PODR 13 december 2022

PODR 13 december 2022

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van de Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. 

Bij Ridderradio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 

Toelichting: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

Drugscommunicatie

Drugscommunicatie voor journalisten en politie - Trimbos-instituut

Een onderzoek naar uitgangspunten en factoren die belangrijk zijn bij effectieve drugscommunicatie

Journalisten en politie schrijven of spreken regelmatig over drugs. Ze informeren over nieuwe trends, uiten hun zorgen over drugsgebruik onder bepaalde groepen, of over drugsgerelateerde criminaliteit. Drugscommunicatie komt dus veel voor. Maar drugscommunicatie kan ook tot ongewenste effecten leiden. Denk aan het opwekken van nieuwsgierigheid, bijdragen aan stigma over mensen die gebruiken, of de suggestie wekken dat drugsgebruik meer voorkomt dan daadwerkelijk gebeurt. Het Trimbos-instituut ontwikkelt daarom een toolbox. In de toolbox krijgen professionals handvatten waarmee de kans dat drugscommunicatie een mogelijk ongewenste effect heeft kleiner wordt.

Deze rapportage beschrijft de resultaten uit het vooronderzoek behorende bij de toolbox. We beschrijven uitgangspunten die belangrijk zijn bij drugscommunicatie. En gaan dieper in wat journalisten en politie belangrijk vinden bij het gebruik van de toolbox. Ook geven we alvast een voorzet van de onderdelen die in de toolbox komen. Dit rapport is geschreven voor iedereen die te maken heeft met openbare communicatie over drugs. In het bijzonder journalisten en politie. (...)

AF2023-Drugscommunicatie-voor-journalisten-en-politie.pdf (trimbos.nl)

(...)Kader 1: definities van normalisering

Normalisering is een begrip dat veel terugkomt in openbare communicatie over drugs. Maar vaak is onduidelijk wat er precies mee bedoeld wordt. Er zijn verschillende definities voor het beschrijven van normalisering. De wetenschappelijke definitie beschrijft normalisering als een breed begrip bestaande uit vijf dimensies: 1) toegang en beschikbaarheid van middelengebruik, 2) gangbaarheid van het uitproberen van middelen, 3) recent en regelmatig middelengebruik, 4) sociale accommodatie van middelengebruik, en 5) culturele accommodatie van middelengebruik. Bij dimensie 4 en 5 gaat het over opvattingen over drugs onder de bevolking en spreken we vaak over sociale normen (zie ook 2.2).

Normalisering volgens de maatschappelijke/politieke definitie gaat over het normaal worden van het gebruik van drugs door bepaalde groepen of in de maatschappij als geheel. De term normalisering wordt vaak gebruikt om te wijzen op een zorgelijke of onwenselijke ontwikkeling die tegengegaan moet worden. Al bestaan daar verschillende opvattingen over.

Als we het in dit rapport over normalisering hebben, praten we over de wetenschappelijke definitie. We hebben het dus niet over het normaal worden van het gebruik van drugs door bepaalde groepen of in de maatschappij als geheel. (...)

trimbos 2022 drugscommunicatie

 

Ondermijnende beeldvorming? Onderwereldkaart 2022

Schulden, drugs, risicojongeren: deze gemeenten zijn het kwetsbaarst voor zware criminelen | RTL Nieuws (8 december 2022)

Gemeenten in Zuid-Limburg lopen het grootste risico om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen. Dat blijkt uit de Onderwereldkaart, een onderzoek van RTL Nieuws naar zogeheten ondermijnende criminaliteit in Nederland. Ook Rotterdam, Den Haag en Arnhem zijn kwetsbaar. Op de kaart is te zien hoe je eigen gemeente scoort.

Drugs en wapens zijn in Heerlen nooit ver weg. De politie telde in de eerste tien maanden van dit jaar 131 zaken van drugshandel en 48 zaken van wapenhandel. Maar de georganiseerde misdaad houdt de voormalige mijnstad ook op een andere, meer onzichtbare, manier in de greep. Heerlen blijkt op tal van gebieden extreem kwetsbaar voor criminelen.

