PODR 19 september 2023

PODR 19 september 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

120411016 3871312592882905 1580763237198998260 n

d6f5d7bda5189f1c 1

Schaarse vergunningen

Exploitatievergunningen voor coffeeshops kunnen wel tijdelijk worden verleend - Raad van State (13 september 2023)

De rechtbank Limburg heeft in maart 2021 ten onrechte geoordeeld dat de burgemeester van Roermond de duur van exploitatievergunningen voor twee coffeeshops niet mocht beperken tot vijf jaar. De burgemeester mag deze exploitatievergunningen tijdelijk verlenen om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 september 2023). Dat betekent dat de coffeeshops Sky en Skunk in Roermond nu weer beschikken over een tijdelijke vergunning voor vijf jaar. Zij wilden een vergunning voor onbepaalde duur.

Achtergrond

In deze rechtszaak speelde de vraag of een exploitatievergunning voor een coffeeshop voor bepaalde tijd mag worden verleend. De burgemeester van Roermond had dit gedaan, omdat hij vanwege de overlast maximaal twee coffeeshops in zijn gemeente wil. Omdat het aantal vergunningen tot twee beperkt is, wil hij in de toekomst ook andere exploitanten een kans geven naar een van de twee vergunningen mee te dingen. De coffeeshops Sky en Skunk kregen daarom een tijdelijke exploitatievergunning voor vijf jaar. Daartegen gingen ze in beroep bij de rechtbank Limburg.

Uitspraak rechtbank Limburg in eerste aanleg

De rechtbank oordeelde dat met een exploitatievergunning de verkoop van softdrugs niet kan worden vergund, want deze verkoop is wettelijk verboden. Een exploitatievergunning kan slechts legale horeca-activiteiten vergunnen en er bestaat geen maximumaantal horecabedrijven in de gemeente, dus is hier geen sprake van schaarse vergunningen, aldus de rechtbank Limburg. De burgemeester kwam tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens de burgemeester is bij de exploitatievergunningen voor Sky en Skunk in beide gevallen de gedoogverklaring aan de exploitatievergunning verbonden en is er maar ruimte voor twee coffeeshops in Roermond, waardoor de exploitatievergunning een schaarse vergunning is die niet voor onbepaalde tijd, maar alleen tijdelijk mag worden verleend.

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak in hoger beroep

De burgemeester mag de duur van exploitatievergunningen volgens de wet alleen beperken als er een “dwingende reden van algemeen belang is” om dat te doen. Dat is hier het geval, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak, omdat de duur is beperkt met het doel om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen. De beperking van de duur is bovendien evenredig en geschikt om het doel te bereiken dat ermee is gediend. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt het verder goed dat de gedoogverklaringen in aansluiting op de exploitatievergunningen voor een periode van vijf jaar gelden. (...)

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 202102871/1.

Beperkte vergunning van vijf jaar voor coffeeshops mocht toch wel (nos.nl) (13 september 2023)

De rechtbank in Limburg heeft in 2021 ten onrechte geoordeeld dat de exploitatievergunningen voor twee coffeeshops niet mocht worden beperkt in duur. Dat heeft de Raad van State bepaald. Als gevolg van de uitspraak mogen gemeenten de duur van een vergunning voor een coffeeshop beperken.

Voormalig burgemeester van Roermond Rianne Donders wilde vanwege overlast maximaal twee coffeeshops in haar gemeente, die beide een vergunning kregen voor vijf jaar. De coffeeshops wilden een vergunning voor onbepaalde tijd en stapten naar de rechter.

Die oordeelde dat de burgemeester van Roermond de duur van exploitatievergunningen voor twee coffeeshops niet mocht beperken tot vijf jaar.

Maar nu zegt de Raad van State (RvS) dat de burgemeester de vergunning wel mocht beperken tot vijf jaar. "Omdat de duur is beperkt met het doel om de openbare orde en het woon- en leefklimaat te beschermen", schrijft de raad.

Gevolg voor gemeenten

In de praktijk kunnen gemeenten het aantal coffeeshops en de duur van de vergunning beperken. "Maar dan zullen ze wel goed moeten aantonen dat er een dwingende reden is om dat te doen", zegt een woordvoerder van de Raad van State.

