PODR 12 maart 2024

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf. 

 

Groningse wiettelers

Groningse wiettelers verheugd over doorgaan wietproef: ‘Normaliseert cannabismarkt’ | Oldambt | AD.nl (5 maart 2024) 

De Groningse wietteler Q-Farms is blij dat de proef met het legaliseren van wiet kan doorgaan. De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag over een motie van de PVV, die wilde dat de proef gepauzeerd zou worden tot een nieuw kabinet is aangetreden. De motie haalde het niet. De gemeenten Breda en Tilburg waren in december al begonnen, acht andere gemeenten moeten nog van start gaan.

Q-Farms is een van de tien wiettelers die meedoen aan de landelijke proef. Algemeen directeur Claas van Os is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer voor het door laten gaan heeft gestemd. ,,Zoals we uiteindelijk al jaren aan het knokken zijn en zoals ook de Nederlandse bevolking vindt dat er gereguleerd moet worden. Een van de belangrijkste punten van de proef is de normalisering van de cannabismarkt. De proef is een van de manieren waarop je dat kunt doen, er zijn geen alternatieven.”

Een andere stemming, over het uitbreiden van de proef naar Amsterdam-Oost, heeft het niet gehaald. Maar volgens Van Os is er ‘uiteindelijk’ niets veranderd aan de vorm van de proef. ,,Het is altijd aan de keten en lokale overheden geweest om dit samen tot een succes te maken. We moeten als keten bewijzen dat legalisering bijdraagt aan veiligheid en het normaliseren van de markt.”

Volgens Van Os is de gemiddelde teler aan de opstartfase zo’n 30 miljoen euro kwijt. Q-Farms hoorde in 2021 dat het bedrijf mee mocht doen aan de proef. Uitstel van de proef had de wietteler zo’n half tot een miljoen euro schade per maand gekost, aldus Van Os. Q-Farms is op dit moment bezig met de bouw van een teeltlocatie in het Groningse Veendam.

De Groningse teler Holigram noemt het ‘prima’ dat de proef niet is uitgesteld. ,,Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn geweest”, zegt teler Jetze de Raad. Holigram bouwt een productielocatie in het dorp Nieuw-Beerta in de gemeente Oldambt. ,,Voor telers zou uitstel catastrofaal geweest zijn, want we steken enorm onze nek uit met het bouwen van professionele faciliteiten met kundige mensen.” Ook zou het veel geld hebben gekost. De Raad mikt op zo’n 45 fulltimebanen op de locatie, die zo’n 23 miljoen euro kost.

 

Reefer madness retoriek

Wiet blijft verboden tijdens de wietproef - hoe zit dat? - CNNBS.nl (12 maart 2024)

De aanloopfase van het wietexperiment loopt nu bijna drie maanden. Het experiment krijgt veel aandacht in de media, ook buiten Nederland. Vaak spreken en schrijven journalisten dan over legale cannabis. Maar dat klopt dus niet. 

Geen staatswiet, geen legale wiet… maar wat dan wel?

Bij de start van de aanloopfase, op 15 december vorig jaar in Breda, corrigeerde VWS-minister Ernst Kuipers een Volkskrant-verslaggever die het in een vraag had over “legaal geteelde wiet”. Kuipers: ‘Wij spreken van “gereguleerde” wiet, want het gaat nog steeds om productie die, net als verkoop in coffeeshops wordt gedoogd.’

De wiet van het wietexperiment is dus geen “staatswiet”, een Telegraaf-term die ik zelfs hoorde uit de mond van een budtender in een Bredase coffeeshop. De staat kweekt geen wiet, maar geeft ontheffingen uit aan commerciële bedrijven die daarmee mogen kweken. Maar het is dus ook geen “legale wiet”. Hoe zit dat?

Tijdelijk wordt wietteelt ook ‘gedoogd’ in Nederland

Daarvoor moeten we terug naar de memorie van toelichting bij de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. In zo’n memorie van toelichting geeft de regering uitleg over doel, achtergrond en werking van een wet. Een lastig leesbare maar cruciale passage in dit verband is de volgende:

‘Dat in het kader van het experiment er in wordt voorzien dat het telen, leveren en verkopen van hennep in de gesloten coffeeshopketen gevrijwaard is van strafrechtelijke vervolging, is louter om deelname aan het experiment mogelijk te maken. Hieraan ligt op dit moment geen veranderend inzicht aan het strafbare karakter van die handelingen ten grondslag.’

