PODR 19 maart 2024

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.  

 

17 juni 2024

pdfKamerbrief over startdatum overgangsfase Experiment gesloten coffeeshopketen (15 maart 2024)

(...) De inzichten van de aanloopfase worden gebruikt om processen en systemen te optimaliseren, zodat de start van de overgangsfase zo soepel mogelijk kan verlopen. Zo worden de eerste gebruikerservaringen met het track & trace systeem meegenomen in de verbetering van het systeem en in de voorlichting van toekomstige gebruikers. De inzichten die tijdens de aanloopfase worden opgedaan worden met alle deelnemende gemeenten gedeeld. Op deze manier draagt de aanloopfase bij aan het gehele experiment.

Uit deze eerste ervaringen is ook gebleken dat de beperking van maximaal 500 gram gereguleerde producten in de coffeeshops knelpunten met zich meebrengt voor de praktische uitvoerbaarheid van de aanloopfase. Na overleg met de betrokken partijen is besloten dat de burgemeesters de maximale handelsvoorraad voor de gereguleerde producten kunnen verhogen naar een weekvoorraad, zoals ook tijdens de overgangsfase het geval zal zijn. (...)

(...) Op basis van de meest recente productieprognoses van telers kan het startmoment van de overgangsfase worden vastgesteld op 17 juni 2024. Op dat moment kunnen drie telers naar verwachting voldoende produceren om alle coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten te kunnen bevoorraden. In de aanloop naar de startdatum van de overgangsfase blijft echter het risico bestaan dat in juni sprake is van onvoldoende (divers) aanbod, bijvoorbeeld in het geval van onvoorziene vertraging in de voorbereidingen van de overige telers of oogsten die tegenvallen. Coffeeshophouders vinden het zeer belangrijk dat meerdere telers gereed zijn om te leveren, zodat het aanbod van voldoende diverse telers afkomstig is. Bovendien vinden coffeeshophouders dat de kwaliteit van het huidige aanbod hasjiesj nu nog ondermaats is.

Om die reden is besloten de experimenteerfase te starten op 16 september 2024, zodat er voldoende tijd is om de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde producten te kunnen optimaliseren. Hierdoor duurt de overgangsfase drie maanden, een verdubbeling van de eerder gecommuniceerde 6 weken. Gedurende deze verlengde overgangsfase kunnen coffeeshops voor langere tijd zowel gedoogde als gereguleerde producten verkopen. Hierna start de experimenteerfase waarin enkel nog gereguleerde hennep en hasjiesj mogen worden verkocht. Wanneer het aanbod bij de start van de experimenteerfase onvoldoende is, neemt het risico op illegale (straat)handel toe. Het is daarom belangrijk dat de experimenteerfase pas start als het gereguleerde aanbod voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Daarom is ervoor gekozen om de overgangsfase te verlengen en deze voorwaarden te koppelen aan de start van de experimenteerfase. (...)

pdfBeslisnota bij Kamerbrief over startdatum overgangsfase Experiment gesloten coffeeshopketen (14 maart 2024) 

 

Nulmeting 2022

tk bijlage nulmeting experiment gesloten coffeeshopketen volledige rapport

Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen Rapportage nulmeting 2022 (wodc.nl)

(…) Resumerend

Deze nulmeting schetst de situatie in het najaar van 2022 met betrekking tot coffeeshops, bezoekers en de illegale cannabismarkt in de gemeenten die deelnemen aan het experiment. De situatie in de interventiegemeenten is overeenkomstig met die in de vergelijkingsgemeenten. De basis die door de nulmeting wordt gelegd, lijkt adequaat om de ontwikkelingen, kansen en risico’s van het experiment nauwlettend te volgen in de vervolgmetingen. In toekomstige metingen worden de ontwikkelingen per onderzoeksgroep vergeleken met de situatie in de nulmeting.