Volgens de Europese richtlijnen mag een burgemeester de duur van exploitatievergunningen alleen beperken als er een dwingende reden van algemeen belang is om dat te doen. "Overlast en bescherming van de openbare orde kan zo'n dwingende reden opleveren", zegt de RvS.

Burgemeesters kunnen dus na een aantal jaren opnieuw bekijken of de vergunning verlengd kan worden, in het licht van diezelfde openbare orde en het leefklimaat. Dat is hier het geval, oordeelt de RvS.

Dit betekent het besluit van de Raad van State voor coffeeshophouders | NPO Radio 1 (13 september 2023)

EenVandaag AVROTROS 16:00 - 17:00. Met o.a. prof. dr. Jan Brouwer

Is de tijdbom onder coffeeshops deze week gestopt met tikken? | Bond van Cannabis Detaillisten (coffeeshopbond.nl) (17 september 2023)

(...) Hoe zit het nu met dat schaars recht bij coffeeshops?

De uitspraak van de Afdeling stelt op dit punt teleur. In het oordeel van de Afdeling valt niet op te maken hoe hierover wordt gedacht. De uitspraak maakt een paar zaken duidelijker.

  1. De burgemeester is ter bescherming van de openbare orde en het woon- en
   leefklimaat bevoegd een exploitatievergunning voor bepaalde duur (bijvoorbeeld 5 jaar) te verlenen. Dit stelt de burgemeester periodiek in staat te beoordelen of opnieuw een vergunning wordt verleend of dat dit met het oog op de openbare orde niet langer wenselijk is. De niet op een afzonderlijk papier vermelde gedoogverklaring volgt qua duur de exploitatievergunning.
  2. In de exploitatievergunning mag geen toestemming worden verleend voor de verkoop van cannabisproducten, maar de burgemeester is wel bevoegd hele concrete beleidsregels vast te stellen waaruit blijkt op welke wijze hij rekening houdt met de bijzondere aard van een coffeeshop. Zo kan bijvoorbeeld een maximum worden gesteld aan het aantal coffeeshops en kunnen ter voorkoming van overlast regels worden vastgesteld die bij niet naleving tot bestuurlijk ingrijpen leiden.

Wat we in de uitspraak nu niet lezen is of de burgemeester verplicht is periodiek geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden een exploitatievergunning voor een coffeeshop te bemachtigen. Dat is wel de reden geweest voor de burgemeester van Roermond om de nieuwe lijn in te zetten. Haar argument was dat zij volgens de wet zo moest handelen, omdat bij coffeeshops in haar opvatting sprake is van schaarse rechten.

De Afdeling heeft hierover geen standpunt ingenomen, maar kwam in een andere zaak wel tot een aanzienlijke verbetering van de rechtspositie van coffeeshophouders. Dat is in het licht van toekomstige discussies over schaarse rechten bij coffeeshops in mijn ogen zeker goed nieuws voor de branche. (...)

André Beckers Advocaat
Donderdag 14 september 2023

Afbeelding van WhatsApp op 2023 09 15 om 09.09.09

 

Be­zwaar en be­roep

Bezwaar en beroep mogelijk tegen gedoogverklaringen voor coffeeshops - Raad van State (13 september 2023)

Tegen een gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs kan voortaan bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Dat geldt ook voor de beslissing om een gedoogverklaring te weigeren of in te trekken. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vandaag (13 september 2023) bepaald in een rechtszaak tussen een coffeeshop en de burgemeester van Apeldoorn. De hoogste algemene bestuursrechter stelt met deze uitspraak haar rechtspraak voor coffeeshops bij.

Eerdere lijn in de rechtspraak

Eerder oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak nog dat tegen de gedoogbeslissing of de weigering of de intrekking ervan, op een enkele uitzondering na, geen bezwaar kan worden gemaakt en daarna beroep kan worden ingediend bij de rechter. Voor deze lijn is destijds gekozen om meer duidelijkheid te scheppen in de tot die tijd bestaande complexiteit in de rechtspraak en om verdere juridisering van het gedogen te voorkomen.

