PODR 11 april 2023

PODR 11 april 2023

Geachte voorzitter,

In de Kamerbrief van 2 december 2022 hebben wij uw Kamer geïnformeerd over de verkenning naar een zogenaamde ‘aanloopfase’ binnen het Experiment gesloten coffeeshopketen. Tijdens het Commissiedebat drugsbeleid van 22 februari jl. hebben wij aangekondigd naar verwachting eind dit jaar te zullen starten met een aanloopfase in Breda en Tilburg. In deze brief geven wij uitleg over de aanloopfase en bijbehorende voorwaarden en informeren wij uw Kamer over de mogelijke deelname van Amsterdam aan het experiment. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezegging aan het lid Michon-Derkzen (VVD) tijdens het Commissiedebat drugsbeleid. Daarnaast informeren wij uw Kamer over de aanwijzing van de 10de teler.

Aanloopfase

In de Kamerbrief van 2 december jl. hebben wij aangekondigd dat de overgangsfase naar verwachting zal starten in het eerste kwartaal van 2024 - een vertraging ten opzichte van de vorige planning. Dit is volgens de meest recente planning van de telers het eerste moment waarop de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is. Vanaf de overgangsfase mogen de deelnemende coffeeshops gereguleerde hennep en hasjiesj verkopen, naast het gedoogde aanbod. Zes weken later start de experimenteerfase. Vanaf dat moment mogen de deelnemende coffeeshops enkel de gereguleerde hennep en hasjiesj verkopen. Daarom is het belangrijk dat het geproduceerde aanbod vanaf de overgangsfase voldoende is.

In reactie op een initiatief van de burgemeesters van Breda en Tilburg hebben wij de afgelopen periode onderzocht of eerder dan de overgangsfase op kleine schaal kan worden gestart met de levering van gereguleerde hennep en hasjiesj. Het aanbod hoeft dan nog niet voldoende te zijn, maar er kan wel alvast op kleine schaal ervaring worden opgedaan met de keten en alle processen en systemen die hierbij komen kijken. Zo kunnen we ondanks de opgelopen vertraging toch al eerder concrete stappen maken binnen het experiment. (…)

(...)Mogelijke deelname Amsterdam

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het experiment wordt uitgebreid met een grote stad. In eerdere brieven hebben wij uw Kamer geschetst dat we de burgemeesters van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben gevraagd om interesse voor deelname kenbaar te maken. De burgemeesters die interesse hebben getoond in deelname hebben hierbij voorwaarden gesteld zoals een uitzondering op de verplichte handhaving van het ingezetenencriterium in een grensgemeente (Venlo), een langere overgangsfase en/of deelname met coffeeshops binnen een geografisch afgebakend gebied binnen een gemeente (Amsterdam). Deze voorwaarden zijn in overweging genomen, waarbij uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid beoordeeld zijn. Gelijkheid met andere deelnemende gemeenten is van groot belang geacht. Het handhaven van het ingezetenencriterium voor grensgemeenten is verplicht gesteld in de wet- en regelgeving. Dit is vanwege de spanning met het geldende internationale en Europese recht en de zorgen bij buurlanden over mogelijke grensoverschrijdende effecten. Met het ingezetenencriterium wordt drugstoerisme tegengegaan. Deze redenen gaan ook op voor de gemeente Venlo waardoor afwijking van deze voorwaarde niet voor de hand ligt.

Na overweging van de consequenties voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een eventuele aanpassing van de voorwaarden, is aan de burgemeester van Amsterdam gevraagd deelname met een stadsdeel verder uit te werken. De unieke situatie in Amsterdam, met de aanwezigheid van stadsdelen met inwoneraantallen vergelijkbaar met grote gemeenten in Nederland, maakt de uitzondering voor deelname met een stadsdeel een te prefereren optie. Daarnaast zorgt deelname met een stadsdeel van Amsterdam dat ook in een G4-gemeente ervaring wordt opgedaan met het realiseren van een gesloten coffeeshopketen. De Amsterdamse driehoek heeft onlangs ingestemd met deelname van een stadsdeel aan het experiment. Indien Amsterdam met een stadsdeel zal deelnemen aan het experiment, gelden alle eisen uit de regelgeving voor dat betreffende stadsdeel. Dat betekent dat alle coffeeshops in het stadsdeel zich dienen te houden aan de regels van het experiment.

Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en financiële en juridische consequenties. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat zij streven om in mei met een voorstel te komen voor een stadsdeel.

Het wetsvoorstel voor uitbreiding van het experiment regelt de grondslag voor deelname van een elfde gemeente aan het experiment en ligt nu voor behandeling in uw Kamer. De deelname van (het stadsdeel in) de betreffende gemeente wordt via een wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen geregeld.