De nulmeting illustreert dat bezoekers van coffeeshops in de huidige gedoogsituatie in de meeste gevallen tevreden zijn met het aanbod, de prijs en de gebruikerservaring van illegaal geproduceerde cannabis die in coffeeshops wordt verkocht. De keuze om hasj of wiet in een coffeeshop te kopen, wordt vooral beïnvloed door de locatie en sfeer van de coffeeshop en de kwaliteit van de aangeboden cannabis. Het onderzoek wijst eveneens uit dat in de directe omgeving van de coffeeshop weinig overlast wordt ervaren van de coffeeshop en/of zijn bezoekers. Desondanks onthult de nulmeting ook aanzienlijke nadelen van de huidige gedoogsituatie. Frequente coffeeshopbezoekers, vaak zware gebruikers, lopen een hoog risico op matige of ernstige stoornissen als gevolg van cannabisgebruik. Daarnaast bestaat het risico dat verontreinigde cannabis, bijvoorbeeld door schimmels of pesticiden, op de illegale markt wordt gekocht.

Het doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde cannabis gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren. Het functioneren van de gecreëerde gesloten keten hangt onder meer af van: voldoende en een gevarieerd aanbod, een levensvatbaar bedrijfsmodel, de inzet van inspectie en handhaving, en de bekwaamheid van telers, distributeurs en coffeeshops om daarbinnen te opereren. Het is cruciaal dat gereguleerde cannabis op het gebied van kwaliteit, diversiteit en prijs kan concurreren met het aanbod in coffeeshops in gemeenten die niet deelnemen aan het experiment en de illegale markt.

Niettemin mogen de potentiële risico’s van de gesloten coffeeshopketen niet worden onderschat. De normalisering en toename van cannabisgebruik en het aanhoudende aantrekkelijke alternatief van de illegale markt vormen uitdagingen. Ook vereist het uit het zicht verdwijnen van de illegale productie en drugsmarkt na de implementatie de aandacht. Deze factoren worden dan ook meegewogen in het onderzoek en de verdere monitor van het experiment. (…)

 

Nieuw maximum 

Raadsbrief 13032024 Experiment gesloten coffeeshopketen (notubiz.nl) (13 maart 2024)

Raadsbrief 13032024 Experiment gesloten coffeeshopketen Breda

Coffeeshops Tilburg en Breda mogen meer legale cannabis-voorraad in huis hebben: ‘Genoeg voor een hele week’ | Tilburg | bd.nl (13 maart 2024)

Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen vanaf vrijdag 15 maart veel meer legaal geteelde wiet in huis hebben. Niet 500 gram zoals eerder afgesproken, maar de gemiddelde weekvoorraad die ze nodig denken te hebben.

Dat hebben burgemeesters Theo Weterings (Tilburg) en Paul Depla (Breda) besloten, na toestemming uit Den Haag. Enkele maanden na de start van het wietexperiment in december bleek het maximum van een halve kilo legaal geteelde wiet, die ondernemers naast een halve kilo gedoogde cannabis in de zaak mogen hebben, te weinig om aan de vraag te kunnen voldoen.

Coffeeshophouders in beide steden waarschuwden ervoor dat dit ‘tekort’ het wietexperiment in gevaar gaat brengen: klanten zouden afhaken omdat coffeeshops bepaalde producten niet continu konden leveren. Met de verruiming van de voorraad moet dit probleem worden opgelost.

,,Hier zijn we natuurlijk blij mee", zegt coffeeshophouder Willem Vugs, tevens voorzitter van De Achterdeur, waarbinnen Tilburgse shops zijn verenigd. ,,We hebben vanaf het begin aangestipt dat die vijfhonderd gram een probleem zou gaan opleveren. Onze grootste zorg was dat we meer dan ons lief was nee moesten verkopen aan klanten.” De verruiming gaat volgens hem de aanvoer van producten vanuit de telers aanzienlijk vergemakkelijken. ,,We hoeven niet meer te wachten tot het laatje leeg is om te kunnen bestellen.”

Om een weekvoorraad te bepalen komt er een aanloopperiode van vier weken. Nog niet elke coffeeshop is gestart met de verkoop van legale wiet, andere shops zijn pas net aangehaakt. Bovendien zijn van coffeeshops die al wel legale wiet verkopen nog geen cijfers beschikbaar die een goed beeld geven, omdat de toegestane handelsvoorraad tot nu toe beperkt was.

Zelf inschatten

,,In deze aanloopperiode vragen we de ondernemers om op basis van hun omzet en ervaring zelf een inschatting te maken van de hoeveelheid gereguleerde producten die op weekbasis nodig is”, zegt de woordvoerder van burgemeester Weterings. ,,Zij moeten dat aan de burgemeesters doorgeven, die dan om een onderbouwing kunnen vragen.”

