PODR 18 juli 2023

PODR 18 juli 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tallinkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

"De VVD is mijn club"F0zelK3WAAAoMCV

Yesilgöz gaat Rutte opvolgen, vertelt meteen eerste onwaarheid - Joop - BNNVARA (12 juli 2023)

Dilan Yesilgöz, demissionair minister van Justitie, maakt woensdagochtend via huiskrant De Telegraaf bekend dat ze Mark Rutte wil opvolgen als leider van de VVD. Dinsdag hield ze nog vol dat ze er 'over aan het nadenken' was maar dat bleek een smoes om de primeur aan De Telegraaf te gunnen. Nu zegt ze in die krant klaar te staan om "nog sterker en weerbaarder te maken".

Het betekent dat de partij nog verder naar rechts opschuift. Rutte zelf verklaarde maandag in het debat met de Tweede Kamer dat Yesilgöz politiek gezien rechtser is dan hij. Ze kan de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden en ook de eerste die in het buitenland (Ankara) geboren is. Jules van Zuylen van Nijevelt, die van 1866 tot 1868 premier was, werd weliswaar in 1819 het Luxemburgse Eich geboren maar dat was tijdens de Nederlandse bezetting. Later, in 1888, werd Æneas Mackay premier, kind van Schotse immigranten.

De benoeming van Yesilgöz moet formeel nog plaatsvinden maar dat lijkt een formaliteit. Vermoedelijk zal het hoofdbestuur van de VVD later deze week bekend maken dat ze de voorkeurskandidaat is. Daarna volgt er een verkiezing met enkele kansloze uitdagers. In theorie is het nog mogelijk dat een andere serieuze tegenkandidaat zich meldt.

Saillant is dat Yesilgöz zelf een drijvende kracht is achter de val van het kabinet. Zij leidde de kabinetsonderhandelingen over het migratiebeleid en draaide daarin coalitiepartners de duimschroeven aan. Toen die niet toe wilden geven moest Mark Rutte zelf bijspringen, wat zijn ondergang zou inluiden. Historici kunnen zich de komende decennia buigen over de vraag of dat opzet was en zo ja, van wie.

De NOS meldt:

In De Telegraaf zegt Yesilgöz klaar te zijn voor een volgende stap als partijleider en eventueel premier, "voor zover je van tevoren helemaal voorbereid kunt zijn op die rol". Ze wijst op de verschillende politieke functies die ze op lokaal en landelijk niveau heeft gehad. "Ik neem inmiddels een berg ervaring mee."

Voordat Yesilgöz haar besluit bekendmaakte had al een hele reeks andere kandidaten, van Edith Schippers tot Klaas Dijkhoff, bekendgemaakt af te zien van de functie.

Yesilgöz (46) is sinds vorig jaar minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze kort staatssecretaris van Economische Zaken en Kamerlid. Tot 2017 was ze raadslid in Amsterdam en wist zich daarmee landelijk in de kijker te spelen met een uitgesproken rechtse toon. Vorig jaar beweerde ze in de H J Schoo-lezing nog dat wokisme een van de grootste bedreigingen voor het land vormt. Daarvoor is nog geen enkel bewijs geleverd. (...)

 

Integriteit geen prioriteit

Intern onderzoek: ‘Integriteit is bij de politie geen prioriteit’ - NRC (11 juli 2023)

Voor agenten is vaak onvoldoende duidelijk welk gedrag tijdens het werk ongewenst is, zeggen onderzoekers.

Een op de vijf politieagenten zegt het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben op de werkvloer. Hetzelfde percentage zegt instructies van zijn leidinggevende te hebben genegeerd of langzamer te hebben gewerkt dan nodig was. Dit blijkt uit een onderzoek naar integriteit binnen de Nationale Politie van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

De onderzoekers interviewden 48 politiemedewerkers over integriteit op het bureau en op straat en stuurden per mail een vragenlijst naar zesduizend agenten – ongeveer een tiende van de volledige organisatie. Negenhonderd agenten vulden de vragenlijst in. Hoewel de onderzoekers hoopten op een hogere respons, is er niet eerder zo grootschalig onderzoek gedaan naar integriteit bij de politie.

