LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN, STEM BEWUST, GA STEMMEN !

LAAT JE STEM NIET IN ROOK OPGAAN: STEM BEWUST!

Hoe was de stemming? PS2015: de definitieve uitslagen

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen 2015 - De centrale stembureaus van de provincies en de waterschappen hebben maandag 23 maart 2015 de definitieve uitslag van de verkiezingen van woensdag 18 maart 2015 bekend gemaakt. Daags na de verkiezingen was al duidelijk hoe er gestemd is, met name op provinciaal niveau. De definitieve uitslag laat echter altijd wat langer op zich wachten. Om die uitslag te kunnen geven verzamelden de 393 gemeenten alle processen-verbaal van de verschillende stembureaus. Deze werden verstuurd naar het hoofdstembureau van het waterschap of het centrale stembureau in de provincie en daar werd de definitieve uitslag vastgesteld. De Kiesraad publiceerde de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen (per provincie) en de waterschapsverkiezingen (per hoogheemraad - of waterschap) op haar website.

Opkomst - Landelijk gezien maakte 47,5 procent van de stemgerechtigden de gang naar de stembus. Vier jaar geleden kwam de opkomst uit op 56 procent. De opkomst was het hoogst in Friesland (53,1 procent), Groningen (53,0 procent) en Utrecht (52,5 procent). In Noord-Brabant ging 43,6 procent naar de stembus, de laagste opkomst van het land. In Limburg bracht 44,9 procent van de kiezers een stem uit.

Uitslag Eerste Kamer - De navolgende zetelverdeling in de Eerste Kamer is berekend door het ANP op basis van de uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten:• VVD - 13 zetels  • CDA - 12 zetels  • D66 - 10 zetels  • PVV - 9 zetels  • SP - 9 zetels  • PvdA - 8 zetels  • GroenLinks - 4 zetels  • ChristenUnie - 3 zetels  • Partij voor de Dieren - 2 zetels  • 50PLUS - 2 zetels  • SGP - 2 zetels  • OSF/Overig - 1 zetel. Op 26 mei brengen de leden van Provinciale Staten hun stem uit voor de Eerste Kamer en pas dan is de definitieve uitslag bekend.

Verdeling Eerste Kamerzetels nog lang niet zeker - In deze voorspelling voor de samenstelling van de Eerste Kamer gaat het ANP uit van 36 zetels voor de coalitiepartijen, samen met de 'constructieve 3' D66, ChristenUnie en SGP. Maar of het echt dat aantal wordt, is beslist niet zeker. De leden van Provinciale Staten stemmen op 26 mei voor de Eerste Kamer en in de praktijk brengen partijen dan geregeld een 'strategische stem' uit om een andere partij sterker te maken. Dat doen ze soms, omdat hun eigen partij die ene stem wel kan missen en een andere partij juist baat heeft bij een extra stem. Deskundigen noemen als voorbeeld dat de stem van een PvdA-Statenlid op de VVD de liberalen aan een extra zetel in de senaat zou kunnen helpen. De coalitie zou dan samen met de 'constructieve drie' op 37 zetels komen, nog steeds geen meerderheid overigens. De extra zetel voor de VVD zou ten koste kunnen gaan van de derde zetel van de Partij voor de Dieren. Maar ook die partij kan proberen deals te sluiten met anderen.

