PODR 17 januari 2023

PODR 17 januari 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. 

Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Utrechtse Rij-Door

Alles wat je moet weten over de drive-through coffeeshop die Utrecht waarschijnlijk krijgt | Topverhalen Utrecht | AD.nl (13 januari 2023)

Geen milkshakes of hamburgers, maar een afhaalloket voor wiet of hasj. In Utrecht wordt het mogelijk werkelijkheid: aan de Griffioenlaan opent de eerste drive-through coffeeshop van de stad hoogstwaarschijnlijk haar deuren. ,,Overlast is beperkt, want mensen blijven niet hangen’’

Al ruim twintig jaar probeert initiatiefnemer Chris Pilgram het plan van de grond te krijgen: een drive-through coffeeshop. Utrecht telt momenteel elf coffeeshops, terwijl er ruimte is voor zeventien locaties. Hoewel er in de politiek jaren terug al werd ingestemd met de drive-through, kwam het plan maar niet van de grond. Pilgram beklaagde zich in het verleden over de trage gang van zaken en de partijen kwam er onderling niet uit.

Nu wel. Althans, daar lijkt het op. Burgemeester Dijksma laat weten dat er aan de Griffioenlaan, tegenover de P+R Westraven, een geschikte locatie voor de drive-through is gevonden. Een plek die aan verschillende uitvalswegen ligt en waar in de directe omgeving geen woningen staan. Er is een huurovereenkomst gesloten, de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet nog wel gedaan worden. Het is dus nog niet honderd procent zeker dat de coffeeshop er komt.

‘Gaat de goede kant op’

,,Zolang de eerste paal nog niet in de grond is geslagen, ben ik nog wat voorzichtig’’’ reageert initiatiefnemer Pilgram. ,,Maar ja, de locatie is gevonden, de gemeente heeft er een klap op gegeven, na héél veel jaren met elkaar in overleg te zijn geweest vind ik dat we nu een goede kant op gaan. Inmiddels zijn we wel een generatie verder.’’ Volgens Pilgram werd er lang en uitvoerig gezocht naar een exploitant voor de coffeeshop. Wie dat is, maakt de gemeente nog niet openbaar. Wel is de ondernemer al ‘positief beoordeeld’.

De drive-through coffeeshop komt dus tegenover de P+R Westraven te staan. In de omgeving bevinden zich weinig panden: de drive-through komt ter hoogte van De Technische Unie te liggen, een groothandel, en een stuk verderop staat een aantal panden van Rijkswaterstaat. Het gebouw wordt neergezet op een leeg stuk grond.

- Er speelde veel mee, natuurlijk: wat is een goede locatie, aan welke voorwaar­den moeten we voldoen, hoe komt zoiets eruit te zien? - Has Bakker (D66)

De drive through werkt zoals een loket voor fastfood: klanten komen langs met de auto, plaatsen een bestelling en rijden zodra ze die in ontvangst hebben genomen weer door. Het gaat hier dus puur om afhaal, benadrukt een woordvoerder van de gemeente: binnen zitten is bij deze coffeeshop niet mogelijk. Wanneer de shop opent, is nog niet bekend, daarvoor moet het vergunningsproces eerst afgerond worden.

Plan kwam er niet doorheen

D66 pleitte in haar Drugsmanifest al voor een drive-through coffeeshop en steunt het plan van initiatiefnemer Chris Pilgram al jaren. Raadslid Has Bakker is dan ook enthousiast. ,,We hebben hier veel tijd in gestoken. Het plan lag er, maar kwam er niet doorheen. Er speelde veel mee, natuurlijk: wat is een goede locatie, aan welke voorwaarden moeten we voldoen, hoe komt zoiets eruit te zien? Dus het voelt nu wel als een klein overwinninkje’’, reageert hij. ,,Een mooi initiatief, denk ik. We bieden ondernemerschap de ruimte, maar tegelijkertijd is de overlast is beperkt op deze locatie, mede omdat mensen er door het drive-through concept niet blijven hangen.’’