De politie is de afgelopen jaren herhaaldelijk in verlegenheid gebracht door integriteitsschendingen die in de media vaak breed werden uitgemeten: van agenten die zich racistisch uitlieten tot dienders die informatie verkochten aan criminelen.

‘Grijze gebieden’

Het risico op integriteitsschendingen wordt volgens het rapport vergroot doordat politiemedewerkers weliswaar goed weten wat onder het strafrecht valt, maar niet duidelijk voor ogen hebben waar de grens ligt als het gaat om integer handelen. Zo bestaan „grijze gebieden” en denken agenten bovendien verschillend over wat wel en niet zou mogen. Een deel vindt het geen probleem als een agent in zijn vrije tijd een xtc-pil slikt, of de werkloze buurman met een dure auto natrekt in het politiesysteem, terwijl andere respondenten daar mordicus tegen zijn.

Het onderzoek stelt dat integriteit binnen de politie-organisatie nog steeds geen prioriteit heeft. In functioneringsgesprekken wordt het afgedaan als „afvinkonderwerp”. Leidinggevenden geven niet altijd het goede voorbeeld door bijvoorbeeld op vrijdag eerder vrij te nemen. En een ‘aanspreekcultuur’ ontbreekt: gevoelige zaken blijven vaak onbesproken.

Twee groepen lopen een verhoogd risico op niet-integer gedrag: jonge medewerkers, die minder een band voelen met de politie, en brigadiers (de rang tussen hoofdagent en inspecteur). Die laatste groep werkt vaak al decennia bij de politie, maar ziet weinig perspectief op promotie. Agenten met beperkte carrièremogelijkheden scoren lager op werktevredenheid en integer handelen, omdat ze zich onvoldoende gewaardeerd voelen.

Uit het onderzoek blijkt hoe vaak agenten het afgelopen jaar de regels overtraden en „contraproductief gedrag” vertoonden. Een op de drie politiemedewerkers komt zonder toestemming te laat op het werk en een tiende van hen heeft vorig jaar eigendommen van de politie meegenomen. Tussen 2018 en 2020 werden bijna 240 agenten ontslagen omdat zij de regels overtraden. De overtredingen varieerden van diefstal tot drugsgebruik, van het lekken van informatie tot het delen van kinderporno.

Volgens jurist Marjan Olfers, een van de auteurs van het rapport, is het voor onderzoek naar integriteitsschendingen belangrijk om contraproductief werkgedrag in beeld te krijgen. Als interne integriteit, zoals te laat komen of slecht omgaan met collega’s, niet wordt aangepakt, kunnen agenten afglijden naar ernstigere integriteitsschendingen, zoals het verkopen van informatie aan criminelen, zegt Olfers. „Voor agenten is onduidelijk wat mag. Zaken worden niet aangepakt.”

Leidinggevenden als rolmodel

Criminoloog Anton van Wijk, een van de andere auteurs, doet „al jaren” onderzoek naar de politie. Hij vindt het cruciaal dat er meer perspectief komt voor brigadiers. Soms zijn ze aan het einde van hun carrièrepad en voelen ze zich niet gewaardeerd. „Ze kunnen er cynisch van worden.” Daardoor hechten ze mogelijk minder waarde aan integer handelen. Ook moeten leidinggevenden zich meer als rolmodel gedragen, en moet het voor medewerkers normaler worden om over onzekerheden of twijfels te praten, vindt hij. En chefs moeten veel mensgerichter werken.