Aanwijzing 10de teler Ten slotte zijn wij verheugd te melden dat de 10de , en tevens laatste, teler een aanwijzing heeft ontvangen om binnen het experiment hennep en hasjiesj te produceren en te leveren.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid,

Ernst Kuipers, D. Yesilgöz-Zegerius

— VOC Nederland (@vocnederland) April 6, 2023

Alle 10 wietexperiment telers zijn aangewezen:

1 Linsboer B.V. (The Plug)
2 Cookies
3 Cannamax
4 Fyta Group
5 The Growery (Aurora)
6 Aardachtig
7 Q-Farms (QATI)
8 Holigram (Grassmeijers / Stichting Joinus)
9 Leli Holland (Village Farms)
10 CanAdelaar

We zijn compleet: alle tien wietexperiment telers zijn aangewezen (cannabisindustrie.nl) (6 april 2023)

Alle tien wietexperiment telers zijn eindelijk aangewezen schreven de verantwoordelijke ministers in een kamerbrief. Ook gaan ze in op de aanloopfase en het toevoegen van een stadsdeel van Amsterdam. (...)

Cannabisbedrijf Project C wil via rechter alsnog vergunning afdwingen | BredaVandaag - Hét nieuws uit Breda (29 maart 2023)

Schouten Legal Advocaten, het kantoor van de Bredase Peter Schouten, stapt naar de rechtbank. Schouten Legal Advocaten is het namelijk niet eens met de afwijzing van een vergunningsaanvraag van Project C Holding B.V. Dat bedrijf wilde deelnemen aan het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. De zaak dient morgenochtend bij de rechtbank in Breda.

Project C werd in 2018 opgericht door advocaat Peter Schouten, huisarts Ronald Roothans, voormalige politicus Joep van Meel en een kassenbouw-expert. Het bedrijf diende in 2020 een vergunningsaanvraag in om als teeltbedrijf deel te nemen aan het wietexperiment. Project C maakte het voor iedereen mogelijk om een aandeel te kopen voor de legale wietkwekerij. Wie mee wilde doen, moest minimaal worden ingeschreven op 20 aandelen. Maximaal konden er 4000 aandelen worden gereserveerd. 

Naar eigen zeggen voldeed Project C aan alle eisen die aan deelnemers van het experiment werden gesteld. Tóch werd hun vergunningsaanvraag afgewezen. “Project C had veel van de problemen waar telers binnen het experiment nu nog steeds mee kampen reeds overwonnen”, aldus het bedrijf. (...)

Legale wietteler Cannamax bijna startklaar en dat levert honderd banen op: ‘Enorme boost voor de regio’ | Lingewaard | gelderlander.nl (30 maart 2023)

De komst van de legale cannabiskwekerij Cannamax naar de Betuwe levert zo’n honderd banen op. Dat zegt Edwin van der Knaap namens Cannamax. De kwekerij, die komt te liggen tussen Huissen en Bemmel, is één van de tien bedrijven die meedoen aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, ofwel de legale wietproef.

Op een perceel van zo’n twee hectare - middenin het tuinbouwgebied NEXTgarden en parallel aan de Linge - zijn het afgelopen jaar speciale kassen gebouwd, waar binnenkort legale cannabis kan worden gekweekt.

‘Geuroverlast naar nul’

Volgens Van der Knaap zit Cannamax inmiddels in de laatste fase van voorbereiding. ,,Op dit moment worden de laatste werkzaamheden aanbesteed en zijn voorbereidende maatregelen getroffen om de geuroverlast voor omwonenden naar nul te brengen. Daarna is alles in principe in gereedheid.”

Elf gemeenten, waaronder Arnhem en Nijmegen, doen mee aan het legale wietexperiment. Daarbij mogen de coffeeshops in die gemeenten alleen cannabis verkopen die is geteeld bij een van de deelnemende bedrijven, die daarvoor een speciale vergunning hebben gekregen. Cannamax is er daar één van: het bedrijf heeft capaciteit om jaarlijks de minimaal vereiste 6500 kilo legale cannabis te produceren.

Schot in de zaak

Het wietexperiment is de afgelopen jaren meerdere malen uitgesteld en het plan kwam zelfs op losse schroeven te staan. Cannamax is in de Betuwe echter echter onverstoorbaar doorgegaan met voorbereidingen, zo liet directeur Derk Wisman afgelopen najaar nog weten.

In februari kwam er plotsklaps schot in de zaak: minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid maakte bekend dat coffeeshops in Breda en Tilburg nog dit jaar mogen starten met de wietproef. Daarmee lopen ze vooruit op de rest van de deelnemende gemeenten. Goed nieuws, zegt Van der Knaap. ,,Alles lijkt nu in een versnelling te komen.”