Het experiment verandert het strafbare karakter van het telen, leveren en verkopen van cannabis dus niet, maar deze handelingen worden tijdens het experiment “buiten toepassing verklaard zodat de aangewezen telers en andere personen (zoals vervoerders) die aan dit experiment meedoen, niet wegens strafbaar handelen vervolgd kunnen worden”. Ze worden dus gedoogd, precies zoals Kuipers zei in Breda.

Verhinderen internationale verdragen cannabis legalisatie?

Nu zou je kunnen zeggen: deze constructie is nodig omdat Nederland anders internationale verdragen en Europees recht schendt. Dat is ook de reden die de Duitse regering geeft voor het afzwakken van hun voornemen om cannabisverkoop in winkels te introduceren tot het toestaan van kleine, niet-commerciële cannabisclubs en beperkte thuisteelt.

Ik denk dat Nederland, net als Canada en Uruguay, wel degelijk kan legaliseren. Maar wat sowieso kan is legalisering van het bezit van van een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen consumptie. Want die vijf gram die in Nederland zogenaamd is toegestaan, wordt nog steeds alleen maar gedoogd.

Je hebt geen recht op bezit van cannabis, dus de politie kan altijd elke hoeveelheid afpakken. En dan heb je juridisch geen poot om op te staan.

Niks nieuws maar alles CDA aan cannabis standpunt NSC

Dat geldt ook voor de cannabis van de wietproef; oom agent kan het op elk moment van je afpakken. Een bizarre situatie, waarin grondrechten met voeten worden getreden. Je zou denken dat Nieuw Sociaal Contract, een partij die is opgericht is om beter bestuur en rechtsstatelijkheid te bevorderen, hier werk van zou maken.

Maar wie NSC Tweede Kamerlid Danielle Jansen bij het recente debat over uitbreiding van de wietproef bezig hoorde, weet dat dit niet zal gebeuren.

Nieuw Sociaal Contract schenkt stinkende ouwe CDA-wijn in nieuwe zakken. De NSC-fractie kijkt “met bezorgdheid” naar de wietproef, zei Jansen, “mede vanwege de normaliserende werking die daarvan uit kan gaan, terwijl cannabisgebruik schadelijk is voor de gezondheid”.

De fractie vindt het “schokkend om te constateren dat dit experiment wordt uitgerold, zonder dat geborgd is dat er voldoende aandacht is voor preventie en voor de behandeling van cannabisverslaving”. Enzovoort en zo verder.

Jaren van stilstand of nieuwe verkiezingen

De verrechtsing van de Tweede Kamer werd in het debat pijnlijk duidelijk. Van de acht Kamerleden die meededen kunnen alleen Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) en Joost Sneller (D66) progressief worden genoemd.

Sneller deed het uitstekend en verweerde zich manmoedig en inhoudelijk sterk tegen de tsunami aan repressieve reefer madness retoriek van de christenen, de PVV, de VVD en NSC. Aan het einde van het debat constateerde Sneller: ‘De Kamer gehoord hebbend, worden het jaren waarin we de vooruitgang van de afgelopen jaren zullen moeten bevechten.’

Mijn hoop en verwachting is dat deze Kamer er niet jaren zit, maar dat er binnen een jaar nieuwe verkiezingen komen. En ik hoop ook – misschien tegen beter weten in – dat de progressieve partijen gaan samenwerken om, los van de wietproef, het recht op bezit en thuisteelt van cannabis voor eigen consumptie in de wet te verankeren. Dat zou na 48 jaar gedogen toch niet teveel gevraagd moeten zijn. (...)

Factsheet Experiment gesloten coffeeshopketen (overheid.nl) (28 februari 2024)

 

 

Jemig de Pemig

Almelose coffeeshops opeens in het nauw: ‘Het gaat al 25 jaar goed en waarom nu dit?’ | Almelo | tubantia.nl (8 maart 2024)

Jemig de Pemig bestaat al 25 jaar. Ook die andere gedoogplek voor softdrugs in Almelo, De Tuin, gaat al heel lang mee. Onbesproken, geaccepteerd en geïntegreerd. Toch slaat de regelzucht in het stadhuis toe. De vergunning voor onbepaalde tijd stopt. Er zijn opeens meer juridische obstakels. De coffeeshops zijn verbijsterd en zoeken steun bij de bestuursrechter in Zwolle.