Andere conclusies: het diversiteitsbeleid kan niet-integer gedrag in de hand werken door diversiteit boven kwaliteit te plaatsen, zeggen meerdere geïnterviewden. En door capaciteitstekort en striktere privacywetgeving worden nieuwkomers minder goed gescreend: zo kon iemand met een crimineel verleden agent worden.

Pas als er opgetreden wordt tegen integriteitsschendingen binnen de eigen organisatie, zal er een cultuuromslag plaatsvinden waardoor agenten niet meer op straat over de schreef gaan, zegt onderzoeker Marjan Olfers. (...)

 

Bevindingen onderzoek verplichte interne trainingen - KPMG Nederland (14 juki 2023)

De belangrijkste bevindingen van het forensisch deel van het onderzoek dat KPMG in Nederland sinds 2022 laat uitvoeren zijn bekend. Het is een zeer uitgebreid en zorgvuldig onderzoek naar het mogelijk delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. Het onderzoek is in gang gezet na contacten met de toezichthouders, berichtgeving van soortgelijke incidenten bij diverse advies- en accountantskantoren in het buitenland en na een melding van een interne klokkenluider.

Onderzoek
Het onderzoek laat zien dat er de afgelopen vijf jaar ruim honderd medewerkers per jaar betrokken waren bij het onderling delen van antwoorden van toetsen van verplichte trainingen. Verschillende van die medewerkers die nu nog in dienst zijn, hebben inmiddels een sanctiemaatregel opgelegd gekregen. Van een aantal collega’s zal, gezien hun betrokkenheid en functie, afscheid genomen worden.

Onacceptabel
Stephanie Hottenhuis CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van KPMG in Nederland: “Wij zijn enorm geschrokken van de belangrijkste bevindingen van het forensisch deel van het onderzoek. Het is onacceptabel dat dit is gebeurd. Kwaliteit en integriteit zijn voor ons van zeer groot belang en hebben voortdurend onze volle aandacht. Iedere onregelmatigheid is er één te veel. Wij onderzoeken de oorzaken, wij leren hiervan en handelen nu daadkrachtig om de organisatie verder te verbeteren en te versterken voor de toekomst.”   (...)

Nog drie accountantskantoren onderzoeken fraude bij examens - NRC (17 juli 2023)

In navolging van KPMG doen ook de grote accountantskantoren PwC, Deloitte en EY intern onderzoek naar mogelijke fraude bij examens. Dat bevestigen zij aan NRC.

KPMG publiceerde afgelopen vrijdag de eerste resultaten uit een nog lopend intern onderzoek, waaruit bleek dat in de afgelopen vijf jaar ruim honderd medewerkers per jaar sjoemelden bij interne toetsen door onderling antwoorden uit te wisselen.

Verschillende medewerkers kregen een sanctiemaatregel opgelegd en „van een aantal collega’s zal, gezien hun betrokkenheid en functie, afscheid genomen worden”, meldde KPMG in een persbericht. Om hoeveel medewerkers en welke sancties het precies gaat, wil een woordvoerder niet zeggen. Accountants zijn wettelijk verplicht om regelmatig trainingen te volgen en toetsen te doen, als ze hun beschermde titel willen behouden.

Intern onderzoek

Nu blijkt dat ook de andere drie kantoren uit de zogenoemde Big Four intern onderzoek doen naar het bestaan van dergelijke praktijken. „Wij hopen het tegen het einde van dit jaar afgerond te hebben”, zegt een woordvoerder van PwC Nederland. Aanleiding is volgens de woordvoerder een verzoek van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die verzocht alle grote kantoren afgelopen december een onderzoek in te stellen, nadat KPMG bekendmaakte een dergelijk onderzoek te doen. PwC wil over de inhoud niets zeggen zolang het onderzoek nog loopt.

Het interne onderzoek bij de Nederlandse tak van EY is „volop bezig”, aldus een woordvoerder. „We denken het ergens eind van dit jaar af te hebben. We hebben een werkgroep opgezet, een aantal van onze mensen zijn hiermee bezig.” EY zegt voorafgaand aan het onderzoek „geen signalen” te hebben gehad van examenfraude door accountants.