Daarna wordt de maximale voorraad per coffeeshop vastgesteld en berekend: het gemiddelde van de verkochte hoeveelheid hennep of hasjiesj van de vier voorgaande weken, vermeerderd met vijf procent. De woordvoerder: ,,De voorraad zal dus per coffeeshop verschillend zijn.”

Breda en Tilburg doen in aanloop naar de landelijke wietproef, waaraan tien gemeenten deelnemen, ervaring op met distributie en handhaving van het gesloten systeem van teelt tot verkoop. Daarbij zou stadsdeel Amsterdam-Oost gaan aansluiten, maar een meerderheid van de Tweede Kamer stemde onlangs tegen deze uitbreiding. Tijdens die discussie in de nieuwe politieke samenstelling bleken ook de nodige twijfels over de wietproef in zijn geheel. (...)

 

Nu nog maar tien shops over in Stad

Coffeeshop Taveerne Oasis is definitief dicht. Nu nog maar tien shops over in Stad - Sikkom (15 maart 2024)

Oasis heeft sinds begin dit jaar de deuren dicht. Toen was nog onduidelijk of de bekende shop eerdaags weer open zou gaan. Inmiddels is er duidelijkheid, de hele toko is leeggehaald.

Aan de deur hangt sinds oud en nieuw verschillende plakkaten: „Gelukkig nieuwjaar! Wegens omstandigheden gesloten. Onze excuses voor het ongemak.” Begin januari was de sluiting in nevelen gehuld. Personeel mocht niks zeggen. Er zou sprake zijn van een doorzetting. De shop zou zelfs in die periode nog eem zijn open geweest. Hoe kwamen wij erbij dat die dicht was?

Onduidelijkheid over sluiting Oasis

Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de sluiting. De eigenaar is onbereikbaar. De gemeente zegt niks. Maar ondertussen is wel de hele zaak leeggehaald. Alleen de briefjes hangen nog achter de deur. Verder is er niks meer.

De zaak gaat dus niet meer open, ondanks pogingen om er nieuw leven in te blazen op dezelfde vergunning. Dat betekent dat Groningen een geliefde shop verliest. Weer. Want het is de zoveelste shop die de deuren sluit. Ooit waren er meer dan 20 shops in Groningen. Dat werden er, op last van de gemeente 14. Meer vergunningen werden niet verleend.

Steeds meer horeca en minder shops, hoe dan?

Maar met het sluiten van Oasis zijn er nog maar tien shops over. Terwijl is dus ruimte is voor 14. Wat is er aan de hand, want andere horeca schiet in Groningen als paddenstoelen uit de grond. Wordt er minder geblowd? Is het te lastig om via de voordeur legaal te verkopen en via de achterdeur illegaal in te kopen? Is het vergunningsproces te lastig?

Hans Coenraads, woordvoerder van de burgemeester, zegt dat er op dit moment geen aanvragen lopen. De verklaring daarvoor is simpel: „Daar moet een openbare procedure voor worden opgestart en dat hebben we de afgelopen periode niet gedaan in afwachting van de start van het wietexperiment.” (...)

 

Heel complex

Minister: aanpak drugshandel via Telegram 'heel complex' (nos.nl) (19 maart 2024)

Het is heel ingewikkeld om iets te doen tegen drugshandel via het sociale medium Telegram. Dat schrijft demissionair minister Yesilgöz in antwoord op Kamervragen. De NOS meldde in januari dat er op Telegram vrijelijk softdrugs, harddrugs en zware medicijnen verkocht worden aan Nederlanders, zonder dat de politie daar effectief tegen kan optreden.

CDA-Kamerlid Krul wilde als gevolg van die publicatie weten of het kabinet van plan is om op te treden tegen deze drugshandel. En dat is zeker de bedoeling, antwoordt Yesilgöz, die het "schokkend" noemt hoeveel berichten van handelaren er op Telegram rondgaan. Maar "de aanpak hiervan is complex en de totstandkoming van een goed en gedragen plan hierop vergt tijd".

'Telegram toont weinig bereidheid'

De minister van Justitie en Veiligheid wil vooral inzetten op het "zelfreinigend vermogen" dat ook door andere mediaplatforms wordt toegepast. "Daar zet ik ook op in bij Telegram." Ze vindt dat er een "adequaat moderatiebeleid" moet komen, oftewel dat Telegram ervoor zorgt dat de beheerders van openbare groepen illegale inhoud verwijderen.