De ‘afhaalcoffeeshop’ is niet nieuw. Op een bedrijventerrein in Amsterdam-Zuidoost staat er één en ook in een hoop andere gemeenten werd of wordt gepraat over het concept.

Utrecht haakte in juli vorig jaar wel af bij de landelijke wietproef: een experiment waarbij legale, door de overheid goedgekeurde wiet verkocht mag worden. De coffeeshophouders in de stad zouden niet uit de voeten kunnen met de voorwaarden die aan de wietproef werden gesteld.

Document Utrecht - Raadsbrief Aanvraag drive through coffeeshop Griffioenlaan.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) (13 januari 2023)

Op 25 februari 2022 bent u in de raadsbrief ‘Stand van zaken coffeeshops februari 2022’ geïnformeerd over de gesprekken met een exploitant die een drive-through coffeeshop wil starten in Utrecht. Uw raad was al eerder geïnformeerd over dit initiatief en heeft toen de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie (het initiatief ‘De Binnenstad Voorbij’). We hebben hiervoor een geschikte locatie gevonden aan de Griffioenlaan tegenover P+R Westraven. De plek ligt aan verschillende uitvalswegen en er zijn geen woningen in de directe omgeving. Bovendien kan een nieuwe coffeeshop aan de rand van de stad tot minder drukte leiden bij bestaande coffeeshops. Onze ervaring op andere plekken leert dat de overlast in de omgeving van een coffeeshop goed te beheersen is, al dan niet met aanvullende voorwaarden aan de bedrijfsvoering van de coffeeshop.

Het college is in 2021 akkoord gegaan met de concept-huurovereenkomst Griffioenlaan, onder voorwaarde dat de ondernemer een positieve beoordeling kreeg in het Bibob-onderzoek. Het Bibobonderzoek is enige tijd geleden afgerond en er zijn geen bezwaren naar voren gekomen. De gemeente heeft hierna de huurovereenkomst gesloten. De huurovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 10 jaar met een initiële looptijd van 7 jaar gevolgd door een mogelijke éénmalige verlenging van 3 jaar. Hiermee betreft het een tijdelijke coffeeshop voor de duur van maximaal 10 jaar. Het aangaan van de huurovereenkomst is gepubliceerd op Verhuur 1-op-1 | Gemeente Utrecht - Vastgoedaanbod. Dit is sinds het Didam arrest gebruikelijk bij één-op-één afspraken. Hier zijn geen reacties op binnengekomen waarmee we doorgaan naar de volgende stap in het proces tot realisatie. (...)

Document Utrecht - Raadsbrief Stand van zaken coffeeshops februari 2022.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) (25 februari 2022)

(...)Coffeeshopbeleid

In Utrecht is plek voor 17 coffeeshops. Hiervan zijn er 11 in exploitatie. Twee plekken zijn gereserveerd voor een drive-in coffeeshop en de social cannabis club. De overige vier plekken worden ingevuld door aanvragen die op de reguliere wachtlijst staan of de wachtlijst voor initiatieven op een bedrijventerrein. Aanvragen voor nieuwe coffeeshops worden altijd getoetst aan het coffeeshopbeleid, voorwaarden uit de horecaverordening (inclusief Bibob-toets), woon- en leefklimaat en de openbare orde en veiligheid in de omgeving, en het bestemmingsplan. Als dat allemaal klopt kan de burgemeester een gedoogverklaring voor de verkoop van cannabis afgeven op grond van de criteria die in het coffeeshopbeleid zijn opgenomen. Als er zwaarwegende redenen zijn, dan kan de burgemeester een gedoogverklaring weigeren. (...)