Entree en Exit Tweede Kamer

Van der Steur en Dijkhoff exit Tweede Kamer; entree Kabinet - VVD-Tweede Kamerlid Ard van der Steur is de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Van der Steur wordt de opvolger van zijn partijgenoot Opstelten. Die trad vorige week af in de nasleep van de 'Teevendeal'. De jurist Van der Steur zit bijna vijf jaar in de Kamer voor de VVD. Hij houdt zich vooral bezig met onderwerpen op het terrein van justitie. Van der Steur, die 45 jaar is, was eerder onder meer advocaat en lid van de gemeenteraad in Warmond en Teylingen. In 1991 won hij het Nederlands kampioenschap debatteren. Hij staat ook bekend als kenner van de etiquette (Lees verder: Verklaring Omtrent zijn (stem-)Gedrag). VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff is de nieuwe staatssecretaris van Justitie. De jurist Dijkhoff (34) zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. Hij is woordvoerder veiligheid, openbare orde en politie. Daarnaast leidde hij onder meer de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Opstelten en Teeven exit Kabinet; Teeven entree Tweede Kamer - Oud-staatssecretaris Teeven keert terug in de Tweede Kamer voor de VVD. Teeven trad op 9 maart 2015 samen met minister Opstelten af. Hij was zelf als officier van justitie vijftien jaar geleden betrokken bij een deal met de crimineel Cees H. en stapte op in verband met de politieke nasleep daarvan. De jurist Teeven zat al eerder in de Tweede Kamer, eerst voor Leefbaar Nederland, en later voor de VVD. Die tweede periode duurde van 2006 tot 2010. Daarna was hij staatssecretaris in Rutte I en II. Hij staat bekend als 'crimefighter'. Bij de verkiezingen in 2012 stond Teeven op de vijfde plaats van de kandidatenlijst voor de VVD. Het komt niet heel vaak voor dat afgetreden bewindslieden nog in dezelfde periode terugkeren als Kamerlid. Oud-staatssecretaris Van der Linden van Buitenlandse Zaken deed het in 1988. Hij stapte op als bewindsman in verband met de paspoortaffaire en werd enkele maanden later weer Tweede Kamerlid.

Zetelroof: 41 - 1 = 40 - Ex-VVD-Kamerlid Johan Houwers keert toch terug in de Tweede Kamer. Hij gaat verder als eenmansfractie. Houwers was niet meer welkom bij de VVD, omdat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd. De VVD verliest door het besluit van Houwers een zetel in de Tweede Kamer waardoor de coalitie met de PvdA (36) nog maar 76 zetels heeft, de kleinst mogelijke meerderheid. VVD-fractieleider Zijlstra sprak van zetelroof en kondigde aan dat Houwers wordt geroyeerd als VVD-Kamerlid. Dit neemt niet weg dat Houwers het recht heeft de zetel in te nemen die is vrijgekomen na het vertrek van VVD'er Mark Verheijen. Houwers zegt zelf dat hij 'liberaal in hart en nieren' blijft. Ex-VVD'er Houwers verliet eerder onder druk van Zijlstra de Kamer, omdat hij gesjoemeld zou hebben met gegevens rond zijn hypotheek. Daarvoor moet hij 4000 euro boete betalen. De VVD maakte toen bekend dat hij niet meer welkom is in de VVD-fractie.

Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015

We waren onderweg naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. De vers gekozen Provinciale Statenleden kiezen later, dinsdag 26 mei 2015, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer. Ga Stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer! Lees hier het PERSBERICHT van de redactie.

Provinciale Staten en haar verkiezingen nader toegelicht. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Ieder van de 12 provincies heeft dus zo'n eigen vertegenwoordigend orgaan: de Provinciale Staten. De leden van dit ‘provinciale parlement’ worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de provincie. Lees meer...

De redactie van de website heeft alle (ruim 180) verkiezingsprogramma’s en websites (van de politieke partijen die deelnemen aan de komende Provinciale Statenverkiezingen 2015) doorgenomen op standpunten over cannabis, coffeeshops, gereguleerde teelt en drugbeleid. Veel van de partijen die mee doen met de Provinciale Statenverkiezingen zijn landelijke bekend en zijn al te vinden in de Eerste en Tweede Kamer, maar tijdens de provinciale verkiezingen doen ook provinciale (regionale) partijen mee. Zie het overzicht: Partijen die in alle provincies deelnemen / Overige partijen per provincie

Slechts enkele provinciale partijen reppen in hun verkiezingsprogramma's met enig woord over beleid ten aanzien van cannabis. Zie:  Provinciale partijen met een standpunt over cannabis en/of andere drugs. De meeste provinciale verkiezingsprogramma's echter zeggen niets over het gedoogbeleid ten aanzien van cannabis of over gereguleerde cannabisteelt voor coffeeshops of eigen gebruik. Zie: Partijen per Provincie