Maar daar is ze "helaas nog niet in geslaagd, omdat het moeilijk is om met Telegram in contact te komen en afspraken te maken". Bovendien toont Telegram "weinig bereidheid tot medewerking in het kader van zelfregulering en opsporingsonderzoeken".

Miljoenen gebruikers

Een aanpak via het Nederlandse strafrecht is lastig, schrijft Yesilgöz, omdat Telegram een wereldwijd sociaal netwerk is met miljoenen gebruikers. De minister ziet meer heil in Telegram houden aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit Europese wetgeving voor sociale media, zoals de Digital Services Act die sinds vorige maand van kracht is.

Desalniettemin voert ze "verkennende gesprekken" met betrokken partijen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en politie "met als doel het opstellen van een plan van aanpak voor handhaving op de online verkoop van verboden middelen".

 

Kiffen doch nicht legal?

 Cannabis aus der Tabuzone holen – das war der Plan von Gesundheitsminister Lauterbach. Für ihn ist die bisherige Drogenpolitik Deutschlands gescheitert, die teilweise Legalisierung und Entkriminalisierung sollte ein Neuanfang werden. Schon im Koalitionsvertrag hatte sich die Koalition aus SPD, FDP und Grünen darauf verständigt: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ Der Bundestag hat grünes Licht gegeben. Zum 1. April sollte das Gesetz in Kraft treten – auf der Zielgerade droht das Projekt aber jetzt im Bundesrat zu scheitern, am Widerstand vieler Innen- und Justizminister. 

Am 22. März steht das Cannabis-Gesetz auf der Tagesordnung der Länderkammer. CDU und CSU laufen seit langem Sturm. NRW-Innenminister Reul (CDU) erklärte vorab: „Ich habe keine Lust, meine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen.“ Großer Streitpunkt: die geplante Amnestie für Altfälle. Bereits verhängte Haft- oder Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten müssten noch einmal geprüft werden. Viele fürchten eine Überlastung der Justiz. 

Was sind die weiteren Kritikpunkte? Können die Länder das Gesetz nur ausbremsen oder aufhalten? Und: Löst das Gesetz den nächsten großen Ampel-Streit aus? Darüber spricht Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und der FDP-Bundestagsabgeordneten Kristine Lütke. Seid dabei und stellt eure Fragen. (…)

Cannabisgesetz: Vorsitzender des Vermittlungsausschusses weist Blockadeabsicht zurück | tagesschau.de (19 maart 2024)

Gesundheitsminister Lauterbach fürchtet eine Blockade und Scheitern des Cannabisgesetzes durch unionsgeführte Bundesländer im Vermittlungsausschuss. Dessen Vorsitzender wehrt sich gegen die "Unterstellung" des Ministers.

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Der künftige Vorsitzende des Vermittlungsausschusses wendet sich in einem Brief an den Bundesgesundheitsminister, um sich gegen den Verdacht zu wehren, er wolle sein Amt parteitaktisch ausnutzen. Es geht um das Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis.

Am kommenden Freitag wird das Vorhaben im Bundesrat behandelt. Die Cannabis-Teillegalisierung ist aber ein Einspruchsgesetz. Die Länder können zwar den Vermittlungsausschuss anrufen. Das Verfahren könnte aus Ländersicht jedoch verpuffen. Der Bundestag dürfte den Einspruch der Länderkammer mit eigener Mehrheit zurückweisen. Die Ausgangslage ist also klar: Der Bundesrat kann zwar einen Vermittlungsausschuss beantragen, am Ende könnte das Gesetz aber trotzdem unverändert kommen. 

Daher wird im politischen Berlin seit Wochen über eine andere Möglichkeit spekuliert. Vor allem Grüne und Bundesgesundheitsministers Lauterbach befürchten ein Blockadeszenario. Am Montagabend sagte Lauterbach in der ARD-Sendung "Hart aber fair", das Gesetz stehe auf Messers Schneide: "Die Länder, die es nicht wollen, und auch Länder, die Änderungen wollen, die könnten sich verbinden, und wenn es in den Vermittlungsausschuss geht, dann gibt es als Möglichkeiten, das Gesetz, sage ich mal, am langen Arm verhungern zu lassen. Und das versuchen wir abzuwenden." 

