Fractie Den Haan

Fractie Den Haan

Fractie Den Haan

1 zetel

Standpunten

‘Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken’. 

‘Fractie den Haan wil de motor zijn achter het realiseren van die randvoorwaarden: op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, wonen en veiligheid.

Dat doen we vanuit de inhoud, samen met andere organisaties die zich hiervoor inzetten. Daarbij hebben we een pragmatische en oplossingsgerichte instelling: we hebben een helder doel en daar gaan we voor.

Fractie den Haan is een partij van en voor mensen: primair voor senioren, maar in verbinding met toekomstige generaties. Want ook zij moeten in Nederland goed ouder kunnen worden!’

 Fractie Den Haan | Tweede Kamer der Staten-Generaal

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600