Experiment Breda

De klanten van Rickweten straks precies wat ze roken: 'Ik wil geen pesticide of bewerkingsmiddelen in mijn wiet' BNdeStem 09-10-2023

Coffeeshophouder Rick Brand van De Baron uit Breda bereidt zich voor op de wietproef waarbij hij straks legale hennep inkoopt. Eind dit jaar is het zover in Breda en Tilburg. Hij kan niet wachten: ,,Is de wiet niet goed, dan geef ik het terug.” Hoewel de wietproef ingrijpende gevolgen heeft voor zijn bedrijfsvoering, ziet hij vooral voordelen van de legaal geteelde cannabis. 'Ik betaal gewoon de wiet per bank. Zoals het hoort'.

Eerste legale cannabisin december te koop in Breda en Tilburg NOS 15-09-2023

De aanloopfase van het wietexperiment gaat op 15 december van dit jaar van start. Vanaf dat moment gaan twee telers legaal cannabis leveren aan coffeeshops in Tilburg en Breda. Dat heeft het kabinet besloten.

De leveranciers mogen alleen legale wiet aan de coffeeshops leveren. Maar de coffeeshops mogen bij uitzondering in de aanloopfase ook nog hun gedoogde producten van oude leveranciers verkopen. Naar verwachting kunnen de volgende twee legale telers in februari starten met leveren.

Bredase coffeeshops kijken uit naar start wietproef: 'van mij mag het morgen al'. Breda Vandaag 23-08-2023

Na jaren van wachten en voorbereiden nadert de start van de Brabantse wietproef. Volgens de plannen kunnen de coffeeshopeigenaren in Breda binnen enkele maanden beginnen met het verkopen van legaal geteelde wiet. Voor Rick Brand van de Actieve Bredase Coffeeshops (ABC) had het bij wijze van spreken gisteren al mogen beginnen.

Het Brabantse wietexperiment, aangekondigd door het kabinet in 2017, staat gepland voor het eind van dit jaar. De coffeeshops in Breda en Tilburg mogen dan voor het eerst legaal geteelde cannabis verkopen. Toch blijft de vraag hangen of dit doel inderdaad dit jaar gehaald zal worden, maar Rick Brand blijft optimistisch.

Coffeeshophouder Rick is klaar voor het wietexperiment: 'Ik wil goed spul' Omroep Brabant 13-04-2023

Onveilige situaties door afgetapte stroom of zelfs een zolderbrand. De overheid wil met een wietexperiment af van dit soort gevolgen van het gedoogbeleid. Er wordt al jaren aan gewerkt en eind dit jaar moet het in het klein beginnen. Coffeeshops in Breda en Tilburg gaan dan legale wiet verkopen. Coffeeshophouder Rick Brands kan niet wachten: “Ik krijg steeds vaker slecht spul aangeboden.”

Breda en Tilburg mogen eerder beginnen met wietproef Telegraaf 22-02-2023

Minister Kuipers (Volksgezondheid) tegen de Tweede Kamer: „We doen een aanloopfase voor deze twee gemeentes, maar we willen dat de andere gemeenten zes maanden daarna aanhaken”, aldus de D66-bewindsman. De wietproef komt al jaren moeizaam uit de verf, onder meer omdat door de overheid geselecteerde telers niet op tijd aan de eisen kunnen voldoen.

Extra aanloopfase wietexperiment biedt grote voordelen (N. Maalste) Binnenlands bestuur 20-02-2023

Het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (het ‘wietexperiment’) lijkt een extra aanloopfase te krijgen, waarin legale cannabisproducten versneld op kleinere schaal worden getest. Een prima idee, mits de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd.

Het plan is nu om de aanloopfase te laten ingaan als tenminste drie telers klaar zijn en de andere telers enkele maanden later één voor één kunnen instromen. Coffeeshops uit Breda en Tilburg kunnen tijdens de aanloopfase op vrijwillige basis legale cannabisproducten inkopen bij telers die kunnen leveren. De coffeeshops kunnen daarnaast producten blijven inkopen bij hun huidige leveranciers.