Ook de Nederlandse tak van Deloitte bevestigt dat er een onderzoek loopt. Over de opzet en planning kan het kantoor volgens een woordvoerder nog geen mededelingen doen. Een woordvoerder van de AFM bevestigt dat de grote accountantskantoren in Nederland afgelopen december het verzoek kregen mogelijke examenfraude te onderzoeken. (...)

 

Ernstige misstap Openbaar Ministerie in zaak Weski

OM ging ernstig in de fout tijdens onderzoek naar Inez Weski (fd.nl) (17 juli 2023)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een ernstige fout gemaakt in het onderzoek naar advocaat Inez Weski. Het OM heeft het zogeheten verschoningsrecht geschonden, zo bleek vorige week tijdens een rechtszitting in Den Haag. Door deze juridische doodzonde kan de vervolging van Weski, tot voor kort de verdediger van de vermeende crimineel Ridouan Taghi, op losse schroeven komen te staan.

Het verschoningsrecht is een pilaar van de rechtstaat. Het regelt onder meer dat advocaten en cliënten met elkaar kunnen communiceren zonder bespied te worden door de overheid, om zo een eerlijk proces mogelijk te maken. Schending van dat recht is een misdrijf.

De 68-jarige Weski wordt sinds dit voorjaar verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Zij zou volgens het OM informatie van haar toenmalige cliënt Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Taghi is een van de verdachten in Marengo, een strafzaak die draait om meerdere liquidaties in het drugsmilieu. De zaak is met gewelddadige incidenten omgeven, zoals de moord op advocaat Derk Wiersum, journalist Peter R. de Vries en de broer van een kroongetuige.

Verifieerbaar vernietigen

Tijdens de aanhouding van de Rotterdamse advocaat Weski nam het OM afgelopen april een grote hoeveelheid vertrouwelijke documenten uit haar praktijk in beslag. De stukken stonden op een harde schijf van haar computer, vol met vertrouwelijke informatie over Weski’s cliënten. De meegenomen informatie valt zodoende onder het voor de advocatuur cruciale verschoningsrecht, waardoor het OM er geen kennis van mag nemen.

Desondanks heeft de officier van justitie op 25 mei een proces-verbaal gedeeld met 'informatie uit het onderzoek' naar Weski. Dat onderzoek draagt de codenaam 26Palma. Zo belandde informatie die hij niet mocht hebben bij de zaaksofficier van 26Palma. Hij deelde die vervolgens weer met andere collega's. Volgens een ingewijde gaat het om ‘informatie waarnaar het OM héél graag verder onderzoek zou willen doen’.

Het OM liet na daarvoor eerst toestemming te vragen bij de rechter-commissarissen die toezicht houden op het onderzoek naar Weski. Toen de onderzoeksrechters later alsnog hoorden wat er was gebeurd, lieten ze weten dat dit 'uiteraard niet de bedoeling' is. (...)

 

‘Opslag elders’

Moet coffeeshop Cobra voor weken dicht? Alles hangt af van ‘opslag elders’ | Tiel | gelderlander.nl (15 juli 2023)

Zes weken sluiting dreigt voor coffeeshop Cobra in Tiel. Ruim een jaar geleden werden in een garagebox en bovenwoning wiet gevonden. Maar horen deze ruimtes daadwerkelijk bij de coffeeshop of niet? De rechter moet dat bepalen.

Deze week zaten de gemeente Tiel en Cobra-exploitant Mohamed Adoui weer eens voor een spoedprocedure bij de Arnhemse rechtbank. Waarbij de rechter al direct opmerkte ‘dat de standpunten al uitputtend zijn besproken’ in het afgelopen half jaar.

Ruim een jaar geleden vond de politie bij een inval 1700 gram wiet, waarna er in hoofdlijnen twee grote geschillen tussen de gemeente en de exploitant ontstonden.