Zo is bijna vijf procent van alle Heerlense panden in het bezit van een veroordeelde eigenaar, loopt 1 op de 15 jongeren een verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden en kampt 1 op de 8 huishoudens met problematische schulden. Daarmee staat Heerlen op nummer één in de Onderwereldkaart 2022, een onderzoek van RTL Nieuws naar de verwevenheid van onder- en bovenwereld in Nederlandse gemeenten. (...)

onderwereldkaart 2022

 Microsoft Word - Verantwoording RTL Nieuws Onderwereldkaart.docx

Uitleg bij indicatoren

    1. Aandeel verdachten van een ondermijnend delict (2015-2019)

Per gemeente is het percentage inwoners meegenomen dat in genoemde periode verdacht was van het plegen van een ondermijnend delict. Onder ondermijnende delicten worden de volgende misdrijven verstaan:

Delict Wet(sartikel)

Oplichting WvSr art. 326
Flessentrekkerij WvSr art. 326a
Bedrog (overig) WvSr art. 326b-338
Muntmisdrijf WvSr art. 208-214
Valsheid in zegels en merken WvSr art. 216-223
Valsheid in geschriften WvSr art. 225-234
Heling WvSr art. 416-417bis
Afpersing en afdreiging WvSr art. 317-318
Bankbreuk WvSr art. 340-343
Witwassen WvSr art. 420bis-420quater
Vermogensmisdrijf (overig) WvSr art. 314-315, 344-348
Mensenhandel WvSr art. 273f
Geweldsmisdrijf overig WvSr art. 274-281, 307-308
Harddrugs Opiumwet art. 2
Softdrugs Opiumwet art. 3
(Vuur)wapenmisdrijven o.a. Wet Wapens en Munitie

De gegevens zijn afkomstig van het platform Zicht op Ondermijning, dat de gegevens door middel van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek samenstelde. Die data is onder andere afkomstig van de politie en het Openbaar Ministerie. De indicator geeft inzicht in de mate waarin inwoners mogelijk betrokken zijn bij het plegen van ondermijnende criminaliteit.

2. Aandeel inwoners dat veroordeeld is voor drugsdelict (2019)

Een verdachte is nog geen veroordeelde, daarom is naast verdachten ook gekeken naar het percentage inwoners dat veroordeeld is voor veelvoorkomende ondermijnende delicten. In dit geval gaat het om mensen die veroordeeld zijn voor een drugsdelict. Uit wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat mensen die eerder veroordeeld zijn, vaker betrokken zijn bij nieuwe ondermijnende delicten.

De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het platform Zicht op Ondermijning, dat zich baseerde op gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek verkreeg van de politie, het Openbaar Ministerie, rechtbanken en gemeenten (Basisregistratie Personen). (...)

Zicht op Ondermijning

 

Studies

Verslaafd aan pijnstillers: “Ik liep er als een zombie bij” | EOS Wetenschap (7 december 2022)

Opioïden zijn verslavend en hebben, vooral in de VS, tot veel doden geleid. Ook bij ons sterven mensen aan een overdosis pijnstillers. De verslavende medicijnen worden in België te vaak onbezonnen voorgeschreven, concluderen Antwerpse onderzoekers in een nieuwe studie. Hoe stoppen we de nakende epidemie?

Dit artikel verscheen in 2020 in Eos Psyche&Brein.

Spierpijn, vermoeidheid en hoofdpijn plaagden Sofie* (58) al een hele tijd. Fibromyalgie, luidde de diagnose. Tegen de pijn kreeg ze paracetamol met codeïne – een opiaat – voorgeschreven. “Ik kreeg er vreemd genoeg energie van. Na een tijdje kon ik niet meer zonder. Zodra de wekker afliep, nam ik twee tabletten in om mijn dag te kunnen beginnen. Rond een uur of tien nam ik mijn tweede dosis, op het werk. Omdat ik wist dat het een krachtig middel was, heb ik me rigoureus gehouden aan wat me was voorgeschreven, namelijk vier keer twee tabletten per dag.” 