De cannabis(on)vriendelijkheid van de provinciale politieke partijen, die tevens in de Eerste of Tweede Kamer zitting hebben, wordt daarom geanalyseerd mede aan de hand van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing van 12 september 2012 en standpunten op de partijwebsites. Daarnaast is er door de redactie een analyse gemaakt van de standpunten (zoals o.a. verwoord door de woordvoerders en neergelegd in moties ) van de politieke partijen ten aanzien van cannabis (coffeeshopbeleid, wijzigingen van de Opiumwet) in zowel de Eerste Kamer als de Tweede kamer in de periode 2012-2015. Zie: Alle Partijen

Stem in alle Staten 2011

Provinciale Stem- en Kieswijzers

Cannabis in de Eerste Kamer

De wijziging van de Opiumwet volgens Lubach op zondag

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Het kabinet denkt met deze wijziging een bijdrage te leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt. Met dit wetsvoorstel (32 842) worden personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 november 2014 en de stemming hierover een week later. Het wetsvoorstel is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen(van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld. Door deze wetswijziging, die op 1 maart 2015 is ingegaan, kunnen zodoende dus alle schakels in de voorfase van de cannabisproductie (de tuin- en achterdeuren) worden vervolgd. Dit betekent met name dat vanaf deze datum het exploiteren van growshops strafbaar wordt gesteld . Lees verder... (under construction - tekst in uitvoering)

Wij als kiezers kiezen dus indirect voor Eerste Kamerleden door onze stem uit te brengen op een Statenlid. Dit is de enige keer dat je door te stemmen, feitelijk meer dan één stem uitbrengt. De Staat doet dit merkwaardig offer you can't refuse eens in de vier jaar. Was het bij de Tweede Kamerverkiezingen zo dat elke stem telt, de zetelverdeling van Eerste Kamer is afhankelijk van de door jou uitgebrachte, aan een Statenlid gekoppelde, tweede stem. Lees verder... (under construction - tekst in uitvoering)

Politieke ontwikkelingen: dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur

In zijn argumentatie tegen regulering van de productie van cannabis (hennepteelt) voor de aanvoer naar gedoogde coffeeshops zwaait de minister van Justitie en Veiligheid zeer regelmatig met het cijfer dat 80 procent van de huidige illegale hennepteelt bestemd is voor export. En omdat een regulering voor de coffeeshops dan ‘slechts’ de overblijvende 20 procent zou omvatten, zou een regulering vanuit oogpunt van bestrijding van de (grote) georganiseerde criminaliteit geen zoden aan de dijk zetten. Bovendien zou er een aanzuigende werking van de gedoogde hennepteelt uitgaan, aldus de minister, daarbij geruggesteund door de Landelijke Politie.

Het cijfer dat de minister hanteert ontleent hij aan de publicatie “Georganiseerde hennepteelt, Criminaliteitsbeeldanalyse 2012” van de toenmalige KLPD – Dienst Nationale recherche. Omdat dit cijfer tot stand is gekomen aan de hand van aannames, schattingen, gemiddelden en extrapolaties, bestaat er bij deskundigen en politici gerede twijfel over de juistheid van de veronderstelde omvang van de export. De minister van Veiligheid heeft bij brief van 21 maart 2014 aan de Tweede Kamer daarom de toezegging gedaan dat het WODC de gemaakte schatting met betrekking tot het percentage wiet dat is bestemd voor de export (zoals genoemd in de Criminaliteitsbeeld Analyse georganiseerde hennepteelt 2012) zal valideren. Rond de jaarwisseling wordt deze publicatie verwacht.

Dat de toenmalige Nationale Recherche een criminaliteitsbeeldanalyse opstelde, bracht ons op het idee ook met een analyse te komen: een coffeeshopbeleidsbeeldanalyse of eigenlijk een dreigingsbeeldanalyse aangaande voor- en achterdeur.

Dreigingsbeeldanalyse achterdeur - Wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete.

Dreigingsbeeldanalyse voor- en achterdeur - Ontwerpbesluit tot wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer.

U bent hier: Home

Verkiezingen

Cannabis

VOC Vereniging Opheffing Cannabisverbod

We Smoke Cannabis Consumentenbond

Trimbos Roesmiddelen informatie

Fietsen voor regulering

 

Kieswijzers

Poll

Gaat u stemmen?
Resultaten