Grote tas

Ten eerste lag volgens Adiou in de verkoopruimte, achter de toonbank van de zaak aan de Tolhuisstraat, zo’n 460 gram en dus minder dan de 500 gram die maximaal is toegestaan; iets dat ook niet ter discussie staat. De rest trof de politie aan in een garagebox en bovenwoning aan de achterzijde, aan de Tolhuiswal, én in een grote tas waarmee een bevoorrader net naar buiten liep.

Het tweede dispuut gaat over het nut van gedwongen sluiting als straf: volgens de gemeente is het noodzakelijk om de openbare orde te herstellen, maar volgens de coffeeshopeigenaar is de openbare orde nimmer in het geding geweest en is dat een non-argument.

Ondanks dat deze verschillende interpretaties bij diverse zittingen van de rechtbank en de Tielse bezwarencommissie al uitgebreid aan bod zijn geweest, zag de Arnhemse bestuursrechter dit keer toch nog aanleiding om gedurende een klein uur enkele standpunten uit te diepen.

Geen achterommetje tussen beide panden

Daarbij was hij vooral geïnteresseerd in de relatie tussen enerzijds de coffeeshop en anderzijds de bovenwoning en de garage, die met de achterzijden tegen elkaar liggen. Want weliswaar zijn ze op verschillende kadastrale percelen gevestigd, maar wellicht is er een shortcut via de achterdeuren.

De gemeentejurist noemt het ‘functionele verbondenheid. Maar volgens de shophouder zijn er geen deuren en is er dus ook geen ‘achterommetje’ of zelfs iets als een gangetje. Iets dat de gemeente ook moest erkennen.

Een boeiend feit, waar de rechter een logische vervolgvraag op had. ,,Als er nou níet te veel achter de toonbank van de coffeeshop lag, maar wél in die bovenwoning en garage: waarom dan niet, zoals te doen gebruikelijk is, die woning en garage sluiten en verzegelen, en de coffeeshop openlaten?”

Maar dat zou volgens de gemeente niet als straf gevoeld worden. Zeker omdat in beide ruimtes niet gewoond wordt. Het antwoord moest de rechter even een paar seconden met ernstige blik op zich in laten werken.

Het lijkt één van de cruciale vragen in de afweging te worden: is het juridisch houdbaar om een coffeeshop die zich achter de balie aan de regels houdt, gedwongen te sluiten, omdat in twee losstaande en niet met de coffeeshop verbonden panden vlak in de buurt grofweg 1 kilo softdrugs is gevonden?

,,De vraag of alle panden bij elkaar horen wordt steeds pregnanter, zeker als je ook twijfelt of die tas waarmee de leverancier naar buiten liep, erbij mag worden geteld”, mijmerde de rechter. 

Opmerkelijk ‘handjeklap’ van gemeentejurist

Ook de vraag of met sluiting van de coffeeshop de openbare orde hersteld wordt, zet de rechter flink aan het denken. Het lijkt erop dat er immers niks mis was op straat: geen onveiligheid, geen rumoer. Wat de advocaat van de gemeente zelfs tot een soort onderhandelen met de rechter aanzette: ,,Is kortere sluiting in uw ogen een beter idee?” Een opmerkelijke vraag, wellicht ingegeven door het feit dat de Tielse bezwarencommissie de sluitingsduur niet goed onderbouwd vond.

Begin volgende week krijgt iedereen antwoord op alle vragen, als de rechter uitspraak doet.

  

Mit Abstand das beliebteste illegale Genussmittel

Cannabis in Europa mit Abstand das beliebteste illegale Genussmittel  - Hanf News & aktuelle Nachrichten - (hanf-magazin.com) (11 juli 2023)

(...)Die wichtigsten Daten im EMCDDA Bericht zeigen, dass in Europa der Cannabiskonsum:

   • zu einem Drittel von jüngeren Menschen praktiziert wird,
   • knapp ein Prozent aller User in Schwierigkeiten hin zu Abhängigkeiten bringt,
   • Blüten, Haschplatten und Süßigkeiten umfasst und
   • fast doppelt so häufig durch Männer, wie durch Frauen stattfindet.