Bijzondere positie van coffeeshops

Maar deze lijn gaat voorbij aan de bijzondere positie van coffeeshops. De exploitant van een coffeeshop kan geen vergunning aanvragen voor de verkoop van softdrugs, omdat de verkoop volgens de Opiumwet verboden is. Gemeenten kunnen de verkoop van softdrugs wettelijk ook niet reguleren. Het gevolg daarvan is dat de exploitant alleen een oordeel van de bestuursrechter kan krijgen over het gedogen van zijn coffeeshop of over de voorwaarden die aan dat gedogen worden gesteld, door activiteiten in strijd met de Opiumwet te verrichtten en af te wachten of hij een sanctiebesluit krijgt waartegen hij wél bezwaar kan maken. Weliswaar kúnnen burgemeesters ervoor kiezen om in een exploitatievergunning voor een horecabedrijf er rekening mee te houden dat het om een coffeeshop gaat, maar dat hóeven zij niet te doen. Zo’n exploitatievergunning gaat op zichzelf ook niet over de verkoop van softdrugs. Daarom is er te weinig rechtsbescherming met alleen maar de mogelijkheid van bezwaar en beroep tegen exploitatievergunningen en niet tegen gedoogbeslissingen. (...)

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 202108044/1.

Is de tijdbom onder coffeeshops deze week gestopt met tikken? | Bond van Cannabis Detaillisten (coffeeshopbond.nl) 

(...) Zaak Apeldoorn

In Apeldoorn is een gedoogverklaring die voor onbepaalde tijd was verstrekt door de burgemeester op grond van de Dienstenrichtlijn/Dienstenwet (“schaarse rechten”) vervangen door een gedoogverklaring voor bepaalde tijd.

Het daartegen door de coffeeshophouder ingestelde bezwaar is bij de burgemeester (evenals het beroep bij de rechtbank) niet-ontvankelijk verklaard. Waarom? Besluiten rondom gedoogverklaringen werden tot gisteren niet aangemerkt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat de coffeeshophouder geen bezwaar kon maken tegen de weigering van een burgemeester om een gedoogverklaring te verlenen. Datzelfde gold voor de intrekking van een gedoogverklaring. Kortom, de houders van gedoogverklaringen konden niet rekenen op gedegen rechtsbescherming. Om daarvoor in aanmerking te komen moesten zij niet gedoogd cannabis verkopen en zo bestuurlijk optreden uitlokken. Tegen een handhavingsbesluit kon je namelijk wel bezwaar maken. De bestuursrechter ging daarbij op één uitzondering na telkens voorbij aan de strafrechtelijke risico’s die daarbij moesten worden gelopen.

De nieuwe lijn van de Afdeling is als volgt. Citaat:

Eindelijk! Hiermee is echter niet gezegd dat een gedoogverklaring hetzelfde is als een vergunning en dus ook een schaars recht is.

Wat nu?

Ik hield er vooraf rekening mee dat de Afdeling de discussie over schaarse rechten bij coffeeshops vooruit zou schuiven. Dat is gebeurd, maar de wijze waarop dat is gedaan had ik niet voorzien. Best indrukwekkend te lezen hoe de Afdeling erin is geslaagd hier geen uitspraak over te hoeven doen.

Op de website van ‘Binnenlands Bestuur’ van 13 september 2023 is over de ‘schaarse vergunning’ het volgende gezegd. Citaat: Burgemeester Donders wilde bovendien de vergunning aanbesteden, zodat ook andere gegadigden de shops konden overnemen. Volgens de regels van een horecavergunning zou een coffeeshop onbeperkt kunnen worden geëxploiteerd door steeds dezelfde eigenaar. Maar wanneer die voor een coffeeshop wordt beschouwd als een ‘schaarse’ vergunning, moet die wettelijk worden aanbesteed, aldus de gemeente Roermond. Zover gaat de Raad van State niet. ‘De Raad zegt niets over een schaarse vergunning’, benadrukte de woordvoerder. ‘Dit is iets waarover later eventueel nog een procedure kan volgen.’

De conclusie is dat de vraag of de gedoogde coffeeshophouder over een schaars recht beschikt nog steeds niet is beantwoord. Is de bom heel stilletjes zonder enige schade ontploft of tikt deze nog steeds? De toekomst zal dat uitwijzen.

André Beckers Advocaat
Donderdag 14 september 2023

Gedoogverklaring coffeeshop niet langer ‘heilig’ (binnenlandsbestuur.nl) (18 september 2023) 

Iedereen kan voortaan bezwaar indienen tegen een gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs en beroep instellen bij de bestuursrechter.

