

Kortom, een uitstekend idee van onze minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers om eens zijn eigen neus hoogstpersoonlijk tussen die Canadese wietplanten te steken. Vandaar dat ie eind april op en neer naar Canada vloog voor een werkbezoek in het teken van cannabis! (…)

Discussie over Aboutalebs ‘war on drugs’: ‘Als dit het gevolg van die drugsvangsten is, stop er dan mee’ | Explosies in Rotterdam | AD.nl (1 mei 2023)

De ongekende reeks explosies in Rotterdam zorgt voor discussie over de war on drugs van burgemeester Aboutaleb. Bewijst het geweld dat de aanpak werkt, of juist niet?

Rotterdam is ruw ontwaakt uit de Koningsdag-droom. Een dag lang leek alles mooi, vrolijk en veilig in de stad. Maar vier dagen en vier explosies later weten we weer waar we staan. De teller staat inmiddels op vijftig aanslagen dit jaar, een angstaanjagend record.

En de impact is groot. Omwonenden van een getroffen toko in Crooswijk denken na over verhuizen. In Feijenoord ontplofte midden op een doordeweekse dag een bom vlakbij een basisschool. En zondagnacht schrokken tientallen toeristen in hostels in de Witte de Withstraat wakker tijdens hun weekendje Rotterdam. De prijs die de stad betaalt voor de explosies, is veel hoger dan de rekening van de glaszetter.

Voor burgemeester Aboutaleb is dat geen nieuws. Er is geen onderwerp waar hij de afgelopen twee jaar zoveel over sprak als de bestrijding van de drugsmaffia. Zijn reis naar Colombia vorig jaar was een noodkreet. ,,De invloed op onze havens, onze straten, onze samenleving is desastreus”, zei Aboutaleb daar. ,,We zien nietsontziend geweld en crimineel geld dat de economie vergiftigt.”

Zijn lobby leidde tot tientallen Haagse miljoenen extra voor de Rotterdamse war on drugs. Politie en douane zijn hem dankbaar. Maar het antwoord van de onderwereld is er inmiddels ook. Het filmpje dat Aboutaleb zondagnacht opnam, onderstreepte onbedoeld de brutaliteit: twee uur nadat hij vanuit Crooswijk de stad toesprak (‘Ik hoop dat zo snel mogelijk de rust wederkeert’), ging in de Witte de Withstraat een nieuw explosief af.

Volgens Aboutaleb zijn de explosies een direct gevolg van de succesvolle aanpak in de Rotterdamse haven. ,,Er wordt nu zoveel drugs in beslag genomen dat criminelen elkaar verwijten gaan maken”, zei hij onlangs. ,,Het is schrijnend om dit fenomeen te zien, maar we relateren het grotendeels aan het succes van de inbeslagnames.” (…)

FvCMlIPWAAM2K3W

FvCMlTTWAAcbJA0

‘De nieuwe drugswet verergert alle problemen met Wet Damocles’ - Normaal over Drugs (mei 2023?)

De nieuwe drugswet ondermijnt de rechtstaat, financiert criminelen, schoffeert de wetenschap en er zijn nog veel meer redenen waarom de nieuwe drugswet een slecht idee is. In een serie van blogs laten we daarom experts aan het woord om politici wakker te schudden, want die kunnen de wet nog tegenhouden! Deze keer: Michelle Bruijn, Universitair Docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

‘Snel en effectief optreden is niet meer haalbaar met deze wet’

Artikel 13b van de Opiumwet, oftewel ‘Wet Damocles’, heeft nooit gepast binnen de geest van de Opiumwet. Vanaf het begin leverde deze wet uitvoeringsproblemen op en hangt die als het zwaard van Damocles boven de kwetsbaren in de samenleving. Met elke aanpassing zijn de problemen alleen maar groter geworden.

Juridisch mijnenveld

Vanaf het begin is juridische uitvoering van de Wet Damocles een probleem, want coffeeshops die wiet inkopen – drugshandel – kunnen worden gesloten, ook als ze zich verder aan de voorwaarden houden. Bovendien geldt voor de wet een volledig arbitraire (aldus de Raad van State) handelshoeveelheid. Die hoeveelheid is nog gebaseerd op een uit de lucht gegrepen OM-richtlijn uit de jaren 80 en is overgewaaid naar het bestuursrecht: 5 gram softdrugs, 5 wietplanten, een halve gram harddrugs of 1 pil. Niet bepaald een voorraad om mee de boer op te gaan.