Als alleen Brabantse coffeeshops meedoen aan een aanloopfase, dan worden telers in die regio bevoordeeld. Dat kan tot juridische procedures leiden van andere telers. Een betere landelijke spreiding van deelnemende coffeeshops in de voorfase is daarom wenselijk.

VNG: maak voort met wietproef Binnenlands bestuur 15-02-2023

De VNG roept de Tweede Kamer op om er bij het kabinet op aan te dringen voort te maken met de start van het Experiment gesloten coffeeshopketen. De wet is al drie jaar geleden aangenomen door de Eerste Kamer en ‘het momentum dreigt te worden aangetast’. ‘Noem een datum waarop het experiment van start kan gaan.’

Recent hielden de burgemeesters van Breda en Tilburg pleidooien om te komen tot een vloeiende start met enkele gemeenten en telers en van daar uit te werken naar een volledige uitrol van het experiment. ‘Daar kunnen wij ons in vinden.’

Bredase coffeeshophouder: "Laat de legale wiet maar snel komen' BNdeStem 24-01-2023

Als het aan de Waalwijkse wietproducent Fyta ligt dan kunnen de Bredase coffeeshops als eerste in Nederland legaal wiet afnemen. Het bedrijf zegt er klaar voor te zijn. En volgens Rick Brand zijn de lokale coffeeshops dat ook. ,,Alsjeblieft, laten we vandaag nog beginnen”, zegt hij.

Elke maand uitstel kost wietteler Fyta half miljoen euro Cannabisindustrie 13-12-2022

Dat schreef Fyta in een brief aan de ministers Ernst Kuipers (D66, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Yesilgöz (VVD, Justitie en Veiligheid). Er zou al 25 miljoen euro zijn geïnvesteerd en 42 fte (fulltime-equivalent, of voltijds equivalent in het Nederlands) werknemers in dienst zijn.

Coffeeshopondernemers in Breda het plan voor een eerdere start wel zitten, maar die in Tilburg niet. Zij missen een ‘liefde voor de plant’ bij Fyta en vermoeden dat ze vooral uit zijn op financieel gewin. En ze willen simpelweg van meerdere telers kunnen afnemen om ‘eenheidsworst’ te voorkomen.

Waalwijkse teler: 'Start in april 2023 met wietproef, uitstel kost ons een half miljard per maand' BD 09-12-2022

 Het Waalwijkse bedrijf Fyta, dat onder staatstoezicht wiet mag gaan telen, dringt bij het kabinet aan op een spoedig begin met de wietproef. Elke maand uitstel kost het bedrijf een half miljoen euro, schrijft Fyta. Coffeeshopondernemers in Breda het plan voor een eerdere start wel zitten, maar die in Tilburg niet.

Burgemeester Breda over wietexperiment: 'Vaart maken, anders net als Duitsland legaliseren' Volkskrant 04-11-2022

De Bredase burgemeester Paul Depla slaat alarm over voortdurende vertragingen van het wietexperiment. Om de impasse te doorbreken pleit hij voor ‘een experiment binnen het experiment’: een teler uit Waalwijk die wiet gaat leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg.

‘Juristen zeiden meteen: dat kan niet, want dan heb je twee systemen’, aldus Depla. ‘Maar nu zijn coffeeshops helemaal afhankelijk van criminele productie. In ons voorstel komt nog maar de helft van de illegale markt − dat is al een hele verbetering. We moeten niet zo bureaucratisch doen. Alsjeblieft, laat ons alvast beginnen met een bedrijf dat al gecontroleerd is door de inspectie, een goed track and trace-systeem heeft en met beveiligde vrachtwagens gecontroleerde wiet en hasj kan bezorgen bij onze coffeeshops.’

Daarnaast is het nog steeds niet gelukt om een extra grote stad toe te voegen als elfde experimenteergemeente om de wietproef meer gewicht te geven, zoals in het huidige regeerakkoord is afgesproken. Utrecht en Zwolle zijn daarvoor benaderd, maar hebben om uiteenlopende redenen afgehaakt.