Burgemeesters kunnen niet langer een gedoogverklaring voor een coffeeshop afgeven zonder dat daar bezwaar én beroep tegen mogelijk is. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak van een Apeldoornse coffeeshop tegen burgemeester Ton Heerts. De Raad van State stelt hiermee haar rechtspraak voor coffeeshops bij. Er was te weinig rechtsbescherming voor coffeeshopexploitanten.

Gedoogverklaring ingetrokken

‘Mag de gemeente mij zomaar aan de kant zetten?’, vroeg coffeeshopexploitant Zeki Özyurt zich af, toen de Apeldoornse burgemeester Heerts in januari 2020 besloot om zijn gedoogverklaring voor onbepaalde tijd in te trekken en hem een tijdelijke gedoogverklaring te geven voor zes jaar. Op grond van het Coffeeshopbesluit 2013 mogen er in de gemeente vijf coffeeshops bestaan en worden er dus ook vijf gedoogverklaringen door de burgemeester verleend.

Genoeg gegadigden

Vier gedoogverklaringen waren al voor bepaalde tijd, maar die voor de coffeeshop van Özyurt dus niet. Hij zou na die zes jaar opnieuw een verklaring moeten proberen te krijgen. De gemeente vindt namelijk dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen om mee te dingen naar de exploitatie. Volgens een vertegenwoordiger van de burgemeester tijdens een rechtszitting in Den Haag vorig jaar wil de burgemeester ‘de markt openstellen’. ‘Er zijn gegadigden genoeg’, tekende De Stentor destijds op.

Geen bezwaar mogelijk

Een bezwaar van Özyurt tegen het besluit van Heerts werd door hem niet-ontvankelijk verklaard, omdat het ‘geen besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht waartegen in bezwaar of beroep kan worden opgekomen’. De Raad van State oordeelde eerder ook dat tegen de gedoogbeslissing of weigering of intrekking ervan, op een enkele uitzondering na, geen bezwaar kan worden gemaakt en daarna beroep kan worden ingediend bij de rechter. Die lijn was ingezet om duidelijkheid te scheppen en ‘verdere juridisering van het gedogen te voorkomen’. (...)

 

 

Coffeeshops in Nederland 2022

BI-Coffeeshops-in-Nederland-2022-juni-2023-webversie.pdf (breuerintraval.nl) (september 2023)

(...) 6.1 Coffeeshops in Nederland

Het aantal coffeeshops in Nederlandse gemeenten is wederom stabiel gebleven in 2022. Eind 2022 telt Nederland 565 coffeeshops verspreid over 102 gemeenten met een coffeeshopbeleid. Dat is er één meer dan eind 2020 toen het aantal coffeeshops nog 564 bedroeg. Daarmee is, voor het eerst sinds de start van deze monitor in 1999, het aantal coffeeshops toegenomen. De stijging in 2022 ten opzichte van de jaren daarvoor kan worden verklaard doordat in één van de 102 coffeeshopgemeenten in 2020 en 2021 even tijdelijk geen coffeeshop was gevestigd. In 2022 is dat wel weer het geval.

Niet alle coffeeshops met een gedoogverklaring zijn geopend op de peildata in 2021 en 2022. Voor de meeste coffeeshops die niet waren geopend (3 in 2021 en 9 in 2022), geldt dat zij een sluiting voor bepaalde tijd als sanctie opgelegd hebben gekregen. Verder blijkt dat er onder de 565 coffeeshops die Nederland eind 2022 telt, naar schatting 368 consumptie-coffeeshops en 110 afhaal-coffeeshops zijn. Van de overige 87 coffeeshops is het ‘type’ niet bekend.

In de geografische spreiding van coffeeshops over Nederland is wederom nauwelijks iets veranderd. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn nog steeds de enige gemeenten met meer dan 20 coffeeshops. Samen hebben zij nog steeds 241 coffeeshops (42,7% van het totale aantal in Nederland). De coffeeshopdichtheid (gemiddeld aantal inwoners per coffeeshop) ligt eind 2022 op gemiddeld 35.478 (mediaan: 30.021) inwoners per coffeeshop voor de 102 coffeeshopgemeenten. Het gemiddelde is nagenoeg gelijk aan dat van eind 2018 toen dit 34.082 (mediaan: 27.055) bedroeg. (...)