Kretschmer kündigt Verzögerung des Gesetzes an

Das Szenario könnte so aussehen: Der kommende Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, könnte demnach das Verfahren so lange verschleppen, bis die Ampelkoalition nicht mehr genügend Zeit hätte, den Einspruch des Bundesrates zurückzuweisen. Und diese Befürchtungen haben am Wochenende neue Nahrung erhalten. Der sächsische CDU-Ministerpräsident Kretschmer schrieb beim Onlinedienst X: "Der Freistaat Sachsen wird am Freitag im Bundesrat für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Mein Ziel ist es, dass das Gesetz nie wieder aus dem VA herauskommt."

Aus Sicht von Grünen und SPD hat Kretschmer damit offiziell die Katze aus dem Sack gelassen und zugegeben, was bisher nur theoretisch diskutiert wurde. Die Union könnte das Gesetz im Vermittlungsausschuss tatsächlich aufhalten. Dafür müsste sie verhindern, dass es konkret verhandelt wird. Möglich wäre das, weil Termine im Vermittlungsausschuss immer im Einvernehmen der beiden Vorsitzenden beschlossen werden müssen. Auf der Länderseite verhandelt das die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Für den Bundestag ist eben der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt zuständig. 

"Ihre Unterstellung ist haltlos, falsch und unangemessen"

Aufgrund der Spekulationen hat Hoppenstedt nun einen Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach geschrieben, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Hoppenstedt weist eine Blockadeabsicht zurück. Konkret schreibt er an Lauterbach gerichtet: "Ihre Unterstellung, dass ich aus parteitaktischen Erwägungen meine Pflichten als Ausschussvorsitzender verletzen würde, ist haltlos, falsch und unangemessen."

Eine Blockade sei auch gar nicht möglich, weil bei Ladung zu einer Sitzung grundsätzlich alle Gesetze, zu denen der Vermittlungsausschuss angerufen wurde, auf die Tagesordung zu setzen seien. Ein Scheitern des Cannabisgesetzes sei also nur denkbar, wenn der Vermittlungsausschuss in dieser Legislaturperiode nicht mehr tage. "Dies wäre allein aufgrund der bisher noch nicht abgeschlossenen Verfahren und der Dauer der Legislaturperiode wohl als verfassungswidrig einzustufen", schreibt Hoppenstedt in dem Brief.

Aus Länderkreisen heißt es, das Schreiben könne auch als Versuch gewertet werden, die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu retten. Nach dem Tweet des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer seien bei einigen Grünen in den Ländern nämlich Zweifel aufgekommen, ob man das Risiko eingehen könne, in den Vermittlungsausschuss zu gehen, oder ob das Gesetz dann drohe, komplett zu scheitern. Ohne die Stimmen der grün mitregierten Länder gäbe es aber keine Mehrheit für den Vermittlungsausschuss am Freitag. (...)

 

Maar we doen het toch

Feesttoeristen, kom niet naar Amsterdam? Nieuwe campagne maakt weinig indruk: ‘Dweilen met de kraan open’ | Het Parool (19 maart 2024)

Of dat gaat werken? Fabian (20), Nadir (21) en John (20) zijn uit Zwitserland komen rijden voor een weekend Amsterdam. In de Bloedstraat in het Wallengebied beantwoorden ze de vragen op amsterdam-rules.com: ze zijn hier met drie tot vijf personen om uit te gaan, ze slapen in een hotel en ze willen geen ‘guided tour among sex workers windows’. Ze weten dat ze hier maar tot 2 uur ’s nachts uit kunnen en nee, ze willen ook geen verboden pub crawl – kroegentocht.

Als ze de vraag of ze de stad willen ontdekken met een drankje of een joint in de hand ‘yes’ antwoorden, krijgen ze voor het eerst een scherm met ‘bad news’: ‘Drinken en cannabis roken in het openbaar is verboden.’ Wisten ze dat? “Ja,” zegt Fabian, “maar we doen het toch.”

Onmogelijk maken

Het drietal is voor de derde keer in Amsterdam en de jonge mannen hebben niet veel plannen gemaakt voor ze kwamen. “Ik ben hier om te blowen,” zegt John. Zijn reactie op het gegeven dat bewoners en de gemeente overlast ervaren van blowende en feestende buitenlanders en een poging doen dat soort toerisme te beteugelen: “I don’t care.” De enige manier om de twintigers te stoppen is door het onmogelijk te maken, zeggen ze. Zolang het kan, blijven ze komen. “En we komen terug voor Koningsdag.”