Beleidsregels over het in behandeling nemen van aanvragen om medewerking aan het vestigen van een coffeeshop gemeente Utrecht 2017 (officielebekendmakingen.nl) (9 februari 2017)

 

Komen en gaan

Met Mirjam Bikker (40) staat een ervaren politica aan het roer van de ChristenUnie-fractie (volkskrant.nl) (13 januari 2023)

(…)Dichter bij de samenleving

Maar de senaat is het eindstation in het wetgevingstraject, beleid wordt er niet gemaakt. De Tweede Kamer ziet Bikker als het huis dat dichter bij de samenleving staat. Ze besluit dat het tijd is voor een overstap. Op plek drie is ze bij de Kamerverkiezingen van 2021 achter Gert-Jan Segers en Carola Schouten de hoogste nieuwkomer op de kandidatenlijst. Nadat Schouten doorschuift naar het kabinet wordt Bikker de nummer 2 en voert namens de fractie het woord over gezichtsbepalende thema’s die bij de christelijke achterban zwaar wegen: abortus, embryowetgeving, voltooid leven, prostitutie, onderwijsvrijheid, wietexperiment en gokbeleid.(…)

 

Import?

Wietproef update: D66 wil Canadese wiet, teler tart reclameverbod - VOC (voc-nederland.org) (15 januari 2023)

Wordt de wietproef versneld? Gaan we het Canadese cannabis-overschot importeren, zoals D66 heeft voorgesteld? Komt er in Breda en Tilburg een experiment in het experiment? En hoe zit het met de tweets van FYTA, de enige wietproef-teler die al hasj en wiet produceert? Een wietproef update.

Kamervragen D66: zo snel mogelijk starten met volgende fase wietexperiment, eventueel met Canadese wiet

Op de voorlaatste dag van 2022 diende D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller twintig Kamervragen in aan minister van VWS Ernst Kuipers, minister van justitie en veiligheid Dilan Yesilgöz en minister van Financiën Sigrid Kaag. Onderwerp: ‘Het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen’. Het is een stevige vragenlijst, waarbij hete hangijzers aan bod komen, zoals de weigering van banken om aangewezen telers een rekening te verstrekken.

Sneller suggereert dat deze telers met een buitenlandse bank in zee zouden kunnen gaan, “in landen als Zwitserland of Malta, waar evenals hier initiatieven met de regulering van de cannabisteelt lopen”. Opmerkelijk is ook zijn voorstel om cannabis uit Canada te importeren om de wietproef te versnellen. Sneller verwijst naar dit artikel op MJBizDaily.com over de recordhoeveelheid cannabis die in 2021 in Canada werd vernietigd, 425.000 kilo. Vraag nummer twaalf luidt:

‘Bent u bereid te verkennen op welke wijze het op korte termijn mogelijk kan worden gemaakt om (mede) middels het importeren van «legaal geteelde» cannabis uit Canada binnen het kader van het experiment een gesloten keten te verzekeren om zo eerder te kunnen starten met een volgende fase, desnoods met de aanloopfase in enkele gemeenten? Zo nee, waarom niet?’

Import uit andere landen mag ook, voegt Sneller er in vraag 13 aan toe. De ministers hebben zijn vragen nog niet beantwoord, maar zij reageerden wel op het pleidooi van de burgemeesters van Breda en Tilburg voor een ‘experiment in het experiment’. Telers die al klaar zijn om te produceren zouden mogen gaan leveren aan de coffeeshops in Breda en Tilburg, die daarnaast hun gewone assortiment mogen blijven verkopen. Paul Depla, burgemeester van Breda, presenteerde dit idee in de Volkskrant van 4 november 2022 en op het PCN jubileum symposium in Eindhoven diezelfde dag.

 

Luxembourg

Au Luxembourg: «Les gens croient que planter du cannabis est déjà légal» - L'essentiel (lessentiel.lu) (14 januari 2023)

Alors que la loi sur le cannabis récréatif a pris du retard, certains ont du mal à s'y retrouver.