(...) 6.2.2 Toekomstplannen en externe factoren

Van de 102 coffeeshopgemeenten hebben er 55 (53,9%) toekomstplannen. Zij zijn voornemens om in de komende twee jaren beleidswijzigingen door te voeren. Van deze 55 gemeenten zeggen 34 (61,8%) dat de wijzigingen (nog) niet concreet uitgewerkt en/of vertrouwelijk zijn. De plannen van de 21 (38,2%) andere gemeenten zijn wel verder uitgewerkt. Hiervan hebben zeven (33,3%) gemeenten het plan om hun beleid te wijzigen in verband met deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen en geven zes (28,6%) gemeenten in algemene zin aan dat zij het (verouderde) beleid gaan actualiseren. Vier (19%) gemeenten hebben voornemens hun beleid te wijzigen in verband met schaarse vergunningen, terwijl twee (9,5%) gemeenten hun beleid gaan actualiseren wegens een (recente) fusie. Ten slotte zijn er twee (9,5%) gemeenten waar wordt nagedacht over het opschorten van het I-criterium. Bij de vorige meting waren er overigens 50 (49%) gemeenten met toekomstplannen, waarvan 17 (34%) daadwerkelijk hun beleid blijken te hebben aangepast. Het ging vooral om algehele actualisaties van verouderd beleid.

Aan de 21 gemeenten die hun beleid hebben gewijzigd, is gevraagd of externe factoren in de periode 2021-2022 daarin een rol hebben gespeeld. Zo geven gemeenten aan dat de uitbraak van COVID-19 nauwelijks effect heeft gehad op de vormgeving van het beleid, wel zijn er in deze periode een stuk minder proactieve controles geweest. Het ingevoerde verbod op rookruimtes heeft ook niet tot grote beleidswijzigingen geleid. Bij sommige gemeenten is het verbod op rookruimten wel opgenomen als voorwaarde voor het afgeven van een gedoogbeschikking. Het aanstaande experiment met een gesloten coffeeshopketen heeft wel geleid tot beleidswijzigingen. Bij ongeveer de helft van de tien deelnemende interventiegemeenten is het beleid en juridisch kader in overeenstemming gebracht met de binnen het experiment geldende wettelijke bepalingen. 

 tijdlijn experiment maart 2023

Start aanloopfase wietexperiment

Eerste legale cannabis in december te koop in Breda en Tilburg (nos.nl) (15 september 2023)

De aanloopfase van het wietexperiment gaat op 15 december van dit jaar van start. Vanaf dat moment gaan twee telers legaal cannabis leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda. Dat heeft het kabinet besloten.

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid had eerder dit jaar aangekondigd dat de aanloopfase met drie telers zou starten, maar de derde teler is niet op tijd klaar. "Voor het behouden van draagvlak voor het experiment, hebben wij besloten om af te wijken van de voorwaarde dat minimaal drie telers gereed moeten zijn", schrijven hij en zijn collega Yesilgöz van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het wietexperiment wil het kabinet nagaan of legaliseren mogelijk is. Bij de proef zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid en de criminaliteit.

Trage start

De leveranciers mogen alleen legale wiet aan de coffeeshops leveren. Maar de coffeeshops mogen bij uitzondering in de aanloopfase ook nog hun gedoogde producten van oude leveranciers verkopen. Naar verwachting kunnen de volgende twee legale telers in februari starten met leveren.

De tien telers die deelnemen aan het experiment zijn al eind 2020 door middel van een loting geselecteerd, maar het experiment werd keer op keer uitgesteld. Dat kwam vooral door problemen met het verkrijgen van de vergunningen van de gemeenten waar ze wilden gaan telen en het openen van bankrekeningen.

