Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft.

Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen.

Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

 

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

 

Experiment gesloten coffeeshopketen

nominated

ctrl

signal 2019 06 19 135140 2

njet

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

PvdA Terneuzen

Lijst 14

Wat het gedoogbeleid ten aanzien van de verkoop van softdrugs betreft willen we de huidige praktijk blijvend toetsen aan de oorspronkelijke doelstelling van het gedoogbeleid. We hebben een coffeeshopbeleid dat ontoereikend is. Het was ooit de bedoeling de handel in cannabisproducten te scheiden van de (straat)handel in harddrugs.

Het landelijke beleid omtrent coffeeshops is sinds lange tijd weer in beweging. Meerdere gemeenten spreken zich uit tegen het rijksbeleid met de dringende vraag om nieuwe wetgeving en beleid omtrent cannabis- en coffeeshops. Terneuzen heeft op zich geen noemenswaardige of zichtbare problemen doch is het huidige beleid omtrent cannabis- en coffeeshops in Terneuzen een risicovolle! Er is nu één verkooppunt van cannabis waar geen sprake van goede en professionele exploitatie lijkt te zijn en dat duidelijk niet uitnodigend of toereikend genoeg is voor de specifieke behoeften van een deel van onze inwoners. Het gevolg is dat de handel zich naar de straat verplaatst. Wij willen deze situatie doorbreken door een tweede coffeeshop toe te laten. Daarnaast willen wij als PvdA dat Terneuzen zich aanbiedt als pilot voor de legale teelt van hennepproducten. Daarmee kan de zogenaamde achterdeurproblematiek bestreden worden. 

Zie ook PvdA Terneuzen verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://terneuzen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/483/2018/01/Verkiezingsprogramma-PvdA-Terneuzen-2018-2022.pdf

 

Nieuws

Video's