Im Schnitt haben konzentrierte, extrahierte Hanfprodukte in Europa einen THC-Anteil von 20 %, Grasblüten kommen mit 9,5 % THC auf etwa die Hälfte. Fast ausschließlich chronischer Cannabiskonsum führt irgendwann auch zu einem Therapiebeginn, gelegentliches Konsumieren von THC hingegen extrem selten. Möglicherweise geht es bei den erfassten Statistiken vielfach um Leute, die nur wegen der umfangreichen staatlichen Zwangsmaßnahmen in Behandlung landen und bei einer MPU ihre angeblich gefährdete Fahrtüchtigkeit nachweisen müssen wie sonst Senioren oder Alkoholiker. (...)

 

Hanf ist Prima für Frieden und Klima

flyer grafik der hanfparade 2023

Hanfparade - Hanf ist Prima für Frieden und Klima - 12. August 2023 - Hanfparade (juli 2023)

Die Hanfparade ist die größte und traditionsreichste Demonstration für Cannabis als Medizin, Rohstoff und Freizeitdroge in Deutschland. Sie findet seit 1997 jährlich in Berlin statt. An der letzten Hanfparade am 13.8.2022 mit dem Motto „Hanf ist für alle da!“ nahmen mehr als 4000 Menschen teil.

12 August 2023

Die nächste Hanfparade findet am 12. August 2023 mit dem Motto „Hanf ist Prima für Frieden und Klima“ statt!

Sowohl bei Cannabis als Rohstoff, Cannabis als Freizeitdroge, als auch bei Cannabis als Medizin gibt es ein deutliches Informationsdefizit in der Bevölkerung. Dem wollen wir wirkungsvoll entgegenwirken, indem wir in diesem Jahr auf Aufklärung in verschiedenen Bereichen setzen. (...)

 

Das Bundesverfassungsgericht

Bundesverfassungsgericht hält an 30 Jahre altem Cannabisverbot fest | tagesschau.de (11 juli 2023)

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: Cannabisbesitz darf weiter bestraft werden. Drei Amtsgerichte hatten das fast 30 Jahre alte Verbot zuvor für nicht mehr verfassungsgemäß gehalten.

Drei Amtsgerichte hatten sich an das oberste deutsche Gericht gewandt. Sie hatten über Menschen zu urteilen, die angeklagt worden waren, weil sie Cannabis besaßen, angebaut oder weiterverkauft hatten. Die Amtsrichter haben diese Strafverfahren jeweils ausgesetzt, weil sie das Cannabisverbot in Deutschland für nicht mehr verfassungsgemäß halten.

1994 hatte das Bundesverfassungsgericht die Strafbarkeit gebilligt. Das Amtsgericht Bernau bei Berlin begründet ausführlich, warum diese Entscheidung nicht mehr zeitgemäß sei: Der langfristige Cannabiskonsum habe sich inzwischen als weit weniger gefährlich erwiesen als ursprünglich angenommen. Das Suchtpotenzial von Cannabis sei wesentlich geringer als das von Nikotin oder Alkohol.

Andere Staaten als Vorbild

Andere Staaten hätten es im Übrigen vorgemacht. Man müsse nicht alles verbieten, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Im Gegenteil hätte das Totalverbot gezeigt, dass der Drogenhandel damit nicht unterbunden werde, sondern ein unkontrollierter Schwarzmarkt entstünde.

Das Verbot verstoße jedenfalls schon deswegen gegen die Verfassung, weil bereits für den Besitz geringer Mengen eine erhebliche Freiheitsstrafe angedroht würde, ohne dass überhaupt klar sei, ob jemand anderes dadurch gefährdet würde.  