Technische vragen VVD Breda inzake wietproef met antwoord (geraadpleegd op 13-09-2022)

Gemeente Breda raadsvergadering met agendapunt: Voortgang experiment gesloten coffeeshops 10-09-2020

Witte rook uit Den Haag; bijdrage aan wietproef geregeld, ruim 7 ton voor Breda BNdeStem 05-06-2020

De gemeente Breda krijgt voor de wietproef (experiment gesloten coffeeshopketen) een bijdrage van het Rijk van 710.000 euro. De bijdrage geldt voor de looptijd van vijf jaar. Dat komt neer op 75 procent van de begrote kosten.

Wietexperiment deze kabinetsperiode niet haalbaar, aldus Paul Depla in Binnenlands bestuur, 16-04-2020

De ambitie om nog in deze kabinetsperiode met het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen te beginnen is ‘zo goed als onmogelijk’. Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla een van de voorvechters van het experiment.

Op 30 maart j.l. zouden de tien deelnemende gemeenten aan het wietexperiment bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere kostenvergoeding. Maar de coronacrisis gooit ook hier roet in het eten. De bijeenkomst is tot nader order uitgesteld. ‘Het is ook nog wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan moet de selectie van telers plaatsvinden en daarna is er nog tijd nodig tussen de selectie en het realiseren van de eerste gereguleerde teelt’, somt Depla op. De ambitie was om de ‘wietproef’ tijdens deze kabinetsperiode van start te laten gaan. ‘Als je kijkt naar de planning, dan zijn de verkiezingen al achter de rug, dus dat gaat niet meer lukken. Er is nog minstens een jaar nodig.’ De kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling van de wiet moet immers zodanig zijn dat deze concurrerend is.

Legale wietkweek in Breda: Wat komt er bij de voorbereidingen kijken? BredaVandaag, 31-10-2019

"De regels van het huidige gedoogbeleid moeten worden omgebouwd naar aanvullende lokale regels op basis van de wet. Duidelijkheid daarover moet tijdig komen, concludeert burgemeester Paul Depla in een brief aan de raad.

Ook moet er een lokaal handhavingsarrangement opgesteld worden. Het toezicht op de verkooppunten ligt volledig bij de gemeente. De handhaving in Breda rust nu op het uitgangspunt 'high trust, high panelty'. De coffeeshophouders houden zich al jaren goed aan alle gedoogregels. Daardoor is de handhaving qua intensiteit in Breda minimaal. Tijdens het experiment zal dit omhoog gaan. Handhavers en juristen zullen worden opgeleid/geïnstrueerd over de nieuwe te handhaven regels. Ook hier moet voor het begin van het experiment duidelijkheid over komen.

Tien te selecteren telers binnen de wietproef moeten wel gevonden worden. Daarnaast moeten zij kwalitatief ook mee kunnen met de illegale telers. In een brief aan de raad maakte de Vereniging Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) kenbaar dat ze zich zorgen maken om het verpakkingsproces. Ze zijn bang dat hierdoor de kwaliteit achteruit gaat. "Het verpakken in Nederland kent een traditie van 40 jaar lang. Plantenmateriaal is kwetsbaar en beperkt houdbaar. Het opzetten van een goed werkend geautomatiseerde nieuwe verpakking en distributie-systeem is een grote uitdaging." De eerste oogsten zullen pas duidelijkheid geven over de kwaliteit. 

Naast de kwaliteit moeten ook de prijzen kunnen concurreren met de illegale handel. De gemeente laat de prijs van de wiet en hasj over aan de telers en de coffeeshops. De prijs is een belangrijk aspect om de illegale productie te kunnen bestrijden."

Bredase coffeeshops uiten zorgen over wietproef, BNdeStem, 31-10-2019
De Bredase coffeeshophouders twijfelen of de proef met legaal geteelde wiet kans van slagen heeft als de voorwaarden niet drastisch worden aangepast. Zo moet volgens hen de verkoop van buitenlandse producten zoals hasjiesj mogelijk blijven en moeten rookruimtes gedoogd worden.