Depuis un an, presque tous les jours, des gens viennent nous demander comment mettre leurs quatre plants de cannabis chez eux. S'ils peuvent acheter des graines... Beaucoup pensent que c'est déjà légal car c'était annoncé pour 2022. On est obligés de leur expliquer que non».

Dans leur boutique de Gasperich, de Grénge Léiw, Flo et Alex vendent du CBD, une molécule non psychotrope du cannabis. Et ils constatent le grand flou laissé, dans le public, par deux années d'atermoiements autour de la législation sur le cannabis. Prévue dans l'accord de coalition (2018-2023), la future loi a avancé au ralenti, entre pandémie et obstacles de la réglementation européenne.

Échec total

Mardi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a admis que tout ne sera peut-être pas voté sous cette législature. Trois étapes sont prévues: culture personnelle (quatre plants autorisés), production professionnelle et enfin vente de cannabis récréatif. «Pour l'instant, je vois cette législation comme un échec total. C'est légal, non ça ne l'est pas... Les gens sont tous confus», dit Flo, qui souligne que quatre plants, selon le taux de THC (aux effets psychoactifs) ou la dimension du pot utilisé, «cela veut tout et rien dire». (…)

 

On the road?

Wietgebruiker Erik opnieuw naar rechter: ‘Wet is niet eerlijk voor iemand die regelmatig blowt’ | Gorinchem | AD.nl (14 januari 2023)

Erik van der Vlist (56) uit Gorinchem staat opnieuw voor de rechter voor het rijden onder invloed van cannabis. Hij tekent zelf hoger beroep aan nadat hij in juli vorig jaar werd veroordeeld. ,,Wanneer je regelmatig een blowtje neemt, test je bij de speekseltest altijd positief.’’

De Gorcumer stapt dinsdag het Gerechtshof in Den Haag binnen om opnieuw zijn veroordeling aan te vechten. ,,Ik gebruik cannabis op medicinale basis voor mijn autisme. Zelfmedicatie, dus niet op voorschrift van een arts. Maar ik was bij mijn aanhouding in de zomer van 2020 zeker niet onder invloed. Ik had de dag ervoor voor het laatst gerookt.’’

Rapport van de universiteit

Onderzoeken hebben ook aangetoond dat de THC-concentratie die in bloed of speeksel wordt gevonden geen consistente voorspeller is voor verminderde rijvaardigheid. Dat verschilt van persoon tot persoon. Zo blijkt onder meer uit een rapport van de Universiteit van Yale, een hoog aangeschreven universiteit in de Verenigde Staten.

De politierechter erkende bij de veroordeling van Van der Vlist dat de wetgever bij het vaststellen van limieten is uitgegaan van ‘niet-gewende gebruikers’. ,,Maar deze vond niet dat daarmee de wet uit het raam kan. Ik vind dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Mensen die regelmatig blowen - wat in ons land niet strafbaar is - zullen altijd positief testen.’’

 

In Veendam en nu ook in Køge

Veendammer producent van mediwiet breidt uit naar Denemarken - RTV Noord (17 januari 2023)

Bedrocan uit Veendam, de enige producent van medicinale wiet, gaat uitbreiden. Het bedrijf bouwt een nieuwe 'wietfabriek' in Denemarken.

Bedrocan produceert al bijna twintig jaar wiet voor medicinaal gebruik. Die wiet is alleen op doktersvoorschrift bij de apotheek verkrijgbaar. Het wordt op twee locaties in Veendam en Emmeloord gekweekt. Dat gebeurt onder gecontroleerde condities, waardoor de kwaliteit van de wiet zuiver en constant is.

Controle

De teelt in Veendam staat onder controle van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Alle productie moet via dat bureau worden verkocht.