Toen in 2019 de voorbereidingshandelingen aan de wet werden toegevoegd, werden de criteria nog gladder. Het in huis hebben van een grote hoeveelheid assimilatielampen en tuinaarde zouden in theorie al onder voorbereiding voor een wietplantage kunnen vallen. Een tuincentrum zit in de gevarenzone; de burgemeester bepaalt of er inderdaad sprake is van voorbereidingshandelingen.

BBB Jong, jongerenorganisatie van BBB gelanceerd - Parlement.com (1 mei 2023)

Op 29 april 2029 vond in IJsboerderij Bonestroo te Doornspijk de kick-off plaats van BBB Jong, de jongerenorganisatie van de BoerBurgerBeweging.

BBB Jong wil vooral binnen de eigen partij invloed uitoefenen op de koers. Provinciale kernteams moeten signaleren wat er in de verschillende provincies leeft, Dit gebeurt door bijeenkomsten en debatten. Deze thema's moeten vervolgens via korte lijnen bij de fractie in het waterschap, de provincie of in Den Haag terechtkomen.

Mensen die lid worden van BBB en jonger zijn dan 35 jaar, zijn automatisch lid van BBB Jong. Al vanaf 14 jaar kunnen aanhangers van het BBB-gedachtegoed lid worden van de jongerenorganisatie.

kst-1087401.pdf (officielebekendmakingen.nl) (21 april 2023)

24 077 Drugbeleid
Nr. 524 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT
Vastgesteld 21 april 2023
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 maart 2023 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PCN BESTAAT 25 JAAR - Issuu (mei 2023?)

Willem Panders, Gerrit Jan ten Bloemendal en Koos Zwart tijdens een PCN symposium in 2009

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media

‘Leidt ze rond, ze weten niet eens hoe wiet en hasj er uit ziet!’ 25 jaar Platform Cannabisondernemingen Nederland

Met een groot jubileumfeest vierde het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) op 24 juni zijn 25-jarig bestaan. In november volgt een jubileum symposium in het iconische Evoluon in Eindhoven. Hoe ontstond deze landelijke cannabisondernemersbond en hoe ziet de toekomst van het PCN eruit? (…)

Digital Publishing Platform & Content Publishing Solutions | Issuu

What is Issuu? Issuu.com is a digital publishing platform that allows creators to share, discover, and monetize digital magazines, catalogs and other publications with a global audience.

550x337

Arabische emir was de eerste die cannabis verbood | Historianet.nl (15 april 2023)

650 jaar geleden vaardigde een Arabische emir het eerste verbod uit op cannabis, en de straf op overtreding was niet mild. Maar dat weerhield zijn onderdanen er niet van om wiet te roken.

Een van de oudst bekende verboden op cannabis werd in 1378 ingevoerd in Arabië. De emir Soudom Sheikhouni had er zo genoeg van dat zijn onderdanen de hele tijd stoned voor zich uit zaten te kijken in plaats van te werken, dat hij wiet verbood.

De emir liet alle wietplanten in de regio weghalen en bepaalde dat bij iemand die werd betrapt op het roken van wiet, alle tanden zouden worden uitgetrokken.

Het verbod had niet het gewenste effect, want een kleine 20 jaar later was het cannabisgebruik onder Sheikhouni’s onderdanen alleen maar gestegen. (…)

Wereldvlaggen20 20Vlag20Suriname 562x375

Er komen bestemmingsgebieden voor industriële hennepteelt – Dagblad Suriname (dbsuriname.com) (26 april 2023)

Wereldvlaggen20 20Vlag20Marokko 562x375

Morocco Outlines Conditions for Exports, Imports of Legalized Cannabis Products (moroccoworldnews.com) (april 2023)

Morocco has become among a growing list of African countries that are allowing the use of cannabis for medical and therapeutic purposes.