Verdubbeling van het gebruik

Sofie is niet alleen. Het gebruik van opioïden zit in de lift. In Nederland verdubbelde het aantal gebruikers in tien jaar tijd. In 2017 – het recentste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn – heeft 7,5 procent van de Nederlanders een voorschrift voor deze pijnstillers gebruikt. België laat in nagenoeg dezelfde periode eveneens een verdubbeling zien. Daar gebruikt nu 10 procent van de bevolking opioïden. “De stijgende trend is onmiskenbaar”, reageert farmacoloog Hans De Loof (Universiteit Antwerpen), “en België zit bij de slechtere leerlingen van de klas”.

Volgens De Loof tonen de cijfers mogelijk maar het topje van de ijsberg. Dat er ook gebruikt wordt zonder (verplicht) voorschrift, staat als een paal boven water. Gooi je de zoekopdracht ‘tramadol zonder voorschrift’ in Google, dan vind je in minder dan een seconde enkele websites die beloven dat je met één muisklik een verpakking van dertig pillen thuis krijgt bezorgd. (...)

Medical Marijuana Legalization and Opioid- and Pain-Related Outcomes Among Patients Newly Diagnosed With Cancer Receiving Anticancer Treatment | Law and Medicine | JAMA Oncology | JAMA Network

(...)Conclusions and Relevance

Findings of this cross-sectional study suggest that medical marijuana legalization implemented from 2012 to 2017 was associated with a lower rate of opioid dispensing and pain-related hospital events among some adults receiving treatment for newly diagnosed cancer. The nature of these associations and their implications for patient safety and quality of life need to be further investigated.

 

Jan van de gemeente

Coffeeshops niet vrijwillig eerder dicht: 'Wat mij betreft gaan ze nooit meer open' - Den Haag FM (8 december 2022)

Coffeeshops gaan niet vrijwillig eerder dicht. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen bewoners en coffeeshop-eigenaren, schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. Dit gesprek werd gevoerd in een poging van de bewoners om de overlast in hun buurt te verminderen. Kavish Partiman (fractievoorzitter CDA) is teleurgesteld, maar niet verrast. 'Deze branche uit zich als eentje die graag meedenkt en meewerkt, maar als het erop aankomt laten ze het afweten.'

Volgens Partiman zorgen de coffeeshops vooral in de avonduren voor overlast, waarbij auto's dubbel geparkeerd staan en klanten onrust veroorzaken in de buurt. 'Vooral bij shops in woonwijken is dat een probleem, het zou helpen als die een aantal uur eerder dicht gaan om de rust te bewaren. Daarbij valt er overdag veel makkelijker op dit soort dingen te handhaven.'

In zijn brief laat Van Zanen weten begrip te hebben voor de bewonersorganisaties, maar zegt hij zich ook bewust te zijn dat een vroegere sluitingstijd ingrijpt in de belangen van de coffeeshopexploitanten. 'Die belangen boeien mij wat minder', zegt Partiman. 'Het gaat mij om de belangen van bewoners in de omgeving en de overlast die wordt ondervonden. En om het signaal naar de jeugd, dat we doen alsof het gebruik van drugs normaal is. Dat weegt voor mij veel zwaarder.' (…)

Snackbarhouder die aan Maanweg coffeeshop wil beginnen krijgt nul op rekest | Den Haag | AD.nl (8 december 2022)

Er komt geen nieuwe coffeeshop in de Binckhorst in Den Haag. Begin november had de exploitant van de snackbar op het adres Maanweg 23 hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Den Haag. De ondernemer hoopte met deze aanvraag zijn exploitatie te kunnen verbeteren.

De aanvraag leidde tot paniek in buurgemeente Leidschendam-Voorburg. De snackbar bevindt zich niet ver van een woonwijk in Voorburg en een vestiging van kinderdagopvangorganisatie Vlietkinderen. Vertegenwoordigers van de ChristenUnie in beide gemeenten trokken aan de bel en vroegen zich af of hierover overleg was geweest tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Geen ruimte

Omwonenden kunnen gerust zijn, want de snackbarhouder heeft zijn vergunningaanvraag ingetrokken. Hij zou ook geen toestemming hebben gekregen, want in het coffeeshopbeleid van de gemeente Den Haag is geen ruimte voor uitbreiding.

