TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van Cannabis-Kieswijzer heeft een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt van de passages in de Nederlandse partijprogramma's over de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid, het cannabisbeleid, zodat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen bij het uitbrengen van een cannabisvriendelijke stem.

Je vindt hier een overzicht van alle 16 partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen (dus ook al die kleine, soms nieuwe partijen die nooit in het nieuws zijn). Ook tref je linkjes aan naar de partijen zelf en hun verkiezingsprogramma: zo kun je dus ook een compleet partijprogramma lezen, je opinie vormen.

5c46e391360000ca04680ccb

 GA STEMMEN! 

D66 Den Bosch

Lijst 1

D66 wil dat er extra gemeentelijke capaciteit komt om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden.
D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan een experiment van gelegaliseerde wietteelt om ondermijnende criminaliteit verder tegen te gaan.

D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop.
Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om problemen aan de deur te voorkomen. (p.39)
Zie ook D66 Den Bosch verkiezingsprogramma 2018-2022: https://shertogenbosch.d66.nl/content/uploads/sites/55/2018/01/Verkiezingsprogramma-D66-s-Hertogenbosch-2018-2022.pdf

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...