De schaduw van Arjen Gerritsen hangt boven de rechtszaak. De eind vorig jaar vertrokken burgemeester van Almelo is er kennelijk op de valreep in geslaagd de twee coffeeshops in de stad tegen zich in het harnas te jagen. Hij staat bekend om zijn zero-tolerance beleid inzake drugsoverlast.

Maar de burgemeester heeft altijd meegewerkt aan het gedoogbeleid jegens de verstrekking van hasj, wiet en andere cannabisproducten op de twee aangewezen plekken aan de Bornerbroeksestraat en de Willemsgang. Onder de vlag van een horecavergunning. Maar Gerritsen laat een juridische erfenis vol beperkingen voor de coffeeshops achter. Veilig verpakt in een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Einde aan stichting

Grootste veranderingen: de vergunning moet elke vijf jaar opnieuw worden aangevraagd. En er komt een einde aan de stichting als rechtspersoon voor de coffeeshops. De tenaamstelling moet worden gekoppeld aan privépersonen waardoor de gemeente juridisch meer ruimte heeft. Omdat de aanpassingen in de APV staan is er formeel geen recht op bezwaar maken. Daarmee komt de rechtsbescherming in het geding.

Bos in gestuurd

„Dit komt van Arjen Gerritsen, hij was een crimefighter”, draait advocaat Diederik Briedé er namens de boze coffeeshops niet omheen. „Hij wilde er kennelijk meer grip op hebben. Maar het is altijd goed gegaan. Waarom dan dit? De vergunning wordt beperkt. Het is een Kafka-esk gedoe. We worden het bos in gestuurd.”

Dat vond ook raadsman John Eshuis namens Jemig de Pemig: „Coffeeshops draaien al 25 jaar zonder problemen in Almelo. Coffeeshops zijn ingeburgerd. Er hoeft nooit politie naar toe. Waarom dan opeens deze exercitie?

Toetsmoment

Gemeentelijk raadsman mr. Mousa Ichoh was niet onder de indruk en verdedigde ook Gerritsen: „Er is niet zo veel aan de hand. Coffeeshops kunnen na vijf jaar gewoon weer een vergunning krijgen. De gemeente wil een toetsmoment. Dat passen we wel vaker toe in de APV, bijvoorbeeld bij seksinrichtingen.”

Rechtsbescherming

Bestuursrechter mevrouw mr. M. van Veelen mag zich over het geschil buigen. Ze hoeft niet meer te worden overtuigd van de lange staat van dienst van Jemig de Pemig: „Die term is al van heel lang geleden”, refereerde ze aan de illustere naam die de coffeeshop heeft te danken aan de beroemde acts van Van Kooten en De Bie. (...)

 

Groentennieuws

Cannabis in verhuurde kas niet genoeg voor volledige sluiting (groentennieuws.nl) (11 maart 2024)

De vondst van twee cannabisplanten in een kas bleek afgelopen december niet genoeg om het vanwege drugsdelicten beruchte complex te sluiten. Dat blijkt uit een zaak over de sluiting van een bedrijfscomplex in de gemeente Vijfheerenlanden. De rechter geeft het bedrijf dat delen van het bedrijf en de kas verhuurde 'het voordeel van de twijfel'.

De burgemeester besloot in november na overtreding van de Opiumwet om een bedrijfsloods, een kassencomplex, kleinere loodsen/schuurtjes en een zeecontainer voor de duur van 48 maanden te sluiten vanwege overtreding van de Opiumwet. De burgemeester verwijt de eigenaren onzorgvuldigheid in de verhuur.

In mei en oktober 2023 vonden controles plaats. Daarbij werden onder meer twee cannabisplanten in de kas van een huurder aangetroffen. In de afgelopen 12 jaar is op het perceel sprake geweest van een opeenvolging van met name drugsdelicten, zo blijkt uit een opsomming in de uitspraak.

