PODR 17 mei 2022

PODR 17 mei 2022

Drugsbeleid | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

Drugsbeleid - 12 mei 2022
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Commissiedebat

Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Politie, terrorismebestrijding, griffierechten, het vreemdelingen- en asielbeleid en georganiseerde criminaliteit: het is maar een greep uit de vele onderwerpen waarmee de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid zich bezighoudt. De commissie controleert de regering door regelmatig te debatteren met de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ook behandelt de commissie nieuwe wetgeving. Verder voert de commissie rondetafelgesprekken met personen en organisaties uit de praktijk. Soms gaat de commissie op werkbezoek of krijgt zij petities en brieven van burgers en organisaties. Veel van deze informatie gebruiken de commissieleden in debatten of bij schriftelijke of mondelinge vragen.

Samenstelling vaste commissie voor Justitie en Veiligheid | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Meenen P.H. van (D66): Voorzitter. Nispen M. van (SP): Ondervoorzitter

Dilan Yeşilgöz-Zegerius | Rijksoverheid.nl

drugbeleid 12 mei 2022

"Ik ga de rechtsstaat koesteren, verdedigen en versterken. Ik wil dat mensen vertrouwen kunnen hebben in de bescherming die de rechtsstaat biedt. En tegen degenen die de rechtsstaat ondermijnen treden we hard op."

Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Minister van Justitie en Veiligheid
Geboren op 18 juni 1977 in Ankara (Turkije). Partij: VVD.

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) controleert het beleid van de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie gaat daarom regelmatig in debat met de (twee) ministers en de staatssecretaris. Daarnaast bereidt de commissie de behandeling van wetsvoorstellen voor op het terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport. De bestrijding van het coronavirus is nu een zeer actueel thema binnen de commissie. Bekijk de pagina over dit onderwerp in het menu rechts.

Samenstelling vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Smals B.M.G. (VVD): Voorzitter. Peters W.P.H.J. (CDA): Ondervoorzitter

Ernst Kuipers | Rijksoverheid.nl

kuipers 12 mei 2022

"Meer dan 1,3 miljoen mensen werken dagelijks aan toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Dat is een ontzettend belangrijke verworvenheid die we moeten koesteren. Maar die zorg staat ook onder druk. Ik lever graag een bijdrage om de zorg in de volle breedte voor nu en de toekomst veilig te stellen."

Ernst Kuipers
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Geboren op 14 december 1959 in Meppel, getrouwd, 4 kinderen. Partij: D66.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600