Toenemende vraag

Volgens Bedrocan is er een groeiende vraag uit het buitenland naar de medicinale wiet. Dat is de belangrijkste reden om in Denemarken een nieuwe productielocatie te bouwen. Bedrocan hoopt via deze Deense vestiging beter te kunnen voldoen aan de beschikbaarheid van mediwiet voor patiënten in het buitenland. Het bedrijf zegt in Denemarken rechtstreeks zaken te kunnen doen met commerciële partijen, zonder tussenkomst van het BMC.

Bijna verdubbeld

Volgens woordvoerder Ole Heil van Bedrocan wordt de teelt met de ingebruikname van de vestiging in Denemarken bijna verdubbeld. Daar wordt straks net zoveel geproduceerd als in de vestiging in Emmeloord, die nu goed is voor 80 procent van de productie. Bedrocan vestigt zich in Denemarken in een bestaand pand en kan daardoor eind dit jaar al gaan draaien. Vanaf medio 2024 komt de eerste wiet dan beschikbaar. Die cannabis is bestemd voor patiënten in Europa en Australië.

Veertig arbeidsplaatsen

In de Deense vestiging gaat Bedrocan verschillende cannabissoorten produceren. De nieuwe productielocatie wordt gebouwd in Køge, dertig kilometer onder Kopenhagen. Bedrocan Denmark neemt ongeveer veertig mensen in dienst.

 

Marijuana 'crop plague'

How a marijuana 'crop plague' could force growers to change their practices | Connecticut Public (ctpublic.org) 

While the state’s marijuana business continues to boom, cannabis growers in Massachusetts — already facing tough business setbacks in a competitive and volatile market — are scrambling to ward off a rapidly spreading and highly infectious crop disease, one with the power to wipe out entire companies.

“It’s like the tenth plague for the cannabis industry,” said Peter Grinspoon, a medical cannabis specialist at Massachusetts General Hospital. “The margins are drying up for anybody growing cannabis. They need this like they need a hole in the head. It’s a nightmare.”

Hop latent viroid, a plant-specific pathogenic RNA, sucks the THC potency out of cannabis plants, degrading the quality and resulting in significantly smaller yields. It's sometimes referred to as "dudding disease."

The pathogen has already blighted California’s cannabis crops, resulting in $4 billion annual losses, according to cannabis genetics research company Dark Heart Industries. The pathogen has no known effect on human health, though Grinspoon and other experts say very little research exists.

 

Luistertips

Origin Story: The War on Drugs: The smack of firm government on Apple Podcasts

Drugs won the War on Drugs decades ago, so why are governments still squandering billions on this unwinnable battle? Where did the idea come from? Can we even agree on what drugs are? Dorian Lynskey and Ian Dunt delve into the tortuous evolution of the futile battle against narcotics. From morphine users Jules Verne and Bismarck and cocaine fan Sigmund Freud to the Opium Wars, the Red Scares, the Jazz Panic, Richard Nixon’s declaration of war on narcotics in 1971 up to Nancy Reagan’s “Just say no”, the War on Drugs becomes a justification for racism, a proxy assault on the ’60s – and an immovable block on evidence-based policy.

Support Origin Story to get extra episodes and more at https://www.patreon.com/originstorypod

Thank you to drugs expert Steve Rolles for his assistance with this episode.

#69 | Met Wernard Bruining - High Tea Potcast (4 januari 2023)

Extra lange aflevering met een van de grote cannabispioniers uit de Nederlandse geschiedenis: Wernard Bruining. Hij opende de eerste coffeeshop van Amsterdam, Mellow Yellow, en de eerste growshop van Europa, Positronics. Hij richtte de cannabiskrant Soft Secrets op, deed mee aan de Tweede Kamerverkiezingen met de Groen Vrij! Internetpartij op en voegde het woord mediwiet toe aan onze taal. Sinds 2009 houdt ‘The Potfather’ zich alleen nog met medicinale cannabis bezig. In het hoofdkwartier van de stichting Mediwiet in Tiel spreekt Wernard uitgebreid en openhartig over zijn uitzonderlijke leven.