Morocco’s customs authority has outlined the conditions for import and exports of authorized cannabis seeds, seedlings, and industrial products.

The country’s Customs and Indirect Tax Administration issued on Tuesday a circular including conditions and measures that are part of the implementation of Law 13-21 on the legal use of cannabis.

Morocco adopted the law in 2021, positioning itself among a growing list of African countries that are approving the use of cannabis for medical and therapeutic purposes.

Debunking criticism, Morocco backed its decision by arguing that this measure aims to ensure cannabis use for industrial sectors while cracking down on any illegal practices. (…)

Wereldvlaggen20 20Vlag20Thailand 562x375

Pot Politics Emerge as Key Issue in Thai Election (voanews.com) (27 april 2023)

Thailand’s political party known for getting cannabis partially legalized in the kingdom, the Bhumjaithai Party, has accused rivals of playing politics with its flagship policy ahead of a May 14 election, warning that marijuana reform is non-negotiable if it is to join any government coalition.

In June of 2022, Thailand decriminalized cannabis to be cultivated and sold by licensed businesses for medicinal use only.

But a detailed cannabis act failed to pass parliament before it was dissolved in March to make time for campaigning for the upcoming election.

In the legal vacuum, recreational smoking has bloomed, causing consternation among critics who say the law is too much, too fast. (…)

Europese20vlaggen20 20Vlag20Duitsland20 2013249 562x375

Cannabis-Legalisierung: Karl Lauterbach legt ersten Gesetzentwurf vor (rnd.de) (29 april 2023)

Kurz vor dem Monatsende hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wie zugesagt den ersten Gesetzentwurf für die geplante Cannabis-Legalisierung vorgelegt. Das bestätigte ein Sprecher seines Ministeriums auf Anfrage. Der Entwurf sei an diesem Freitag in die sogenannte Ressortabstimmung gegeben worden - das bedeutet, dass er den anderen Ministerien jetzt zur Ansicht und Prüfung übermittelt wurde. Zu den konkreten Inhalten wurde zunächst nichts bekannt, da Gesetzentwürfe innerhalb dieser Phase in der Regel noch nicht öffentlich gemacht werden.

Aus Regierungskreisen hieß es, der Entwurf greife die bekannten Eckpunkte des Vorhabens auf. Dabei geht es unter anderem um eine Freigabe von Cannabis innerhalb spezieller Vereine, sogenannter Cannabis-Clubs. Erlaubt sein soll den Eckpunkten zufolge der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und auch der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf.

Cannabis Heute – Das Cannabis Magazin! (cannabis-heute.tv) 

Mit Schillo im Schwiliko - Cannabis History Teil 2 (23 april 2023)

Zum zweiten Mal trafen sich Emmi und Matthias Schillo auf einen Plausch über Hanf und die Welt. Bevor sich auch diesmal wieder über leckerste gregorianische Küche hergemacht wurde, plauderten die beiden diesmal darüber, wie es dazu kam dass der Nutzhanf wieder Salonfähig werden konnte, welche aufregenden Projekte damit verbunden waren und wie es dazu kommen konnte, dass beim Umbau des Bundestages Hanfmatten verwendet wurden.

Europese20vlaggen20 20Vlag20België20 2013143 562x375

Politie trekt 27 rijbewijzen in en arresteert 9 personen na illegale rave Sint-Truiden: laatste 200 aanwezigen op militair domein (demorgen.be) (1 mei 2023)

De illegale rave in Sint-Truiden is afgelopen. De meeste aanwezigen hebben het militair domein in Brustem afgelopen nacht verlaten. De politie maande de laatste 200 feestvierders aan om het militair domein vanmiddag te verlaten. In totaal checkte de politie dit weekend 220 voertuigen en 375 personen. Er werden 27 rijbewijzen ingetrokken en negen personen gearresteerd. (...)

(...) Wat is er aan de hand?

Rond half elf vrijdagavond stroomden de eerste mensen in colonne toe aan het militair domein in Kerkom bij Sint-Truiden. Duizenden mensen uit verschillende landen kwamen er samen voor een illegale rave. De politie en de stad Sint-Truiden waren niet op de hoogte. De hele nacht en dag lang werden de buurtbewoners opgeschrikt door het lawaai en de overlast van de aanwezige feestvierders.