Overgangsfase

De ministers houden vast aan de belofte om binnen zes maanden na start van de aanloopfase het experiment te verbreden naar het leveren aan alle deelnemende gemeenten. Of alle tien telers daar op tijd klaar voor zijn is de vraag. Sommige telers zijn nog niet eens begonnen met de bouw van hun teeltlocatie. (...)

elke stem telt 600

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Nieuwe Verbondenheid
concept-verkiezingsprogramma Christen Unie (CU)

4.4 • Een veilige samenleving, die recht doet aan mensen

Onze samenleving kent een duistere schaduwrand, waarin veel onrecht en onveiligheid voorkomt. Het hoort bij de kerntaak van de overheid om onze samenleving veilig te houden en onrecht te bestrijden. Nederland wordt gelukkig steeds veiliger. Maar de georganiseerde criminaliteit rukt ook op. We willen stevig ingrijpen en jongeren een ander perspectief bieden dan het pad van het kwaad. We staan op tegen het onrecht van jongeren die gevangenzitten in een gokverslaving, vrouwen die uitgebuit worden in de prostitutie en tieners in de klauwen van de drugsmaffia. De middelen in de strijd tegen het onrecht grijpen soms stevig in op maatschappelijke vrijheden en blijven daarom altijd ingebed in onze democratische rechtsstaat. We blijven de dilemma’s die daarbij horen afwegen. Veiligheid kan niet alleen van de overheid komen, maar zoeken we ook in een samenleving die weerbaar is en verbonden met elkaar.

Een drugsvrije samenleving

Met het slikken van een pil of het snuiven van een lijn coke, houden drugsgebruikers een wereld van nietsontziende criminaliteit en uitbuiting in stand. Verreweg de meeste ondermijnende criminaliteit hangt samen met drugs. Drugs heeft een verwoestend effect op mensen en is de motor achter de groei van de zware criminaliteit in ons land. We worden geplaagd door drugsdumpingen in woonwijken en natuurgebieden. Decennia van gedogen hebben de problemen verdiept. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik en aan de enorme export van drugs vanuit Nederland. De gevolgen hiervan zijn veel te weinig inzichtelijk gemaakt. Of het nu gaat om volksgezondheid, milieuproblemen, de problemen in het landelijk gebied, de kosten van opsporing of de funeste invloed op wijken, het is tijd om een reëel beeld neer te zetten van de gevolgen van drugs. Stevige preventie tegen drugsgebruik is noodzakelijk, naast een actief beleid om te voorkomen dat tieners de stap naar criminaliteit maken. De zware criminaliteit die zich steeds rücksichtsloser bovengronds manifesteert, wordt keihard aangepakt.

 • Bestrijd normalisering en focus op drugspreventie. Er komt gerichte drugspreventie en meer aandacht voor de maatschappelijke schaduwkanten van drugsgebruik. Op scholen, onder studenten en andere specifieke doelgroepen en voor ouders. De ChristenUnie is tegen de legalisatie van drugs, omdat dat een normaliserend effect heeft. Coffeeshops worden gesloten en verdwijnen uit het straatbeeld. We stoppen met heilloze wietexperimenten.
 • Hogere straffen voor zware drugscriminaliteit. Naar verhouding zijn de straffen voor zware drugscriminelen laag vergeleken met kleinere drugsdelicten. Om de ‘heldenstatus’ van criminelen te bestrijden, zetten we tevens in op afpakbeleid.
 • Vorm één front tegen drugscriminelen. We tolereren geen maffiapraktijken in Nederland. Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet in het vormgeven van een gezamenlijke en samenhangende aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit. Dit zetten we met volle kracht voort. De politie vormt hierin een belangrijk front, maar de aanpak vergt brede samenwerking: van Rijk tot gemeenten, van Douane tot Belastingdienst, van buurthuizen tot onderwijsinstellingen. Bij de politie wordt verder ingezet op gespecialiseerde teams voor het opsporen en vervolgen van criminele netwerken die de samenleving ondermijnen.
 • Vergroot de capaciteit voor langdurige onderzoeken. De strijd tegen de georganiseerde misdaad vraagt een lange adem. We willen niet alleen de loopjongens en de incidenten aanpakken, maar ook meer capaciteit voor langdurige onderzoeken om kopstukken te raken.
 • Blowverbod in openbare ruimte. Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid.
 • Blowverbod onder de 21. Zolang wietverkoop nog gedoogd wordt, gaat een leeftijdsgrens van 21 gelden voor gebruik van wiet.
 • Wiet is geen souvenir. Elke gemeente moet verplicht het ingezetenencriterium handhaven. Zolang er nog coffeeshops zijn, verkopen ze alleen aan eigen inwoners. Er is geen ruimte voor verkoop aan toeristen of dagjesmensen.
 • Tempo met uitbreiden verbod psychoactieve stoffen. De trage reactie van de wetgever op toename van lachgas-gebruik leren ons een les. De lijst van verboden psychoactieve stoffen moet continu up to date gehouden worden. Het gebruik ervan is niet onschuldig maar veroorzaakt gezondheidsschade, verkeersongelukken, maatschappelijke overlast en is slecht voor klimaat en milieu.
 • Maak evenementen drugsvrij. Op festivals en andere evenementen worden bezit en gebruik van drugs verboden. Gemeenten krijgen de mogelijkheid hier strengere eisen over te stellen aan organisatoren van festivals.
 • Nationaal rapporteur verslavingen. Dankzij de ChristenUnie worden maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen sinds kort inzichtelijk gemaakt door de Nationaal Rapporteur Verslavingen. De overheid gaat actief beleid voeren om het aantal verslaafden terug te brengen.
 • Steun kwetsbare gebieden. Alle kwetsbare regio’s met veel dumpingen, leegstand en andere gevoeligheden krijgen gerichte steun. Rijk, lokale overheden, OM, politie, Belastingdienst, FIOD en RIEC werken hierbij samen naar voorbeeld van de Taskforce Zeeland Brabant.
 • Drugsvrije havens. We willen af van de instroom van drugs in onze havens. Controles worden niet vooraf bij rederijen bekendgemaakt en enkel schepen vanuit gecertificeerde havens worden toegelaten. Bij maatregelen voor havens betrekken we ook kleinere zeehavens, en havensteden uit andere landen aan de Noordzee.