 

De Gerdesstraat in Wageningen

Straatbewoners naar rechter om komst Wageningse coffeeshop voorlopig tegen te houden | De Vallei | gelderlander.nl (11 januari 2023)

Bewoners van de Gerdesstraat in Wageningen zijn dinsdag naar de rechter gestapt om de verhuizing van coffeeshop De Bengel naar hun straat voorlopig tegen te houden. Ze willen voorkomen dat de coffeeshop al de deuren kan openen terwijl er nog bezwaarprocedures tegen de geplande verhuizing lopen.

De coffeeshop kreeg in september groen licht van de gemeente Wageningen om van de huidige locatie aan de Sportstraat te verhuizen naar het pand van een voormalige snackbar aan de Gerdesstraat.

Meerdere straatbewoners zien de komst van de coffeeshop echter niet zitten en hebben bezwaarschriften ingediend. De gemeente moet daar nog over beslissen, maar tot die tijd zou de coffeeshop volgens de straatbewoners in elk geval niet open mogen gaan. Het pand wordt op het moment verbouwd.

Vrees voor overlast en meer parkeerdruk

De bewoners van de Gerdesstraat vrezen dat de komst van de afhaalcoffeeshop onder meer zal leiden tot meer parkeerdruk, onveilige verkeerssituaties in de nu al drukke straat en overlast van hangjongeren in de buurt. ,,Rondhangende mensen, intimidatie. Daar zitten we niet op te wachten”, aldus een straatbewoonster. Bij De Bengel mag softdrugs alleen worden afgehaald.

De vrouw en haar buren baseren zich ook op verhalen van bewoners van de Sportstraat over overlast door klanten van de coffeeshop, maar volgens een betrokken ambtenaar hebben de gemeente en de politie de laatste jaren niet of nauwelijks overlastmeldingen ontvangen. ,,De mensen in de Sportstraat zijn suf gebeukt. Ze bellen de politie niet eens meer”, reageerde een medebewoner van de Gerdesstraat echter.

Ik kan niet beamen dat coffeeshop­hou­ders notoire hardrij­ders zijn. - Ambtenaar gemeente Wageningen

‘Hard rijden op tijden dat coffeeshop dicht was’

Volgens de straatbewoners is de verhuizing bovendien in strijd met het eigen beleid van de gemeente om de gedoogbeschikking voor een coffeeshop in te trekken als de ondernemingsvorm wijzigt.

De gemeenteambtenaar erkende dat de ondernemingsvorm was veranderd, maar volgens hem was dat geen bezwaar omdat het nog steeds om dezelfde eigenaar gaat. Wel stelt de gemeente als harde voorwaarde aan de verhuizing dat De Bengel dicht moet als de huidige eigenaar ermee stopt, benadrukte de ambtenaar.

De ambtenaar relativeerde ook de klacht dat het de klanten van de coffeeshop waren die op de huidige locatie aan de Sportstraat voor veel verkeersoverlast zorgden. Volgens de man bleek uit steekproeven dat er soms hard door de straat werd gereden, maar dat was met name op tijden dat de coffeeshop was gesloten. Het zouden vooral de wijkbewoners zelf zijn. ,,Ik kan niet beamen dat coffeeshophouders notoire hardrijders zijn”, aldus de ambtenaar.

Binnen twee weken uitspraak

De rechter in Arnhem doet binnen twee weken uitspraak. Wel vroeg hij zich af of de straatbewoners een spoedeisend belang hebben bij een voorlopige voorziening omdat de gemeente waarschijnlijk al op hun bezwaarschriften heeft beslist tegen de tijd dat de verbouwing van het pand is afgerond.

Dinsdagavond boog de bezwaarcommissie van de gemeente zich op een hoorzitting over hun grieven, waarna de gemeente naar verwachting over vijf tot zes weken met een beslissing op het bezwaar komt.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600