PODR 10 oktober 2023

Peace On Drugs Radio

Elke dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 is dit unieke programma - live en lineair - te beluisteren via internet.

De website van Willem de Ridder – www.ridderradio.com – is de thuisbasis van Peace on Drugs Radio. Bij Ridder Radio is er geen centrale studio, maar maken mensen de uitzending vanaf hun computer thuis of op locatie. Niet alleen kun je ze horen en sommigen ook zien, je kunt ook met ze in contact komen via de Ridder Radio Text- en Voice- Chat. Is er geen live programma, dan hoor je hoorspelen, sprookjes, interviews en andere juweeltjes uit het Willem de Ridder Radio Archief!
 
Hieronder vind je een 2-tal linkjes om de stream te starten en te luisteren naar de uitzendingen. Op de website van Ridder Radio vind je nog meer afspeelmogelijkheden,
 

MP3-speler        Mac-speler

Toelichting bij bronnen:: Hieronder vind je een aantal bronnen die de basis vormen voor de onderwerpen die in de uitzending van vanavond (eventueel) aan bod zullen komen. Een wezenlijk deel van de teksten is hier te lezen, de complete tekst vind je in de orginele bron. Via de groengekleurde linkjes kom je bij de orginele bron. Zie je (...) dan gaat de tekst daar verder of er gaat tekst aan vooraf.   

 

patients of ukraine logo b 600 1

 

palestina flag jpg xl

flag 800 israel

Kiesraad: 29 partijen doen mee aan verkiezingen in november | Politiek | AD.nl (10 oktober 2023)

Er doen in totaal 29 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Dat maakte de Kiesraad dinsdagavond bekend. Dat is minder dan het recordaantal van 37 partijen in 2021.

Bij die 29 zitten 13 ‘nieuwe’ partijen. Deze haalden de vorige verkiezingen nog geen zetel in de Tweede Kamer. Een aantal namen komen wel bekend voor: zo zitten Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en BVNL van Wybren van Haga er ook bij.

Of er ook daadwerkelijk 29 partijen op de lijsten zullen belanden is nog maar de vraag. 15 partijen hebben fouten gemaakt met de lijsten, of hebben andere administratieve zaken nog niet op orde. Deze partijen hebben tot en met donderdag 17 uur de tijd om hun fouten recht te zetten. Op vrijdag houdt de Kiesraad een openbare zitting waarin de definitieve kieslijst wordt bepaald. Dat lukt niet altijd: ook vorige keer vielen er ook nog vier af.

Begin september maakte de Kiesraad al bekend dat er 70 partijen bij hen geregistreerd stonden. Ook dat was minder dan de vorige ‘recordverkiezingen’. Toen stonden er 89 partijen in het systeem.

Dat niet alle geregistreerde partijen daadwerkelijk meedingen voor de verkiezingen verbaast niet. Zo staan GroenLinks en PvdA nog geregistreerd als twee losse partijen, terwijl ze met één lijst meedoen. Ook stond bijvoorbeeld Lijst Henk Krol nog tussen de registraties, maar Krol zelf staat op nummer twee bij BVNL, de partij van Wybren van Haga. Daarnaast lukt het kleinere partijen niet altijd om de financiën rond te krijgen, of om genoeg handtekeningen op te halen om mee te doen.

 1696751416538

1. Artikel 3 Opiumwet: ‘Het is verboden middelen op lijst I of lijst II binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; aanwezig te hebben; te vervaardigen’. 

Bezit (aanwezig hebben) van hoeveelheden cannabis (hasj & wiet) voor eigen consumptie dienen legaal te worden, dus uit de Opiumwet gehaald. Ben je het met deze stelling eens? 


2. Bij het weekexperiment is een weekvoorraad van vele malen meer dan 500 gram toegestaan, die in de coffeeshop wordt bewaard. In tegenstelling tot gedoogde coffeeshops (niet in het experiment) die slechts 500 gram voorraad mogen hebben. Dit leidt tot problemen voor ondernemers en lokale overheden. Dit kun je zien als een vorm van rechtsongelijkheid.

Gedoogde coffeeshops mogen net als hun experimentcollega’s ook een weekvoorraad aanhouden. Ben je het met deze stelling hiermee?


3.  Burgemeesters hebben vanuit het bestuursrecht de bevoegdheid om panden waar cannabis wordt aangetroffen te kunnen sluiten. Dit is de zogeheten Wet Damocles. In geval dat een woning wordt gesloten, schuurt aan tegen het basale recht op wonen (mensenrecht).

Huisuitzettingen door burgemeesters vanwege thuiskweek voor eigen gebruik (5 planten) moeten in de toekomt worden voorkomen. Ben je het hiermee eens?


4. Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt in beginsel aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Aangezien 5 vrouwelijke bloeiende planten gedoogd zijn krijg je hiervoor geen stafblad, maar de kans is groot dat de planten worden wel vernietigd door de politie als ze die aantreffen.

In de huidige situatie wordt de thuiskweek voor eigen gebruik van 5 cannabisplanten slechts gedoogd (niet vervolgd). Deze kweek dient legaal te worden. Ben je het hier mee eens?


5. Terwijl de medicinale gebruiker van farmaceutisch gesteriliseerde cannabis en straks de consument in experimentgemeenten wel weten wat de samenstelling van cannabis is, ontbeert het cannabisconsumenten (en coffeeshops) in andere gemeenten nog steeds aan onafhankelijke, betrouwbare productinformatie. Door ontbrekende kwaliteitscontrole is onbekend wat er in en op de gram zit die je in de coffeeshop haalt en weet je dus ook niet of er schadelijke toevoegingen zijn gebruikt. 