Richter sehen keine ausreichende Begründung

Zwei Richterinnen und ein Richter des Bundesverfassungsgerichts haben die Vorlagen der Amtsgerichte jetzt jedoch als unzulässig erklärt. Die Kollegen von den Amtsgerichten hätten nicht ausreichend begründet und belegt, warum von der früheren Verfassungsgerichtsentscheidung heute abzuweichen sei.

Das Bundesverfassungsgericht hätte schon 1994 zugestanden, dass die gesundheitlichen Schäden bei mäßigem Genuss als eher gering einzuschätzen sind. Insofern hätten die Amtsgerichte nichts Neues vorgetragen.

Sie würden selbst nicht davon ausgehen, dass Cannabis völlig ungefährlich sei. Und die Verfassungsrichter finden, die Kollegen an den Amtsgerichten hätten das Ziel des Gesetzgebers nicht richtig verstanden. Es gehe nicht nur um den einzelnen Konsumenten, sondern auch um Jugendschutz und den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität. (...)

 

Patients of Ukraine

Ukraine approves first reading of bill to legalise medical cannabis (cannabishealthnews.co.uk) (13 juli 2023)

WhatsApp Image 2023 07 12 at 20.29.20 1024x768

Iryna Rachynska from Patients of Ukraine (far left) and Adriaan Bronkhorst (second left) of Drugs Peace Institute Netherlands, and others have been campaigning for legalisation for a number of years. Photo courtesy of Iryna Rachynska

Politicians in Ukraine have approved the first reading of a bill that will see the legalisation of cannabis for medicinal use.

Officials voted to adopt the bill on regulating cannabis for medical, scientific and industrial use, at its first reading in the Verkhovna Rada [parliament] of Ukraine on Thursday 13 July.

A total of 268 MPs voted in favour of the bill at the plenary session, with President Zelenskyy and Health Minister Viktor Liashko having publicly expressed their support.

The bill proposes to create regulatory conditions for the legal limited circulation of cannabis, cannabis resin, cannabis extracts and tinctures for their use in medical, industrial and scientific purposes.

WhatsApp Image 2023 07 13 at 15.37.30 640x853

Ukrainian MPs voted in favour of the bill. Photo courtesy of Iryna Rachynska.

It will see doctors permitted to prescribe cannabis-based medicines for conditions including pain and PTSD. 

The country has endured more than a year of conflict since Russia invaded in February 2022. The Ministry of Health has previously estimated that around four million people will experience not only PTSD, but other mental health issues, brought on by the trauma.

Just weeks ago Zelenskyy urged MPs to legalise medical cannabis to help the country recover from the ‘trauma of war’, while in a Facebook post on 7 June, 2022, Liashko, said there was ‘no time to wait’ to approve the bill that would allow more patients to access a ‘necessary treatment for cancer and post-traumatic stress disorder resulting from the war’.

A national poll conducted during Zelenskyy’s election campaign also found that 65% of the population were in favour of legalising cannabis for medicinal use. 

READ MORE: Ukraine’s battle for medical cannabis – the campaigners on the frontline

Millions of patients to benefit

Activists have been campaigning for the legalisation of medical cannabis in Ukraine for a number of years, believing it has the potential to help millions of veterans and patients in the country.

Two previous bills on regulation of medical cannabis have been unsuccessful in the Rada. Ahead of the vote on Thursday, global organisations including the International Alliance for Cannabinoid Medicines (IACM), the European Coalition for Just and Effective Drug Policies, and Drugs Peace Institute Netherlands, sent letters of endorsement to support the medicinal use of cannabis.

Iryna Rachynska from Patients of Ukraine, told Cannabis Health: “For six long years we have struggled to persuade our officials to vote for these drugs to become available in our country. We have organised dozens of patient actions, press conferences, appeals from patients to the parliament, letters, interviews in mass media, but it has been too hard to make our parliamentarians vote for it. Now the public sector, patients, military, doctors and even celebrities are participating in activities in support of the law.”