In 2011 werd een hennepkwekerij aangetroffen en in 2014 een zeecontainer, die in de haven van Rotterdam is onderschept met een grote hoeveelheid (gecontroleerd doorgelaten) heroïne. Ook werd in loods MDMA, hennepresten en materiaal voor hennepteelt gevonden. In 2018 trof men een cocaïnewasserij en heroïneproductie voor 150 tot 395 kilo harddrugs aan en in 2022 (bij een FIOD-controle waarbij een illegale sigarettenfabriek is aangetroffen en meer dan een half miljoen namaaksigaretten) enkel kilo's hennepresten (knipafval). In 2014 is het perceel voor 6 maanden gesloten geweest en in 2018 voor 12 maanden.

De Rechtbank Midden-Nederland deed op 21 december uitspraak in de zaak die nog wel een staartje krijgt. De uitspraak is vorige week gepubliceerd. Daaruit blijkt dat met succes een deel van de sluiting is aangevochten. De burgemeester mag van de rechter de kleine loods tegenover de kas en de zeecontainer wel sluiten, maar de overige lokalen, waaronder de kas, (nog) niet. (...)

 

Met Pasen zou het zover moeten zijn...

Duitse cannabiswet stuit nog steeds op bezwaar - Duitsland Instituut (8 maart 2024)

De Bondsdag heeft in februari ingestemd met een gedeeltelijke legalisering van cannabis in Duitsland. Mensen die in Duitsland wonen en lid zijn van een speciale vereniging kunnen dan legaal aan hasj en wiet komen. De wet moet op 1 april ingaan, maar een aantal deelstaten wil de invoering ervan uitstellen. Ze hebben meer tijd nodig om zich erop voor te bereiden, zeggen ze.

Dat cannabis in Duitsland wordt gelegaliseerd, is een belangrijk punt uit het regeerakkoord van de Duitse regering van SPD, Groenen en FDP. De coalitiepartijen spraken af dat volwassenen cannabis voor recreatieve doeleinden mogen gebruiken onder strikte voorwaarden. Op die manier kan de kwaliteit van hasj en wiet worden gecontroleerd, is het idee, en kunnen jongeren worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van drugsgebruik.

Maar Europese regelgeving staat legalisering van softdrugs niet zonder meer toe. Daarom moest Duitsland lang schaven aan de nieuwe regelgeving. De wet die in februari door de Bondsdag is goedgekeurd, staat een gecontroleerde teelt van cannabis onder strenge voorwaarden toe.

Als de wet ingaat, mogen volwassenen tot 25 gram cannabis op zak hebben voor eigen gebruik. In de eigen woning mag iedereen van 18 jaar en ouder drie wietplanten hebben en 50 gram cannabis. Binnen 100 meter van scholen, jeugdinstellingen, sportclubs en speeltuinen mag geen wiet worden gerookt en in voetgangersgebieden (dit zijn meestal winkelstraten) pas na 20.00 uur. Minderjarigen die met cannabis worden betrapt, moeten aan een preventie- of interventieprogramma deelnemen.

Cannabis-verenigingen

Koop en verkoop worden niet gelegaliseerd. Wel mogen vanaf 1 juli niet-commerciële verenigingen met maximaal 500 volwassen leden gezamenlijk wiet telen en de oogst onderling verdelen, tot een maximum van 50 gram cannabis per lid per maand. De leden mogen de cannabis overigens niet in de ruimtes van hun vereniging gebruiken en ze mogen daar ook geen alcohol drinken. Ze mogen ook niet van meerdere cannabis-verenigingen lid zijn. De verenigingen moeten mensen aanstellen die jongeren beschermen en voor preventie zorgen. De koepel van de Duitse Cannabis Social Clubs - die zelf cannabis willen telen en gebruiken - gaat ervan uit dat er voor het eind van dit jaar 3.000 tot 4.000 van zulke cannabis-verenigingen worden opgericht. 

Na 18 maanden moet een evaluatiemoment volgen om te beoordelen of jongeren met deze wetgeving voldoende worden beschermd. Cannabis lijkt een negatief effect te hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge gebruikers, meldt het Duitse ministerie van Gezondheid op haar site. Het gebruik van cannabis en het THC-gehalte zijn de afgelopen jaren gestegen, net als het aantal mensen met een problematische verslaving, en er is een bloeiende zwarte markt, aldus minister Karl Lauterbach (SPD) van Gezondheid. Als mensen zelf wiet mogen telen en gebruiken, ga je die zwarte markt tegen, zegt de minister. 

