Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Vrijzinnige Partij

Artikelindex

De Vrijzinnige Partij vindt dat het niet aan de overheid is om cannabisgebruik te verbieden, te ontmoedigen of te stimuleren. Daar gaan mensen zelf over. Er zijn twee kanten; De niet te onderschatten risico's. En ook de goede kanten: het kan mensen ontvankelijker maken voor het goede, het kan ruimdenkendheid en tolerantie stimuleren en het kan ontspanning geven.

Een vrijzinnig politiek streven is om softdrugs volledig uit het criminele circuit te halen, door het niet meer te stigmatiseren als een sector in een “grijs gebied”. Hierdoor heeft justitie meer tijd, aandacht en geld voor zaken waar de burger echt last van heeft. Analoog aan het alcoholverbod voor jongeren blijft ook verkoop en bezit van softdrugs tot 18 jaar verboden.