De politie communiceerde zaterdagochtend bezig te zijn met de rave, maar bevestigde even later dat het hele gebeuren opdoeken geen optie was. “Met de middelen die we hebben, proberen we de rave onder controle te houden. Maar we hebben veertig manschappen ter beschikking om dit op te lossen en er zijn mogelijk 6.000 mensen aanwezig”, zei burgemeester Ingrid Kempeneers.

Zondag ging het feest verder en was er sprake van 10.000 aanwezigen. De politie kreeg versterking van de federale politie en Defensie, en liet het illegale feest gecontroleerd uitdoven. Zondagavond laat zijn de laatste aanwezigen vertrokken. (...)

Illegale rave in Sint-Truiden is afgelopen, 9 mensen gearresteerd: "Op wat hier gebeurd is, staan zeer zware straffen" | VRT NWS: nieuws (30 april 2023)

Zaterdag en zondag probeerden de politiediensten het gebeuren te bewaken en te beveiligen. Ze hielden ontradingsacties in de onmiddellijke zone van het illegaal georganiseerde feest en op de invalswegen naar Sint-Truiden door voertuigen en personen uit het verkeer te halen en te controleren. Ze probeerden ook de buurtbewoners bij te staan. 

De brandweer was ook ter plaatse om, indien nodig, feestvierders te verzorgen. Maar grote incidenten bleven uit. Uiteindelijk belandden over het hele weekend 9 ravers op de spoed.

In cijfers: 47 boetes wegens drugsbezit, 9 arrestaties

Volgens voorlopige cijfers van het parket controleerden de politiediensten het voorbije weekend 220 voertuigen en 375 mensen aan de rave in Brustem.

Daarbij hebben ze:

    • 27 rijbewijzen ingetrokken en 3 wagens geïmmobiliseerd.
    • 20 pv's opgesteld wegens gebruik van drugs in het verkeer.
    • 16 pv's opgesteld wegens drugdelicten.
    • 47 mensen een onmiddellijke minnelijke schikking opgelegd wegens drugbezit.

Uiteindelijk arresteerde de politie afgelopen nacht ook 9 mensen. Twee arrestanten zijn mogelijk betrokken bij het dealen van drugs, 7 onder hen horen mogelijk bij de organisatoren van de rave party. Bij die laatsten gaat het volgens onze informatie om Nederlanders. In een bestelwagen waarin 2 mensen zaten, trof de politie onder meer podiummateriaal en lachgas aan, in de aanhangwagen van een auto met 5 inzittenden vond ze een stroomgenerator.

De organisatoren zouden onder meer vervolgd kunnen worden wegens het binnendringen van een militair domein, en sluikwerk (lees: het uitvoeren van een zelfstandige activiteit zonder te voldoen aan de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn). (...) 

Europese20vlaggen20 20Vlag20Tsjechië20 2013737 562x375

Czech Republic to Remove CBD and Other Hemp-Derived Cannabinoids From the Market : Prague Morning - Medical Marijuana Program Connection (mmpconnect.com) (29 april 2023)

Czech Republic announces new measures to ban CBD and other hemp-derived cannabinoid products from the market.

Although the country announced plans last year to legalize recreational cannabis, it is now planning to ban hemp-derived cannabinoid products that do not produce psychoactive effects.

The Ministry of Agriculture announced on April 25 its intention to set up new measures to remove products containing CBD and other hemp-derived cannabinoids from the Czech market, claiming that foodstuffs containing CBD cannot be placed on the market in any EU country due to the lack of scientific studies on their effects on human health. (...)

Czech Republic will ban CBD and other hemp-derived cannabinoids (hemptoday.net) (27 april 2023)

Food safety officials in the Czech Republic say they will ban the marketing of products that contain CBD and other cannabinoids from hemp, citing EU regulations and a lack of research on the compounds’ health effects.

The Czech Ministry of Agriculture said the State Agricultural and Food Inspection Authority is preparing a measure intended to remove from the market all cannabinoid-containing food and dietary supplements, which are sold in such forms as oils, tinctures, capsules, gummies and other edibles. The ban will also affect cosmetics containing hemp-derived cannabinoids.