Voorlopig is cannabis in Duitsland dus alleen legaal verkrijgbaar voor volwassenen die in Duitsland wonen en lid zijn van een cannabis-vereniging. Toeristen kunnen in Duitsland niet legaal aan hasj en wiet komen. Mensen die zelf cannabis verbouwen, mogen hun producten ook niet aan anderen geven. 

Soepeler softdrugsbeleid

De volgende stap in het Duitse legalisatiebeleid is de verkoop van cannabis in shops. Maar de vraag is of dat ervan gaat komen. Voorlopig is legalisering van de verkoop in strijd met de Europese regels. Het plan is nu proefprojecten op te zetten, waarmee in verschillende Duitse steden en deelstaten geëxperimenteerd kan worden met commerciële productieketens, van teelt via distributie naar verkoop. Dat moet met de Europese Commissie worden afgestemd en moet ook weer worden geëvalueerd om te kijken wat het effect is op jongeren, op de gezondheid en op de verkoop op de zwarte markt. Duitsland hoopt dat de Europese Unie haar cannabisbeleid de komende jaren versoepelt, zodat ook de verkoop op termijn kan worden gelegaliseerd. 

Niet alleen Duitsland, ook andere landen experimenteren met een soepeler softdrugsbeleid. Tsjechië en Spanje staan het gebruik van cannabis uit eigen kweek en in de eigen woning al langer toe en in Portugal en Luxemburg wordt dat gedoogd, meldt TagesschauMalta is begin dit jaar gestart met het toestaan van cannabis-verenigingen. In Nederland wordt de verkoop van wiet en hasj in coffeeshops al sinds de jaren zeventig gedoogd. Maar de teelt ervan is officieel verboden, waardoor de coffeeshops alleen illegaal aan hun cannabisproducten kunnen komen. 

Voor Duitsland is Nederland een voorbeeld van hoe het niet moet, legde Lauterbach vorig jaar uit aan de NOS. In Nederland hebben coffeeshops er belang bij zoveel mogelijk aan hun klanten te verkopen, aldus de Duitse minister, en het is problematisch dat de productie en de toelevering van hasj en wiet via de zwarte markt gaan. Ook wil hij een betere controle op de sterkte en zuiverheid van cannabisproducten dan in Nederland. 

Overbelasting justitie

Het Duitse beleid moet er juist voor zorgen dat cannabis uit de hoek van de criminaliteit wordt gehaald. “Tegen blowen helpen verboden niet en de manier waarop mensen nu worden gecriminaliseerd, heeft niets met de bescherming van de gezondheid te maken”, zei de Drogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) daarover, die namens de Duitse regering toeziet op het drugsbeleid. De praktijk is dat vorig jaar 4,5 miljoen volwassenen in Duitsland cannabis hebben gebruikt, aldus Blienert. Hij wil een drugs- en verslavingsbeleid “weg van stigmatisering en criminalisering en naar meer bescherming en hulp”. 

Tegenstanders van de nieuwe cannabiswet wijzen juist op de bezwaren. Hasj en wiet kunnen verslavend zijn, waarschuwen medici, en vooral bij mensen onder de 25 jaar kan regelmatig gebruik tot blijvende schade aan de hersenen leiden. Rechters zijn bang dat justitie door de nieuwe wet overbelast raakt. Mensen die eerder voor het bezit van cannabis zijn veroordeeld - omdat ze over hoeveelheden beschikten die onder de nieuwe wet niet meer strafbaar zijn - vallen straks onder een amnestieregeling. Juristen denken dat ze dan meer dan 100.000 dossiers moeten behandelen. 

Uitstel

Een aantal deelstaten dringt er inmiddels op aan de invoering van de wet uit te stellen. De Bondsdag heeft er weliswaar mee ingestemd, maar de wet moet ook nog door de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de deelstaten, worden behandeld. Dat gebeurt op 22 maart. 

Deelstaten als Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hamburg en Baden-Württemberg willen meer tijd om de handhaving te regelen. De politie moet bijvoorbeeld controleren op drugsbezit bij scholen en op justitie komt ook veel extra werk af. Saksen wil dat nog een keer goed wordt gekeken naar de hoeveelheid cannabis die mensen mogen bezitten en naar de afstanden van cannabisgebruikers tot jeugd- en sportinstellingen. Ook zeggen de deelstaten dat niet duidelijk is hoeveel extra kosten ze door de nieuwe wet moeten maken, bijvoorbeeld voor de vergunningen voor de cannabis-verenigingen en de controle van de cannabis die daar wordt geteeld. 