Boost voor de werkgelegenheid

Nu Cannamax naar de afrondende fase gaat, zal er ook personeel voor de ruim honderd arbeidsplaatsen worden geworven. Van der Knaap: ,,Het betekent een enorme boost voor de werkgelegenheid in de regio. Omdat relatief veel kassen in de Betuwe leegstaan, is dat goed nieuws.”

Het wietexperiment moet minimaal vier jaar gaan duren en is bedoeld om drugscriminaliteit tegen te gaan. Nijmegen telt dertien coffeeshops, Arnhem tien. Zij zullen gedurende de looptijd van de proef hun cannabis moeten afnemen bij Cannamax en andere legale telers.

Directeur Wisman liet eerder al doorschemeren dat hij zich niet tot die twee steden zal beperken. ,,Wij telen cannabis voor alle tien deelnemende gemeenten en gaan dus niet exclusief voor Arnhem en Nijmegen kweken.”

Legale wietkweker creëerde al 42 smaken, maar verkocht nog geen gram - Omroep Brabant (6 april 2023)

Al 42 smaken wiet heeft de eerste legale cannabisteler, Fyta uit Waalwijk, op de plank liggen. Maar op grote schaal produceren voor coffeeshops in Breda en Tilburg? Dat mag voorlopig nog niet van de overheid. In de tussentijd kost elke maand uitstel het bedrijf zo'n 4,5 ton, zegt directeur Fred van de Wiel. "Daarom gaan we een schadevergoeding eisen bij de overheid." (...)

Antwoord voor D66 Inzake experiment gesloten coffeeshopketen.pdf (parlaeus.nl) Aan de fractie van D66, mevrouw C.J.H.C. Demas, Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake experiment gesloten coffeeshopketen (28 maart 2023)

(...) Vraag 1:
Waarom staat gemeente Maastricht niet in het lijstje van gemeenten die nu meer doen aan deze aanloopfase?
Antwoord 1:
De aanloopfase was oorspronkelijk niet voorzien in het Experiment. De gemeenten Breda en Tilburg hebben met een in de buurt gelegen geselecteerde teler die klaar is om te starten verzocht om eerder te mogen beginnen. Een deel van de andere experimenteergemeenten (waaronder Maastricht) was van mening dat een aanloopfase niet handig zou zijn. In het bestuurlijk overleg heb ik (en met mij andere burgemeesters) daar opmerkingen over gemaakt. In een gezamenlijke reactie met de burgemeester van Heerlen heb ik dit ook schriftelijk aangegeven richting de ministers. Desondanks hebben de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid de keuze gemaakt om voorafgaand aan de start van het Experiment een aanloopfase in te richten voor Breda en Tilburg. Ik ben tegen de aanloopfase omdat dit een experiment binnen het experiment betreft. Ik heb dan ook aangegeven dat deze aanloopfase niet ten koste mag gaan van het draagvlak en de invoerdatum. Het voordeel van de aanloopfase is dat er in elk geval een begin wordt gemaakt (...)

D66 Inzake experiment gesloten coffeeshopketen.pdf (parlaeus.nl)

 

The Racist Roots of International Cannabis Regulation

The Racist Roots of International Cannabis Regulation - An analysis of the Second Geneva Opium Conference by Anna Stensrud, Master´s Thesis University of Olso, Spring 2022 (PDF) 

Abstract

This thesis examines the inclusion of cannabis in the League of Nations´ Second Geneva Opium Conference of 1924-25 and its final convention. This conference was designed to control and restrict the international traffic of opium and other dangerous drugs. By analyzing primary sources from the League of Nations archive connected to the conference, supplied with secondary literature, the paper analyzes the imperial mindset and racial biases of the actors involved in the process. The thesis follows the journey of cannabis from the establishment of a “native problem” in South Africa and Egypt in the late 1800s to the early 1900s, to the development into a global problem when brought to the League of Nations through South African prime minister Jan Smuts and later Egyptian first delegate, Mohamed El Guindy. The paper argues that the League was born out of imperial beliefs, which shaped its structure and policies. The arguments for domestic policies against cannabis use were grounded on racialization and class-based altitudes. This is also evident on the international level, where prejudice rhetoric convinced the assembly of the dangers of cannabis. As the paper argues, imperialist biases rather than scientific facts marked the decision of including cannabis in the Second Geneva Opium Conference and Convention. The thesis seeks to further our understanding of the arguments behind early domestic and international cannabis legislation, inspired by contemporary debates of structural racism and cannabis legalization. It builds on and adds to the scholarly fields of cannabis history and international history, by combining the regional and international level to explain the racist roots of international cannabis regulation.

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600