The Ministry did not give a schedule for when the ban will take effect.

Impact on businesses

The Ministry said it is following a strict interpretation of EU rules that make such products illegal. EU regulations designate CBD as a new or “novel” food that must pass safety checks by the European Food Safety Authority (EFSA), which such products have yet to undergo.

“I cannot accept that food is placed on the market which the European Food Safety Authority cannot assure is safe,” said Minister of Agriculture Zdeněk Nekula, who admitted the ban “will have an impact on some food business operators.”

The European Commission ruled in December 2020 that CBD is not a narcotic and can be classified as a food if it meets relevant provisions in EU food legislation. The ruling also declared that CBD products should enjoy the same free movement of goods between and among member states as other legal products.

550x369

Tangaraju Suppiah: Singapore executes man for trafficking two pounds of cannabis | CNN (26 april 2023)

A Singaporean man convicted of trying to traffic around 2.2 pounds of cannabis was executed on Wednesday, a sentence lambasted by rights groups and campaigners for its severity at a time when many other nations, including neighboring countries, have adopted a more lenient approach towards drugs and capital punishment.

While cannabis has been legalized in a growing number of nations worldwide, Singapore maintains some of the world’s harshest drug laws and its government remains adamant that capital punishment works to deter drug traffickers and must remain in place to maintain public safety.

Tangaraju Suppiah, a 46-year-old Singaporean, was put to death on Wednesday in Changi Prison, Singapore Prison Service said in a brief statement.

His sister Leelavathy Suppiah told CNN that her brother had been hanged and that the family had received a death certificate. It was Singapore’s first execution in six months. (...)

Wereldvlaggen20 20Vlag20U.S.A. 562x375

Tara Davis-Woodhall: US long jumper stripped of national title after positive cannabis test | CNN (26 april 2023)

US long jumper Tara Davis-Woodhall has been stripped of her recent national indoor title and hit with a one-month suspension after a positive test for cannabis, the US Anti-Doping Agency (USADA) announced Tuesday.

USADA said Davis-Woodhall tested positive for THC, a chemical found in cannabis, marijuana and hashish. Her positive test was from the result of a sample collected in competition at the 2023 USA Track and Field indoor championships in Albuquerque, New Mexico, on February 17, the same day she had won the title with a jump of 6.99 meters.

Davis-Woodhall, 23, has already completed her suspension, which she began serving on March 21.

The positive test means Davis-Woodhall lost her title, as she was disqualified from all competitive results obtained on and subsequent to February 17, including forfeiture of any medals, points and prizes.

Cannabis, marijuana, and hashish are considered prohibited substances under World Anti-Doping Agency (WADA) rules.

“WADA seeks input on each year’s updated version of the Prohibited List,” USADA’s press release states. “USADA has advocated and will continue to advocate to WADA, the rule maker, to treat marijuana in a fairer and more effective way to identify true in-competition use.” (...)

Gezondheid blijkt toch niet gebaat bij zo af en toe een wijntje (scientias.nl) (27 april 2023)

Er zijn studies die suggereren dat mensen die met mate alcohol drinken, langer leven dan mensen die helemaal geen alcohol drinken. Maar wie dergelijke onderzoeken gebruikt om zijn of haar matig alcoholgebruik goed te praten, zit goed fout, zo stelt nieuw onderzoek nu. Want die studies deugen niet. 

Dat is te lezen in het blad JAMA. De onderzoekers baseren hun conclusie op een review en meta-analyse van 107 cohortstudies waaraan in totaal meer dan 4,8 miljoen mensen deelnamen. De onderzoekers keken daarbij met name naar het verband tussen alcoholconsumptie en sterfte door alle oorzaken, maar hielden daarbij ook rekening met andere factoren die van invloed konden zijn op de sterftekans, zoals bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht van de proefpersonen. Het leidt tot tamelijk ontnuchterende bevindingen. Zo konden de onderzoekers geen aanwijzingen vinden dat mensen die zo af en toe drinken (minder dan 1,3 gram ethanol per dag, oftewel ongeveer 1 drankje per week) of mensen die dagelijks tussen de 1,3 en 24 gram ethanol per dag nuttigen) een kleinere sterftekans hebben dan mensen die helemaal geen alcohol drinken. Er is dus geen gezondheidsvoordeel te behalen door kleine hoeveelheden alcohol te drinken, zo schrijven de onderzoekers. (...)

Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality: A Systematic Review and Meta-analyses | Substance Use and Addiction Medicine | JAMA Network Open | JAMA Network (31 maart 2023)

Key Points

Question What is the association between mean daily alcohol intake and all-cause mortality?

Findings This systematic review and meta-analysis of 107 cohort studies involving more than 4.8 million participants found no significant reductions in risk of all-cause mortality for drinkers who drank less than 25 g of ethanol per day (about 2 Canadian standard drinks compared with lifetime nondrinkers) after adjustment for key study characteristics such as median age and sex of study cohorts. There was a significantly increased risk of all-cause mortality among female drinkers who drank 25 or more grams per day and among male drinkers who drank 45 or more grams per day.

Meaning Low-volume alcohol drinking was not associated with protection against death from all causes. (...)

Overdose deaths in San Francisco hit 200 in three months: ‘A crying shame’ | San Francisco | The Guardian (28 april 2023)

Drug-related deaths surged by 41% in San Francisco in the first quarter of this year – with one person dying of an accidental overdose every 10 hours, as the fentanyl crisis continues to ravage the US west coast.

San Francisco saw 200 people die of overdoses in the past three months compared with 142 in the same months a year ago, according to reports by the city’s medical examiner

Those living on the streets were particularly hard hit – with twice as many unhoused people dying of overdoses between January and March compared with a year ear

Fentanyl was detected in most of the deaths. The city’s minority populations were particularly hard hit. A third of the overdose victims were Black, despite Black people making up only 5% of the city’s population.

“It’s a crying shame that a city as wealthy as San Francisco can’t get its act together to deal with overdose deaths,” said Dr Daniel Ciccarone, a professor of addiction medicine at the University of California San Francisco, who said the city’s increasingly punitive approach to handling drug users has only heightened their overdose risks.

“We’re a politically divided city between the people who have a lot of money and want the streets swept and those who think a compassionate, science-based, health approach is appropriate,” he said. (...)

Europese20vlaggen20 20Vlag20Luxemburg20 2013464 562x375

RTL Today - Recreational cannabis: State cannabis sales will not be implemented in current legislative period (28 april 2023)

Government ministers presented a new pilot project for the introduction of recreational cannabis sales points on Friday, although the bill will not appear in the Chamber of Deputies in this legislative period.

Ministers Claude Meisch, Paulette Lenert and Sam Tanson presented the new bill, which would lead to the installation of 14 state sales points around the country as part of the recreational cannabis pilot project. Consumers would be able to purchase up to 5 grams a day, or 30 grams a month, with two government production licences to be awarded.

However, the pilot project has not yet been established in a legal text, and is expected to be presented to the EU Commission soon. It is not yet known when it is due to start, although it is thought it will not take place until the next parliamentary period.

The bill on growing up to four cannabis plants at home, however, has been improved and is likely to be pushed through as part of a first phase. This project is currently being considered by the State Council and could be put to a Chamber vote before the next parliamentary elections.

Links

Cannabis ganz legal an 14 Verkaufspunkten im Land - irgendwann (wort.lu) (28 april 2023)

Das Projekt Cannabis-Legalisierung ist in Verzug geraten. Nun soll ein Pilotprojekt den Weg für einen kontrollierten staatlichen Verkauf von Cannabis in Luxemburg ebnen.

Mit Ungeduld wird auf die im Koalitionsabkommen angekündigte Legalisierung von Cannabis in Luxemburg gewartet. In einer ersten Phase soll bekanntlich die private Zucht von Cannabispflanzen für den privaten Konsum erlaubt werden. Und auch ein Pilotprojekt wird nun endlich auf den Weg gebracht. Das große Ziel, nämlich der staatlich geregelte Verkauf von Cannabis, wird in dieser Legislaturperiode aber nicht erreicht. (...)

Wereldvlaggen20 20Vlag20Canada 562x375

FvAfR78WAAAKr9e

 
 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600