Het programma van hoop, optimisme en herstel

concept-verkiezingsprogramma Forum voor Democratie (FvD)

FVD is voor modernisering van het drugsbeleid. Het huidige beleid is mislukt: het kost de politie ontzettend veel tijd en geld, maar is volledig ineffectief. Het staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop is legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op de kwaliteit van cannabis. FVD wil het drugsbeleid moderniseren door softdrugs geleidelijk te legaliseren en door meer aandacht aan preventie en de behandeling van drugsverslaving te besteden. Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder worden bestraft.

 • Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling, overlast veel harder aanpakken.

Baudet verkiezingen 2023

 

Meer over de Tweede Kamerverkiezingen

BBB-Kamerlid: Lilian Helder: “De sfeer bij BBB is vrolijk en enthousiast, anders dan bij de PVV' | NPO Radio 1

Voormalig PVV-kamerlid Lilian Helder is begin deze maand overgestapt naar de BoerBurgerBeweging. Ze maakt nu deel uit van de BBB-fractie in de Tweede Kamer. "De sfeer is heel gezellig, het gaat allemaal op een vrolijke en enthousiaste manier. Anders dan bij de PVV", stelt het kersverse BBB-lid in Sven op 1.

Helder spreekt zich duidelijk uit over actuele thema’s in Nederland. Over de blokkades van demonstranten van Extinction Rebellion stelt ze dat de demonstranten meer respect moeten tonen voor politieagenten en medeburgers in het land. "Hou op met het verstoren van de openbare orde en ga naar het Malieveld, de plek die is aangewezen."

Drugsdiscussie

De BoerBurgerBeweging staat "niet dogmatisch in de drugsdiscussie", zegt Helder. Het voormalig PVV-kamerlid noemt het huidige drugsbeleid "schizofreen". "Nu heb je de rare situatie dat coffeeshops wiet mogen verkopen maar de aanvoerlijn illegaal is."

Volgens Helder is de huidige situatie "onhoudbaar" en moet de politiek een keuze maken. "Of je nou alles verbiedt of alles totaal legaliseert, je krijgt de geest niet in de fles", stelt ze. Maar de partij wil eerst de resultaten van het experiment afwachten. Ook moet er voldoende recherchecapaciteit zijn, benadrukt Helder. (...)

Sven op 1 - Beluister Lilian Helder (Tweede Kamerlid BBB) kritisch op A12-demonstranten: 'Hou op met agenten lastigvallen' (13 september 2023) | Podcasts | NPO Radio 1

Verkiezingen2023 - KH Legal Advice (khla.nl)

Overzicht van de standpunten van de meest relevante politieke partijen op het gebied van leefstijlpreventie (alcohol en tabak), drugs en gokken voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023.*

* Als er niets staat, dan is het verkiezingsprogramma nog niet bekend / nog niet gepubliceerd.