Alle cannabisproducten tijdens het wietexperiment worden getest. De cannabis verkocht in de gedoogde coffeeshops in andere gemeenten moet voortaan ook worden getest. Ben je het daar mee eens?


6.  De Nederlandse overheid exporteert via ministerie van VWS medicinale cannabis naar andere landen, zoals Duitsland. In Duitsland is medicinale cannabis anders dan in Nederland wel opgenomen in het zorgverzekeringpakket. 

Zorgverzekeraars moeten worden verplicht medicinale cannabis in het basispakket op te nemen. Ben je het hiermee eens?


7. De bereiding van eetbare cannabisproducten op basis van onbewerkte cannabis (gewoon wiet en hasj) wordt wel toegestaan binnen de wietproef. Maar edibes op basis van concentraten dus niet. Consumenten zouden kunnen worden gestimuleerd cannabis niet meer te roken maar te eten; uiteraard gaat dit gepaard met de juiste voorlichting over de werkzaamheid. Door de homogene samenstelling van concentraten is een veel nauwkeuriger dosering mogelijk. Een zeer geringe hoeveelheid is al voldoende voor het bereiken van de gewenste psychoactieve werking. De consumptie van edibles zou moeten worden gestimuleerd in het kader van verstandig gebruik. Bij het eten heb je geen schadelijke gevolgen zoals je die bij roken wel hebt.

De verkoop van edibles op basis van cannabis (concentraten) zou moeten worden toegestaan. Ben je het hier mee eens?


8. De wegenverkeerswet van 2017 raakt bestuurders die meer dan een keer per maand cannabis consumeren onevenredig hard. Voor cannabis geldt een limiet van 3,0 ug THC per liter bloed. Cannabis blijft tot 14 uur na consumptie aantoonbaar met de speekseltest, echter de psychotrope werking duurt 4 uur (je bent dan niet meer onder invloed). Bij huidige wet huidige riskeer je, een strafblad, 4500 euro boete en intrekking van het rijbewijs. 

De werking van het roken van cannabis is na circa 4 uren verdwenen, maar THC is echter nog wel aantoonbaar in je bloed, daarom dient de wegenverkeerswet te worden bijgesteld op basis van deze feiten. Ben je het hier mee eens?


09. Bij het Rutte III kabinet was een wietexperiment het meest haalbare. Hierdoor is het D66-initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen die al 21 februari 2017 is aangenomen in de Tweede Kamer verder niet meer behandeld in de Eerste kamer. Voor nieuwe wetten is wel een meerderheid in de Tweede, maar ook in de Eerste kamer nodig. 

Gelet op trage voortgang en de nijpende problemen aan de achterdeur bij gedoogde coffeeshops worden de resultaten van het wietexperiment niet afgewacht, dus de behandeling van het door de Tweede kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel gesloten coffeeshopketen (D66) dient zo snel mogelijk in de Eerste kamer worden hervat. Ben je het hier mee eens?


10. Bij beantwoording van SP-Kamervragen (34.165) is bevestigd dat cannabis onder de werkingssfeer valt van the UN Convention on Biodiversity (CBD): ‘Aangezien Nederland het biodiversiteitsverdrag ondertekend heeft, zal de regering ook bij het vaststellen van de eisen aan de teelt van hennep en hasjiesj de doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag moeten nakomen zoals het nastreven van het behoud van biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen daarvan’. Dit verdrag behelst onder meer dat nationale staten nastreven passende middelen ter beschikking te stellen om genetische uitgangsmaterialen voor huidige en toekomstige generaties te borgen, dus inclusief voor cannabis en onder EU-verordening 511/2014 is dit zelfs verplicht. 

De overheid stelt op korte termijn financiële middelen ter beschikking aan een cannabis genenbankstichting vanwege het VN Biodiversiteitsverdrag. Stem je hiermee in?


11. Eindig de overmatige afhankelijkheid van strafmaatregelen om het drugsprobleem aan te pakken. Dit is een oproep in een recent rapport van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten. Het rapport roept op tot een verschuiving van strafmaatregelen naar een beleid dat is gebaseerd op mensenrechten en volksgezondheid, waarbij tevens wordt betoogd dat het onevenredige gebruik van strafrechtelijke sancties schade veroorzaakt. Het rapport dringt er bij staten op aan om effectief drugsbeleid te ontwikkelen, onder meer door decriminalisering van drugsbezit voor persoonlijk gebruik te overwegen.

Nederland dient dit beleid op het niveau van de Verenigde Naties krachtig te onderschrijven. Ben je het hiermee eens?


12. Nederland is voor diens rijke historische geschiedenis schatplichtig aan de cannabisplant. Hennep dient als grondstof voor olie, touw, maar ook voor bouwmateriaal of deurpanelen in de auto-industrie. Dankzij de moderne technologie kunnen met hars en hennep ook duurzame gebruiksvoorwerpen worden gemaakt. Bovendien zijn bij het verbouwen van vezelhennep geen gewasbeschermingsmiddelen nodig, sterker hennep is een natuurlijke bodemverbeteraar en bovendien CO2-negatief, dus het neemt ook nog eens broeikasgassen op. 

Hennep was eeuwen terug in gebruik als duurzame grondstof; de Nederlandse overheid zou dus heden ten dage veel meer de duurzame toepassingen van hennep moeten stimuleren. Ben je het daar mee eens?

 

 

 

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600