‘Er zijn nu 36 coffeeshops en daarmee heeft Den Haag een kleinschalige en beheersbare branche’, schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de ChristenUnie. ‘Het enige aandachtspunt is de overconcentratie aan coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Daarom staat het coffeeshopbeleid toe om vanuit die gebieden coffeeshops te verplaatsen naar passende locaties daarbuiten.’

Van Zanen stelt dat initiatieven tot verplaatsing altijd in een vroeg stadium aan de raad worden voorgelegd. Ook de coffeeshopbranche is van deze afspraak op de hoogte en legt initiatieven altijd eerst voor aan de gemeente. De ondernemer van de snackbar was niet op de hoogte van deze afspraken en het Haags coffeeshopbeleid. Nadat hij door de gemeente Den Haag werd geïnformeerd, heeft hij zijn aanvraag ingetrokken.

 

 Afhaalloket

kaart coffeeshops den bosch 2022

Eén coffeeshop meer en betere spreiding - Gemeente 's-Hertogenbosch (24 november 2022)

Den Bosch heeft op dit moment 5 coffeeshops. De coffeeshops zijn sinds het beleid in 2008 is bepaald, meer een ‘afhaalloket’ geworden. Klanten nemen de cannabis mee en roken niet meer in de shop. We zien dat deze verandering meer verkeer rond de coffeeshops aantrekt en zorgt voor overlast in de omgeving. Vooral van verkeer: auto’s die dubbel parkeren, in de auto wachtende bezoekers met draaiende motor en (harde) muziek.

Burgemeester Jack Mikkers: “Iedereen wil prettig kunnen wonen en werken. Ons doel is de om de overlast die de omgeving ervaart van coffeeshops, te verminderen. Tegelijk willen we coffeeshophouders de gelegenheid geven om te kunnen ondernemen. Dat maken we mogelijk met nieuw beleid. Zo kan een aantal coffeeshops naar een andere plek in de gemeente. En we staan een extra coffeeshop toe. Zodat er meer spreiding komt in van het aanbod en dat de coffeeshops op plekken te vinden zijn waar het in de omgeving past.”

Het nieuwe beleid heeft de gemeente besproken met de coffeeshophouders. Daarbij is benoemd dat voor de verplaatsing een termijn van vijf jaar staat. Ook heeft de gemeente aangeboden mee te kijken naar geschikte plekken.

Nieuwe vestigingscriteria

Ons uitgangspunt is dat coffeeshops in een goed bereikbare omgeving zijn. In het nieuwe beleid gaat gelden dat ze niet in de binnenstad en dorpskernen kunnen komen. Coffeeshops mogen zich alleen op bepaalde plekken vestigen.  Rond scholen mag het bijvoorbeeld al niet. Dat blijft zo. Ook mag een shop niet in de buurt van plekken waar veel horeca, winkels of bedrijven bij elkaar te vinden zijn.

Beleidsregel inzake gedogen van coffeeshops 2022

De burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

Overwegende dat:

− Het huidige gedoogbeleid rondom coffeeshops niet meer in overeenstemming is met de richting die door de gemeenteraad is aangegeven;
− Een beleidskader helderheid geeft aan de betrokkenen en de gemeentelijke organisatie.
− Gelet op de artikelen 174 Gemeentewet, 13b Opiumwet en artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de Aanwijzing Opiumwet;
 
Besluit
 
− de beleidsregel inzake gedogen van coffeeshops en de bestuurlijke handhaving 13b Opiumwet ’s-Hertogenbosch 2019, voor zover het de gedoogde verkooppunten (de zgn. coffeeshops) aangaat, in te trekken, en;
− de beleidsregel inzake het gedogen van coffeeshops 2022 vast te stellen. (…)

 

Raadsinformatiebrief Registratienummer 14476266

Onderwerp Beleidsregel inzake het gedogen van coffeeshops 2022

Het coffeeshopbeleid ziet toe op het beschermen van de volksgezondheid, beheersen van de openbare orde en veiligheid; en het tegengaan van criminaliteit.