Rachynska says many patients were using medicinal cannabis illegally, with some having been able to access it legally after fleeing to other European countries with more liberal laws when the conflict broke out.

“In Ukraine there are millions of people who suffer from the consequences of the war,” she says.

“We already have hundreds of thousands of amputees. The number of people with PTSD is increasing and the Ministry of Health officially claims that four million people will be in need of medical treatment for their psychological conditions. These are people who lost their families and homes, who have witnessed terrible war events, who have war trauma themselves. War continues to kill us even when we return home.”

She adds: “In addition, in Ukraine there are two million patients with severe diseases who have been in need of medical cannabis before full-scale war. We now have six million people in urgent need of these drugs.”

A ‘victory’ for civil society of Ukraine
The bill will now undergo a series of amendments and proposals before a second vote is held.

Speaking to Cannabis Health immediately after the vote, Rachynska described the news as a ‘victory’ and said the bill has passed the ‘most difficult first stage’.

“We have opened up the opportunity to relieve pain and alleviate the psychological trauma of war for millions of wounded and terminally ill people,” she said.

“This is one more victory of the responsible civil society of Ukraine. This means that civil society has an influence on the parliament and the president and we have the ability to build a European path of development and respect for human rights.” (...)

Nieuwe cannabiswet moet Oekraïense burgers van posttraumatische stressstoornis verlossen - NRC (13 juli 2023)

Het Oekraïense parlement heeft donderdag een wetsvoorstel aangenomen voor de legalisering van medicinale cannabis. Dat maakte volksvertegenwoordiger Jaroslav Zjeleznjak op Telegram bekend. 268 van de 450 vertegenwoordigers stemden voor het wetsontwerp dat al ruim een jaar in de maak is.

Afgelopen maand sprak de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het parlement toe over de aanstaande legalisering van medicinale cannabis. Die zou volgens hem noodzakelijk zijn om „eindelijk op eerlijke wijze op cannabis gebaseerde medicijnen te legaliseren voor iedereen die het nodig heeft, zodat geen Oekraïense burger pijn hoeft te lijden”.

De nieuwe wet zou onder meer de markt voor cannabisplanten reguleren voor medische, industriële en wetenschappelijke doeleinden. Kyiv wil patiënten die lijden aan posttraumatische stressstoornis vanwege de gevolgen van de oorlog toegang bieden tot behandeling met cannabisproducten. „We begrijpen de negatieve effecten van oorlog op de geestelijke gezondheid. We begrijpen het aantal mensen dat medische behandeling nodig heeft als gevolg van deze impact. En we begrijpen dat er geen tijd is om te wachten”, zei de Oekraïense minister van gezondheidszorg, Viktor Ljasjko, eerder. (...)

Thanks for nothing

Thanks for nothing, DEA. Fifty years later, drugs are deadlier and more abundant than ever | Salon.com (9 juli 2023)

The Drug Enforcement Administration has spent half a century worsening public health. It should be abolished.

As of this week, the United States has "enjoyed" half a century under the thumb of the Drug Enforcement Administration (DEA), a wing of the Department of Justice established in 1973 by former President Richard Nixon. Instead of truly addressing the deepening drug problem in the U.S., the DEA has worsened public health outcomes related to drug use, promoted racially stigmatizing policies, stomped on civil liberties and burned stacks of cash in a vain effort to control the uncontrollable.

There's no denying the drug situation in the U.S. is dire. Approximately 1 million people have died of overdoses since 1999, many of these deaths driven by powerful opioids like illicit fentanyl and its many analogs. Nonetheless, polydrug use — the mixing of multiple substances — is a far more lethal combination than any drug on its own, as well as the true underbelly of this drug crisis disaster. (...)

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600