Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

banner laat je stem

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan gemeenteraadsverkiezingen. Ook tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid, daarnaast ook het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over wijzigingen van de opiumwet en het experiment gesloten coffeeshopketen. We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen.091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000 

PvdA Roosendaal

Lijst 7 

De drugsoverlast is ook een aandachtspunt in Roosendaal. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS zei één op de acht inwoners van Roosendaal veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. De PvdA pleit al jaren voor een drugsbeleid waarin een balans wordt gevonden tussen preventie en repressie. Zeker gelet op de overlast en toenemende criminaliteit gepaard gaande met de illegale teelt van wiet, is het noodzaak om een andere aanpak in Roosendaal te hanteren.

Drugsoverlast, drugscriminaliteit blijven we bestrijden. Naast de repressieve aanpak is er ook sprake van preventie. Door het sluiten van de coffeeshops is een succesvol einde gemaakt aan het drugstoerisme. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder aanwezige 12.000 drugstoeristen in Roosendaal per week, met alle overlast die dat met zich mee bracht, niet meer komen. De drugsoverlast, de illegale straathandel, is echter niet uitgebannen. Op dit moment is de illegale markt de grote winnaar van het huidige systeem. Dat moet anders.

Wat ons betreft zal dat gebeuren op basis van een integrale aanpak, met een lokaal uitgiftepunt (coffeeshop) gebaseerd op vier pijlers: 1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan; 2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven; 3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop; 4. Goede afstemming met de grensgemeenten, waaronder ook die in België.

Zie ook PvdA Roosendaal verkiezingsprogramma 2018-2022: https://roosendaal.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/337/2018/02/Verkiezingsprogramma-PvdA-Roosendaal-GR2018.pdf

 

 

Nieuws

Video's