Als het aan oppositiepartij CDU/CSU ligt, wordt de wet helemaal niet ingevoerd. Volgens de christendemocraten druist die nog steeds in tegen Europese en internationale wetgeving. Beieren bereidt zich er ondertussen toch maar vast op voor: CSU-minister-president Markus Söder wil het de cannabis-gebruikers zo moeilijk mogelijk maken met een “extreem restrictieve” toepassing van de regels, zei hij. Zo moet er in de Zuid-Duitse deelstaat een speciale controle-instantie komen voor de cannabis-verenigingen, met zoveel mogelijk bureaucratie en regelgeving.  

Dat de wet er helemaal niet komt, is onwaarschijnlijk, melden Duitse media. Wel lijkt uitstel van de invoering van april naar oktober een steeds reëlere optie. (...)

Legalisering wiet Duitsland mogelijk vertraagd, zorgen om herbeoordeling straffen (nos.nl) (11 maart 2024)

Met Pasen zou het zover moeten zijn: vanaf dan mag Duitsland volgens de huidige plannen, in stappen, aan de wiet. Maar bezwaren over de praktische kanten van de wetswijziging kunnen nog voor vertraging zorgen.

Een van de grootste twistpunten is het opnieuw wegen van al uitgedeelde straffen. Want de nieuwe wet zal ook met terugwerkende kracht gelden. Maar ook de politie zit nog met vragen over de handhaving van de nieuwe regels.

Thuis is het bezit van maximaal 50 gram cannabis straks niet meer strafbaar voor volwassen Duitsers, op straat is die grens 25 gram. Dat heeft ook gevolgen voor mensen die hier eerder nog wel voor veroordeeld zijn, maar hun straf nog niet volledig hebben uitgezeten of afbetaald.

Straffen opheffen

"Deze straffen worden bij het in kracht treden van de nieuwe wet opgeheven", legt Kai Wantzen uit. Hij is woordvoerder van de rechtbank in Hamburg. "Mocht er nu iemand in de gevangenis zitten voor iets dat straks niet meer strafbaar is, dan moet diegene vrijgelaten worden."

Die kans lijkt overigens klein. Waarschijnlijker is het dat de straffen voor mensen die behalve voor het bezit van kleine hoeveelheden ook voor andere strafbare feiten zijn veroordeeld opnieuw beoordeeld moeten worden. Volgens Wantzen heeft het Openbaar Ministerie in Hamburg alvast 3700 zaken doorgenomen om te checken of daar een nieuw oordeel nodig is. Daarvan zijn er ruim 700 waar een rechter waarschijnlijk opnieuw naar moet kijken.

"Dat zal extra werk opleveren, hoeveel precies is moeilijk te zeggen", aldus Wantzen. Niet eenvoudig, want er is al een personeelstekort bij justitie. "Maar persoonlijk vind ik dat dit geen inhoudelijk argument voor of tegen legalisering van cannabis is."

Ook de politie vreest meer werk, vooral vanwege de handhaving van de nieuwe regels. Zo mag zelf geteelde wiet straks niet te sterk zijn. En blowen binnen 100 meter van een school of sportplaats is niet toegestaan. "Ik zie een duidelijke extra belasting voor de politie", zegt Horst Niens, voorzitter van de politievakbond GdP in Hamburg. Volgens hem is nog onduidelijk of de politie dit moet controleren, en hoe.

Maanden vertraging

De nieuwe wet is al door het Duitse parlement. Daarin staat dat bezit vanaf 1 april in stappen zal worden gelegaliseerd. Maar de Bondsraad, waarin de Duitse deelstaten zijn vertegenwoordigd, moet zich er ook nog over buigen. En die kan de wet weliswaar officieel niet meer tegenhouden, maar nog wel vertragen.

Zo klinkt het al uit verschillende deelstaten dat justitie te weinig tijd heeft om zich voor te bereiden. Als de Bondsraad daadwerkelijk zal vragen om het instellen van een commissie die zich over de kwestie moet buigen, kan dat de invoering maanden vertragen. Op 22 maart zal de Bondsraad hierover beslissen. (...)

