Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

banner laat je stem

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan gemeenteraadsverkiezingen. Ook tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid, daarnaast ook het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over wijzigingen van de opiumwet en het experiment gesloten coffeeshopketen. We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen.091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000 

Roosendaalse lijst

Lijst 1

Het sluiten van de coffeeshops te sluiten heeft een enorm positieve invloed gehad op de overlast in het Centrum. Die mogen daar ook nooit meer terugkeren. Uit de bewoners enquête blijkt dat de drugsoverlast die onze inwoners in wijken dorpen wordt ervaren verder is toegenomen.

Meer handhaving en toezicht is niet de enige oplossing. Om deze reden pleit de Roosendaalse Lijst voor een intensievere aanpak om deze problematiek terug te dringen. Wij zijn voorstander van een lokale maatschappelijke discussie met participatie van onze inwoners. De Roosendaalse Lijst sluit de discussie over geen enkele aanpak uit mits dit aantoonbaar leidt tot vermindering overlast.

Zie ook Roosendaalse lijst verkiezingsprogramma 2018-2022: https://www.roosendaalselijst.nl/wp-content/uploads/2017/05/verkiezingsprogrammaRL2018.pdf

 

Nieuws

Video's