Aanleiding

Het coffeeshopbeleid is toe aan vernieuwing. In de commissie bestuur van 20 januari 2022 heeft over dit thema een discussie plaatsgevonden. Met deze brief informeren we uw raad over het beoogde nieuwe coffeeshopbeleid.

De markt van coffeeshops is de afgelopen jaren sterk veranderd. Coffeeshops zijn door het veranderende bedrijfsmodel meer een ‘afhaalloket’ geworden. Deze en andere ontwikkelingen vragen om nieuwe beleidsuitgangspunten. In de genoemde commissievergadering is uw reactie gevraagd over het coffeeshopbeleid. Deze discussie is meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. (…)

Vergadering gemeenteraad 13-12-2022 Gemeente 's-Hertogenbosch (raadsinformatie.nl)

Raadsinformatiebrief Beleidsregel inzake het gedogen van coffeeshops 2022 13 dec. 2022 

 

Opsporing (verzocht?)

Niet veroordeeld, toch een strafblad. Het OM blijft in de fout gaan, zegt de Ombudsman - NRC (8 december 2022)

Het Openbaar Ministerie handelt klachten van voormalige verdachten over de manier waarop hun strafzaak is geseponeerd keer op keer niet goed af. De reden voor het sepot wordt omschreven met een aparte code. Die zogenoemde sepotcode verschijnt op het strafblad van de voormalige verdachte, wat wezenlijke gevolgen kan hebben voor iemands loopbaan, ook als die persoon nooit eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld. Op het moment dat iemand voor (vrijwilligers)werk een verklaring omtrent het gedrag moet overleggen, kan een sepotcode invloed hebben op de inhoud van die verklaring.

Dat meldt de Nationale Ombudsman vrijdag. Het OM moet volgens de ombudsman beter onderbouwen waarom het voor een bepaalde motivering van het sepot heeft gekozen, en klagers vaker in de gelegenheid stellen hun bezwaar in persoon kenbaar te maken. Het OM seponeerde vorig jaar 57.700 strafzaken zonder voorwaarden, in 2017 werd in nog geen 35.000 zaken afgezien van vervolging. Bij een sepot beslist het OM geen verder onderzoek in te stellen in een strafzaak, bijvoorbeeld bij onvoldoende bewijs of omdat vervolging in niemands belang is. Een verdachte hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen.

De Nationale Ombudsman rapporteert sinds 2020 over gegrondverklaarde klachten over sepotcodes. Daar wordt weinig mee gedaan, concludeert hij nu. „Ze horen me aan, maar ik zie onvoldoende dat ze daarna nog eens goed hebben gekeken naar de zaak.” Het OM laat weten kennis te hebben genomen „van de bevindingen van de ombudsman” en dat het „altijd openstaat voor verbeteringen (...) van het proces van het behandelen van klachten over toegepaste sepotcodes”. (...)

Politie stopt speurtocht naar daders van brandstichting coffeeshop Heerhugowaard - NH Nieuws (6 december 2022)

Het onderzoek naar de aangestoken brand van coffeeshop Stepping Inn aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard is stopgezet. Camerabeelden van winkeliers leverden onvoldoende aanwijzingen op: na vijf maanden zijn er nog steeds geen verdachten in beeld. Dat meldt Politie Noord-Holland aan NH Nieuws.

Bij de enige coffeeshop van Heerhugowaard brak vorige zomer in de nacht van 2 juli brand uit aan de linkerkant van het gebouw. De brandweer wist het vuur vrij snel te blussen, maar het pand liep behoorlijk wat schade op. Uit camerabeelden en sporenonderzoek bleek later dat de brand bewust is aangestoken.

Op bewakingsbeelden van winkeliers uit de omgeving zijn twee jongens te zien met een soort hamer, die achter de winkels langs richting het Raadhuisplein lopen. Kort daarna rennen ze via dezelfde weg terug een steeg in. Ook is de vermoedelijke vluchtauto te zien, die even verderop voor een drogisterij parkeert. De twee brandstichters zijn daar mogelijk later weer ingestapt. (…)

Zoeken naar wiet, wapens en vuurwerk op school: 'Sorry voor de bende' - Omroep Brabant

 Op scholen in het uiterste westen van Brabant is woensdag een grote kluisjescontrole gehouden. Agenten en boa's van de gemeente gingen zeven middelbare scholen af. Met speurhonden.