  1. BBB
  2. BVNL
  3. CDA
  4. CU
  5. D66
  6. DENK
  7. FvD
  8. GL / PvdA
  9. JA21
  10. NSC (Omtzigt)
  11. Piratenpartij
  12. PvdD
  13. PVV
  14. SGP
  15. SP
  16. Volt
  17. VVD (...)

 

Ernstige vape-verslaving

Tiener rookt gat in longen door ernstige vape-verslaving: ’Elke 3 tot 5 minuten een trekje’ | Buitenland | Telegraaf.nl (18 september 2023)

De Amerikaanse tiener Mason Middleton heeft een dusdanig ernstige verslaving aan e-sigaretten, dat hij een gat in zijn longen heeft gerookt. Nu waarschuwt de 19-jarige uit Florida voor de gevaren van vapes.

Middleton was 15 jaar oud toen hij begon met vapen, ook al is dat in de Verenigde Staten pas legaal vanaf 21 jaar en ouder. Aan Daily Mail vertelt hij hoe zijn verslaving verliep. „Ik gebruikte mijn vapes elke dag. Toen ik bijvoorbeeld in bed lag, wilde ik er elke 3 tot 5 minuten een trekje aan nemen.”

Ibuprofen

De verslaving kende uiteindelijk gevolgen. Toen de tiener op een dag terugliep naar huis na een bezoek aan zijn opa, voelde hij plotseling steken in zijn linkerborst. Hij kon nauwelijks lopen, maar wist toch thuis te komen en ging de volgende dag zelfs weer aan het werk. Met ibuprofen moest de pijn wel verdwijnen.

Niet dus, want de gezondheid van Middleton verergerde rap. Zo rap, dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Na het nemen van een röntgenfoto bleek de 19-jarige een klaplong te hebben. Op de foto was namelijk een gat in zijn longen te zien, volgens artsen voor liefst 90 procent veroorzaakt door zijn vape-verslaving. (...)

 

Triggerwarnungen

Warum Triggerwarnungen ihr Ziel verfehlen (faz.net) (18 september 2023)

PSYCHOLOGISCHE STUDIE LEGT DAR: Triggerwarnungen machen die Sache erst so richtig spannend

Vor einigen Wochen flimmerte ein Warnhinweis über die Fernsehbildschirme deutscher Wohnzimmer, der vermutlich nicht wenige Zuschauer ratlos hinterließ: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.“

Gezeigt wurden anlässlich seines 75. Geburtstags Werke von Otto Waalkes. Was für Jüngere durch Instagram, Twitter/X und andere soziale Medien zur Normalität geworden ist, hinterlässt bei Älteren vermutlich Fragezeichen: Triggerwarnungen, also Warnhinweise, die begleitend zu Bildern und Videos erscheinen, die möglicherweise verstörende Inhalte zeigen. Dadurch sollen Nutzer in die Lage versetzt werden, sich auf Inhalte vorzubereiten oder ihnen aus dem Weg zu gehen.

Kein Abschreckungseffekt zu verzeichnen

Mit diesem Phänomen beschäftigt sich eine Metaanalyse, die in der Fachzeitschrift „Clinical Psychological Science“ erschienen ist. In Zusammenarbeit mit zwei Psychologen der Harvard University hat Victoria Bridgland von der Flinders University ein Dutzend Studien analysiert, die die Auswirkungen von Triggerwarnungen auf das Verhalten von Nutzern untersuchen. Und kommt dabei zu überraschenden Ergebnissen.

Die Wissenschaftler entnehmen der Datenlage nämlich, dass überhaupt kein Abschreckungseffekt zu verzeichnen ist – im besten Fall. Zwei Experimente legen sogar den Schluss nahe, dass Triggerwarnungen besonders auf gefährdete Gruppen eine hohe Anziehungskraft ausüben. Dieses Phänomen sei vermutlich auf den Pandora-Effekt zurückzuführen. Diese Theorie, die ihren Namen aus der griechischen Mythologie ableitet, besagt, dass die Neugier des Menschen häufig über die Vernunft siegt, sodass er sich aus Wissensdurst potentiell gefährlichen Situationen ausliefert. So zogen in einer der Studien etwa weniger als sechs Prozent eine harmlose Buchpassage derjenigen vor, die mit einer Triggerwarnung versehen war. (...)

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600