Reactie ABC op de internetconsultatie Regeling gesloten coffeeshopketen, door Margriet van der Wal 28-10-2019

Aspecten iz: Rookruimten, verbod verkoop buitenlandse producten, verpakkingseisen, bedrijfsorganisatie & mogelijkheden, automatisering & regeldrukeffecten.

Notitie burgemeester Paul Depla iz gesloten coffeeshopketen, 28-10-2019 

NPO Radio 1 - 1 op 1 met Sven Kockelman 23-08-2019 Burgemeester Depla wil nationaal debat over XTC-gebruik 

"Door na te denken over regulering, wil Depla de drugscriminaliteit terugdringen. In de omgeving van zijn stad Breda worden regelmatig grote hennepkwekerijen en drugslaboratoria opgerold. Depla is daarom blij dat minister Grapperhaus een speciale politie-eenheid wil die zich richt op de bestrijding van drugscriminaliteit, vergelijkbaar met de Amerikaanse DEA.

"Ik ben blij dat Grapperhaus er werkt van maakt", zegt de burgemeester. "En ik ben het met hem eens dat de coke-industrie niet alleen lokaal en regionaal moet worden aangepakt. Maar ik vraag me wel af: Gaan we nou ook extra geld krijgen voor drugsbestrijding of is het alleen het herschikken van geld? Als er geen extra geld komt, dan gaan de criminelen toch uiteindelijk met de grote poet ervandoor." "

Omroep Brabant 09-09-2019 Coffeeshops staan te trappelen om met wietproef te beginnen, al zijn er nog wel wat vraagtekens

"Rick Brand van de ABC hoopt dat de overheid goede telers selecteert. “De kwaliteit van de wiet moet net zo hoog zijn als nu. Eigenlijk hoger. En de diversiteit moet voldoende zijn, er zijn namelijk honderden soorten wiet.” Daarnaast hoopt hij dat de aanvoer gewaarborgd is. “Als er te weinig wiet is, moet ik de deur sluiten. Er zitten dus nog wel wat voorwaarden aan de proef.” "

Omroep Brabant 09-09-2019 Breda en Tilburg doen mee aan wietproef, experiment start in 2021

"Breda liet afgelopen mei al weten dat ze zich officieel gemeld hadden bij de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De gemeenteraad had al vaker laten weten voorstander te zijn van het plan met de legaal geteelde wiet. Wel zagen coffeeshophouders obstakels bij het deelnemen aan de proef.

Zij vroegen zich onder meer af of de staatswiet wel kan concurreren met de illegaal geteelde wiet. Burgemeester Paul Depla van Breda vindt het daarom belangrijk dat de kwaliteit en de prijs van de legaal geteelde wiet kan concurreren met wat er nu al in de coffeeshops verkocht wordt. "Anders ontstaat straathandel met alle ellende van dien. Daarom is goede voorbereiding met consumenten en telers heel belangrijk", aldus Depla."

Trouw 29-08-2019 Coffeeshophouder Rick Brand: Straks weet je zeker dat je wiet koopt zonder additieven 

"Voor Rick Brand kan de proef met ­legaal geteelde wiet niet snel genoeg beginnen. Al is het maar voor zijn ­eigen gezondheid. Elke keer als de eigenaar van de Bredase coffeeshop De Baron een nieuwe levering krijgt aangeboden, begint een proces van kijken, ruiken, onder de microscoop leggen en zelf roken. Wordt hij er akelig van, dan weet Brand weer hoe laat het is: de kweker heeft gerotzooid met zware metalen of bewerkingsmiddelen."

Nu 29-08 Depla blij dat Breda meedoet met wietproef 

" "Eindelijk gaan we stappen zetten om afscheid te nemen van het halfslachtige gedoogbeleid dat Nederland kent. Ik ben blij dat Breda meedoet aan het experiment", zegt burgemeester van Breda Paul Depla. Zodra de proef begint, kunnen alle acht Bredase coffeeshops hun voorraad verkrijgen bij telers die onder toezicht van de landelijke overheid staan. Telers kunnen zich vestigen in iedere gemeente in het land."

