Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

Coffeeshops en COVID-19

Maatregelen voor ondernemingen en verenigingen covid 19 15 03 2020


De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft.

Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen.


overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

 

Experiment gesloten coffeeshopketen

nominated

ctrl

signal 2019 06 19 135140 2

njet

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

D66 Terneuzen

Lijst 7

D66 vindt dat het gebruik van alcohol of softdrugs een eigen keuze is. Hier hoort wel goede voorlichting bij, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. D66 vindt het wél belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod van softdrugs.


Het belang van de samenleving, de cannabisconsument en de coffeeshopbezoeker staat daarbij voorop. Voor zowel recreatieve als medicinale cannabisconsumenten zijn coffeeshops een onmisbare factor om betrouwbare en veilige cannabis aan te schaffen. Daarom is D66 Terneuzen voorstander van het instellen van een keurmerk voor coffeeshops, nu beter bekend als het ‘Keurmerk Coffeeshops Haarlem’. Het uitgangspunt bij dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige, goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten. Daarnaast speelt omgevingsveiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol.
Om de kwaliteit van de producten en goede voorlichting van een coffeeshop te borgen, is het wenselijk dat er in Terneuzen een tweede coffeeshop bijkomt. Er kan dan sneller worden overgegaan tot het sluiten van een coffeeshop als men zich niet aan de regels of het keurmerk van kwaliteitseisen houdt.
Onder bepaalde voorwaarden wil D66 het telen van een beperkt aantal (medicinale) cannabisplanten toestaan, voor een specifiek deel van de plaatselijke cannabisconsumenten die baat hebben bij medicinaal gebruik van cannabis.

Zie ook D66 Terneuzen info: 
https://zeeuwsvlaanderen.d66.nl/d66-terneuzen/veiligheid-samenwerking/

Nieuws

Video's