Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

Coffeeshops en COVID-19

Maatregelen voor ondernemingen en verenigingen covid 19 15 03 2020


De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft.

Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen.


overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

 

Experiment gesloten coffeeshopketen

nominated

ctrl

signal 2019 06 19 135140 2

njet

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

SP

Lijst 4

(Soft)drugs: Het standpunt van de SP is dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie moet een einde komen, dat softdrugs wel verkocht, maar niet geteeld mogen worden. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Zo kunnen er eisen en beperkingen worden gesteld en zijn kwaliteitscontroles mogelijk.

Bovendien wordt dan voorkomen dat de georganiseerde misdaad er geld mee kan verdienen. Het leidt ook tot een forse besparing voor politie en justitie en tot extra inkomsten door belastingheffing. Veel steden, waaronder Maastricht, hebben daarom gepleit voor mogelijkheden te experimenteren met gelegaliseerde teelt. Het kabinet lijkt daar nu mogelijkheden voor te gaan bieden.

De SP heeft in Maastricht de voorkeur voor een spreidingsbeleid, waarbij coffeeshops verplaatst worden naar een passende locatie aan de rand van de stad. Dit kan nooit in een woonwijk zijn. Vrijgesteld van het ingezetenencriterium kunnen zij buitenlandse toeristen bedienen en zo komen deze niet in het illegale drugscircuit van onze stad terecht.
Voor de coffeeshops in de stad wil de SP het ingezetenecriterium uitbreiden naar alle inwoners van Nederland. Zo moet voorkomen worden dat Nederlandse toeristen in het illegale drugscircuit van onze stad terecht komen.

Maastricht meldt zich bij het kabinet aan voor de experimenten met het gedoogd telen van wiet.
Met de wind uit de zeilen kan het illegale drugscircuit in de stad worden aangepakt. Onze middelen kunnen we efficiënt inzetten op het bestrijden van de resterende harde kern. Daarbij geven we speciale aandacht aan drugsoverlast in de buitenwijken door dealen en het kweken van wiet in woonhuizen.
Belastinginkomsten als gevolg van legalisering dienen gebruikt te worden voor veiligheidsdoeleinden en om – in navolging van het antirookbeleid – (soft-) drugs gebruik terug te dringen in het kader van de volksgezondheid.
- Legalisering wil niet zeggen dat we gebruik van softdrugs aanmoedigen of goedkeuren. Net zoals bij roken en het gebruik van alcohol, zijn preventie en het geven van goede voorlichting van belang. De jeugd informeren over de schadelijke gevolgen van het gebruik van zowel soft- als harddrugs blijft een prioriteit binnen het gezondheidsbeleid. 
Zie ook SP Maastricht verkiezingsprogramma 2018-2022: https://maastricht.sp.nl/sites/maastricht.sp.nl/files/attachments/sp_verkiezingsprogramma_2018-2022.pdf

Nieuws

Video's