BN de Stem, 29-08-2019 Legale wietteelt: Alle Bredase coffeeshops doen mee 

Dit is de Dag NPO Radio 1 28-08-2019 Burgemeesters blij met wietproef 

Een gesprek met twee burgemeesters die met hun stad mee gaan doen aan de proef: Paul Depla van Breda en Hubert Bruls van Nijmegen.

BN De Stem 23-05-2019 Bredase coffeeshops twijfelen over wietexperiment

 Dat schrijven de vereniging van Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) in een brief aan gemeentebestuur en –raad van de stad die zich vorige week in principe heeft aangemeld voor deelname aan de wietproef die in 2021 zijn beslag moet krijgen.

Volgens voorzitter Margriet van der Wal van de vereniging staan de acht Bredase coffeeshops achter legalisering van cannabis. “We bestaan al bijna dertig jaar. De wens en roep om legalisatie van onze zogenaamde achterdeur bestaat al net zo lang. Dat de regering een mogelijkheid heeft gecreëerd om de teelt van cannabis te legaliseren is dan ook heel positief ontvangen.” Maar, voegt Van der Wal er aan toe, ‘er zijn grote zorgen over het uiteindelijke resultaat van het experiment’. Waarbij zij doelt op mogelijke inkomstenderving en ‘verstoring van de openbare orde’ in Breda. 

 Vergadering Sessie Commissiekamer 23-05-2019 gemeente Breda

Op verzoek van de raad geeft de portefeuillehouder een toelichting op de raadsbrief "Experiment gesloten coffeeshopketen". Tijdens de toelichting wordt de raad geinformeerd over het experiment, de mogelijkheden van het experiment en de randvoorwaarden van het experiment.

Beeldvormende bespreking 23-05-2019 gemeenteraad (o.a. inspreker Rick Brand namens Actieve Bredase Cofeeshops ABC).

Presentatie burgemeester experiment raad 2 23-05-2019

BN de stem 13-05-2019 Breda meldt zich aan voor wietproef

"Depla heeft steun voor deelname aan het experiment vanuit de gemeenteraad. Hoewel Breda zich nu heeft aangemeld, houdt de burgemeester nog een slag om de arm eer deelname definitief is. Er staat wat hem betreft nog een aantal vragen open waarover hij duidelijkheid wil.

"Daarbij gaat het om aanpak van eventuele negatieve neveneffecten van de proef. Bijvoorbeeld als er bepaalde coffeeshops in de gemeente zijn die weigeren aan de proef deel te nemen. Depla vindt dat het Rijk gemeenten moet steunen, mocht een en ander tot problemen leiden. “Het gaat per slot van rekening om een landelijk experiment. Financiële en juridische risico’s mogen niet bij de gemeenten liggen die aan de proef meedoen. Want een gemeente voert geen lokaal, maar een landelijk experiment uit", aldus Depla. Ook verwacht hij steun vanuit Den Haag als het gaat om extra handhavingscapaciteit als blijkt dat die nodig is."

 Raadsbrief 13-05-2019 Experiment gesloten coffeeshopketen bijlage

"Maar ik concludeer dat de wijze waarop u tot op heden in het proces serieus geluisterd heeft naar de inbreng vanuit de betrokken partijen, mij het vertrouwen geeft dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt. Dit en de door de gemeenteraad van Breda herhaaldelijk uitgesproken steun voor deelname aan het experiment, geven mij aanleiding om mijn belangstelling ter herhalen deel te nemen met de gemeente Breda aan het experiment. Ik verzoek u daarom Breda op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Nogmaals dit in het vertrouwen dat de nog openstaande vraagpunten voor het definitief worden van de selectie van de deelnemende gemeenten in overleg zullen worden opgelost.

Hoogachtend,

Dr.P.F.G. Depla

Burgemeester van Breda"

Brief 06-05-2019 Actieve Bredase Coffeeshops over het experiment gesloten coffeeshopketen

Lokaal beleid Breda

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600