VN-organisatie waarschuwt Berlijn voor legalisering cannabis (msn.com) (6 maart 2024)

De gedeeltelijke legalisering van teelt, gebruik en bezit van cannabis waar de Duitse regering en de Bondsdag recent toe besloten hebben, is strijdig met internationale verdragen. Deze waarschuwing heeft de Internationale Narcotica Controleraad (INCB) gedaan.

De onafhankelijke VN-organisatie INCB brengt naar voren dat de conventie over drugs van 1961 bepaalt dat cannabis alleen kan worden gebruikt voor medische of wetenschappelijke doeleinden. Bovendien staat in een andere conventie van de VN uit 1988 dat de teelt en distributie van cannabis voor andere doeleinden, bij wet verboden moet worden.

Het Duitse ministerie van Gezondheid heeft gezegd dat de wetgeving is gemaakt in "intensief overleg" met juridische deskundigen en ook in dialoog met de INCB. De wet, die nog door het Duitse Hogerhuis of de Bondsraad moet, voorziet op korte termijn onder voorwaarden de legalisering van de teelt en cannabis voor persoonlijk gebruik. Ook moeten er speciale cannabisclubs komen voor gebruikers. Dit is volgens Berlijn niet strijdig met internationale verdragen.

De oppositie die zich fel tegen het wetsvoorstel heeft gekeerd, stelde in debatten ook al dat de legalisering in strijd is met Europese en internationale regels. Een aantal deelstaatregeringen hebben ook bezwaren geuit. De Bondsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de zestien deelstaten en buigt zich 22 maart over de voorgestelde legalisering. (...)

Cannabis: Legalisierung soll in den Vermittlungsausschuss - DER SPIEGEL (12 maart 2024)

Im Bundesrat gibt es erhebliche Bedenken gegen die für April geplante Cannabislegalisierung. Die Länderkammer könnte das Projekt in den Vermittlungsausschuss schicken, trotz Appellen des Gesundheitsministeriums.

Die Cannabislegalisierung ist eines der zentralen gesellschaftspolitischen Projekte der Ampel. Der Bundestag hat es beschlossen, am 22. März befasst sich der Bundesrat mit dem Thema. Falls die Länderkammer zustimmt, könnte das Gesetz wie geplant zum 1. April greifen.

Demnach soll ein Anbau der Droge mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum legal werden. Erlaubt werden sollen zum 1. Juli auch nicht kommerzielle »Anbauvereinigungen« zum gemeinschaftlichen Anbau. Die Änderungen sind zwar nicht in der Länderkammer zustimmungspflichtig, aber der Bundesrat könnte den Vermittlungsausschuss anrufen und damit Verfahren abbremsen. Genau dies zeichnet sich nun ab.

Drei damit befasste Ausschüsse der Länderkammer empfehlen, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Der federführende Gesundheitsausschuss schlägt unter anderem vor, das Inkrafttreten des gesamten Gesetzes auf den 1. Oktober zu verlegen. Auch der Innen- und der Rechtsausschuss führen in ihren Empfehlungen Einwände an:

  • Der Gesundheitsausschuss fordert, im Gesetz festgelegte Mengenbegrenzungen für den legalen Besitz von Cannabis zu reduzieren. Suchthilfeangebote und Behörden brauchten zudem mehr Zeit, um Lösungen für den Umgang mit immens gesteigerten Anforderungen zu finden. Dabei argumentiert der Ausschuss auch, dass eine Legalisierung und die damit verbundene Straffreiheit ab 1. April dazu führten, dass zunächst nur illegal erworbenes Cannabis mit sich geführt werden könne.
  • Der Innenausschuss mahnt unter anderem an, dass nicht mehrere Anbauvereinigungen am selben Ort oder im selben Mietobjekt tätig werden dürften. Es müsse verhindert werden, dass sonst auf diese Weise »Plantagen« entstünden, die dem angestrebten Ziel kleinräumigen Anbaus entgegenstehen. Der Konsum solle zudem »nur in privaten Räumen und befriedeten Besitztümern, nicht jedoch im öffentlichen Raum« ermöglicht werden. Für nicht private Innenräume sei nur dann eine Möglichkeit des Konsums einzuräumen, wenn ein Mindestabstand von 500 Metern etwa zu Kitas, Schulen und Spielplätzen sichergestellt sei.
  • Der Rechtsausschuss wendet sich gegen die im Gesetz vorgesehene Amnestie für Fälle, die künftig legal sind. Die vorgesehene Tilgung von Eintragungen im Bundeszentralregister sei »weder geboten noch begründbar«. Konkret sollen Betroffene bei der Staatsanwaltschaft beantragen können, dass Einträge in dem Register getilgt werden. Relevant ist das etwa für Führungszeugnisse. Infrage kommen vor allem Verurteilungen für Besitz, Erwerb und Anbau von bis zu 30 Gramm Cannabis, wie das Bundesgesundheitsministerium erläuterte.