Hij springt, snuffelt en loopt van kastje naar kastje. Narcos heeft er zin in. De reu van drie jaar is een getrainde hond die explosieven kan vinden, maar ook vuurwerk. Na wat gekwispel gaat Narcos ineens zitten. Het teken dat hij iets heeft geroken.

De conciërge van 't Rijks rammelt met zijn sleutelbos. Er zit een loper op. Daarmee open je alle lockers. Het deurtje gaat open. Een zweetlucht stijgt op. Met handschoenen aan pakt een agent twee hippe gympen uit het kastje. Een boa van de gemeente Bergen op Zoom schijnt met een felle lamp naar binnen. Ook een rugzak en een jas zijn leeg. Niks bijzonders. Prima in orde. Agenten maken her en der wat praatjes in de kantine.

Zo gaat het deze woensdagmorgen op zeven middelbare scholen in de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Diverse teams bezoeken scholen. "Even aan de boom schudden", noemt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage het. Als waarschuwing, om te laten zien dat je illegale spullen nooit mag meenemen naar school. Maar ook, kijken wat het oplevert. (...)

(...) De zoekploegen zijn vooraf goed bijgepraat over wat wel en wat niet kan. "Thuis mag je wel wat vuurwerk hebben, hier niet", is eigenlijk de boodschap. Wapens en drugs op school zijn ook verboden. "Wat doen we als we een fles Bacardi vinden?", is de vraag van een van de agenten. Daar gaat de school over. (...)

 

Educatieve maatregel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal Motie van het lid Kuik c.s. over onderzoeken of een educatieve maatregel mogelijk is bij drugsbezit

FjT9YeWXkAACzPD

 

Growing a Better World Together

FjxiJ4LXwAA7p8T

 

Openbaar Ministerie begint strafzaak tegen Rabobank in witwasonderzoek (nos.nl) (7 december 2022)

Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen Rabobank. De bank is als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat melden het OM en de bank. Het gaat om de vraag of de bank voldoende heeft gedaan in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De aanleiding van het onderzoek is een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die de Rabobank al eerder op de vingers tikteBegin vorig jaar moest de bank al een dwangsom van een half miljoen euro betalen wegens gebrekkige witwascontrole. Maar ook daarna voldeed de bank niet aan de eisen en droeg DNB de bank op om meer te doen. Deze strafzaak komt dan ook niet onverwacht.

Rabobank werkt naar eigen zeggen volledig mee aan het onderzoek. Tot 2024 heeft de bank de tijd om een herstelplan uit te voeren, en daar werken ze met man en macht aan, volgens een woordvoerder. Inmiddels heeft de bank beleid waarbij geen nieuwe klanten worden aangenomen uit 'kritische' groepen, zoals professionele voetbalclubs. Hetzelfde geldt voor sectoren waar veel cash in omgaat. Per 1 oktober is er een zogenoemde 'chief financial economic crime officer' (CFECO) aangesteld. 

Al langer problemen

Het toezicht op witwassen heeft ook andere banken in de problemen gebracht. Zo hebben ING en ABN Amro schikkingen getroffen met het OM. Dat ging om honderden miljoenen euro's: in 2018 moest ING 775 miljoen euro betalen, een record. ABN Amro schikte in april 2021 voor 480 miljoen euro.

Banken hebben hierna hun controles opgevoerd, maar zijn hier soms zo veel tijd aan kwijt dat andere activiteiten moeten wijken. Zo kunnen stichtingen en verenigingen bij ING tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen, omdat de bank te druk is met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. 

Geheime prijsafspraken

Eerder deze week werd bekend dat de Europese Commissie Rabobank en Deutsche Bank verdenkt van het maken van onderlinge geheime prijsafspraken tussen 2005 en 2016.

Als in dat onderzoek de verdenking van de Europese Commissie wordt bevestigd, volgen mogelijk boetes. Die kunnen oplopen tot maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. In het geval van Rabobank zou dat richting de 2 miljard euro kunnen gaan.

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600