Hoewel de website deel uitmaakt van een pakket van ruim honderd maatregelen om overlast bezorgende toeristen te weren uit de binnenstad, werd in de gemeenteraad vorige week al sceptisch gereageerd op de 2.0-campagne. Uit de evaluatie van de eerste campagne bleek niet dat deze de feesttoerist had afgeschrikt.

Te lieflijk

Misschien is de campagne nog te lieflijk. “Als bij de gemeente niemand bang is geweest zijn baan door deze campagne kwijt te raken, is ie waarschijnlijk niet goed genoeg,” zegt Reuben Alexander van het Amsterdamse reclamebureau Buutvrij. “Als je gedragsverandering wil met een concept is de eerste, belangrijkste stap dat mensen gaan praten over wat er gebeurt. Je wil wrijving, maar dat is lastig als je door allemaal lagen heen moet,” zegt Alexander.

“Kijk, zo’n quiz is leuk, maar daar ga je het gedrag van toeristen niet mee veranderen. Daar heb je meer impact voor nodig. Dat is vaak lastig bij bureaucratische instellingen, want voor impact heb je ballen nodig. En wat je krijgt als een concept door allemaal lagen heen moet, is dat het vaak middle-of-the-road wordt. Net niet, zeg maar.”

Ook voor Els Iping van actiegroep Stop de Gekte, die strijdt tegen de overlast in de binnenstad, is de nieuwe campagne niet voldoende. “We zijn blij met elke poging, maar het helpt niet. Zolang je het imago houdt van seks en drugs is het dweilen met de kraan open. Steun de burgemeester voor het i-criterium, bijvoorbeeld, zodat toeristen geen drugs meer kunnen kopen. En maak mooie inpandige bordelen, met een portier die doorgesnoven mensen niet naar binnen laat. In godsnaam, neem ingrijpende maatregelen.”

 

'Ratten zijn hier high van de wiet' 

Korpschef is vies politiebureau in VS zat: 'Ratten zijn hier high van de wiet' | RTL Nieuws (14 maart 2024)

Het politiebureau van New Orleans is volgens de kersverse korpschef zo oud en vies dat het er wemelt van het ongedierte. "De ratten zijn hier hartstikke high", zegt ze. De dieren zouden zijn binnengedrongen in de ruimte waar het bewijsmateriaal ligt opgeslagen.

De politie van New Orleans is al sinds 1968 gevestigd in hetzelfde gebouw in de stad. En dat kan zo niet langer, heeft korpschef Anne Kirkpatrick gisteren aan de gemeente laten weten. 

Kirkpatrick is sinds oktober korpschef in de stad. Zij ziet het als haar eerste taak om agenten in een veilige omgeving te laten werken. 

Kakkerlakken en kapotte liften

"Je kan je niet voorstellen hoe vies het hier is", legde Kirkpatrick aan de gemeente uit. Dat ligt niet aan de schoonmakers. "Die verdienen een prijs omdat ze proberen schoon te maken wat niet schoon te krijgen is."

Agenten zouden rattenkeutels op hun bureaus vinden, er lopen kakkerlakken door het gebouw, liften werken niet en de airconditioning houdt er volgens Kirkpatrick regelmatig mee op. "Er zijn geen toiletten beschikbaar", voegde ze daaraan toe. 

Inmiddels zijn de ratten dus ook gesignaleerd in de ruimte waar het bewijsmateriaal ligt opgeslagen. "De ratten die onze marihuana hebben opgegeten zijn hartstikke high", zegt ze. Persbureau AP heeft het korps gevraagd of er bewijs is voor de ratten die stoned zijn, maar kreeg nog geen reactie. 

Te warm of te koud

Er werken ruim negenhonderd agenten vanuit het bureau. "We weten allemaal dat de faciliteiten sterk verouderd zijn", laat een gemeenteraadslid aan lokale media weten. "Vorig jaar was het zo warm dat het bureau de deuren moest sluiten. Soms is het er zo koud dat agenten de deur niet kunnen openen."

De gemeente onderzoekt of het tijdelijk een ruimte in de binnenstad van New Orleans kan huren voor de politie. (...)

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600