Bei der Frage der Amnestie warnen die Länder und auch der Deutsche Richterbund vor einer Überlastung der Justiz. Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Richterbunds, hatte im Februar die Zahl von 100.000 Akten genannt. In einer Stellungnahme an die Bundesländer ist das Gesundheitsministerium nun auf die Bedenken eingegangen. Demnach ist die Zahl der Fälle, die tatsächlich nochmals zu prüfen sind, deutlich niedriger. Von knapp 41.000 Inhaftierten in Deutschland seien knapp 15 Prozent wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Gefängnis, etwa 7500 Personen. In vielen dieser Fälle, so das Ministerium, spiele Cannabis wohl überhaupt keine Rolle. Dennoch könne die »Sichtung der 7500 Fälle auf relevante Cannabisdelikte« notwendig werden.

Dies dauere jeweils zwischen wenigen Minuten und einer Stunde. »Dieser Aufwand scheint vertretbar«, schreibt das Ministerium. Zudem würden die Gerichte dadurch entlastet, dass es künftig viele Verfahren mit Cannabisbezug gar nicht mehr geben werde. »Niemand soll im Gefängnis bleiben müssen, weil den Gerichten eine Stunde Arbeit erspart werden soll«, hatte auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesagt.

Auch die Sorge, Justizmitarbeiter könnten sich strafbar machen, wenn die Amnestieregel nicht am ersten Tag ihres Inkrafttretens umgesetzt sei, weist das Gesundheitsministerium zurück – und beruft sich dabei auf das Justizministerium.

»Argumente der Justizminister lösen sich in Luft auf«

Carmen Wegge, in der SPD-Fraktion zuständig für das Thema, sieht die Vorbehalte der Länder damit ausgeräumt. »Inzwischen ist klar, dass sich die Argumente der Justizminister gegen die Umsetzung der Amnestie in Luft auflösen. Keiner macht sich strafbar. Niemand muss Entschädigungszahlungen fürchten.«

Die Umsetzung der Amnestie könne im Rahmen der für die Justiz möglichen Geschwindigkeit erfolgen. »Ich erwarte, dass sich Juristen von Sachargumenten überzeugen lassen und der Widerstand nun aufgegeben wird.« Die Amnestie führe dazu, »dass bestehendes Unrecht beseitigt wird. Das steht unserem Staat und der Justiz gut zu Gesicht.«

Lauterbach und Wegge wissen immerhin den Verkehrsausschuss des Bundesrats auf ihrer Seite. Er rät, das Gesetz passieren zu lassen. Am 22. März wird sich zeigen, welchen Empfehlungen aus den Ausschüssen die Länderkammer folgt.

 

donderdag 6 juni 2024 DAG VAN STEMMING

VERKIEZINGSKALENDER NEDERLANDSE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT (overheid.nl)

Verkiezingsprogramma's 2019 Europees Parlement

Partij

Verkiezingsprogramma

PvdA

Voor een zeker Europa

VVD

Focus en lef: voor een sterk Nederland in een veilig Europa

CDA

Beschermen wat van waarde is. Daarom een sterk Europa

Forum voor Democratie

Een Europa van natiestaten

GroenLinks

Voor verandering

D66

In Europa maken we de toekomst

ChristenUnie/SGP

Samenwerking Ja Superstaat Nee: Voor een christelijk geluid in Europa

Partij voor de Dieren

Plan B voor Europa

50PLUS

Onze toekomst in Europa. Solidair met jong en oud

PVV

Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2019

SP

Breek de macht van Brussel: voor een rechtvaardige EU

Volt Nederland

De Verklaring van Amsterdam

DENK

Denkend aan Europa

vandeRegio & Piratenpartij

Gezamenlijk Europees verkiezingsprogramma

De Groenen

Basisinkomen: brandstof van de economie

JEZUS LEEFT

Programma Europese verkiezingen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600