BBB

BBB

BoerBurgerBeweging (BBB)

1 Zetel

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

‘Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden.

In landen waar softdrugs legaal zijn, is gebleken dat zowel criminaliteit als gebruik dalen. Politie en justitie kunnen volgens BBB hun aandacht beter aan andere zaken besteden.

We geven meer aandacht aan bestrijding van criminaliteit op het platteland om zo drugskartels en rondrijdende bendes, die uit zijn op bijvoorbeeld GPS apparatuur, geen kans te geven. Ook hier geldt: meer geld en middelen voor politie en handhaving

Ongecontroleerd gebruik van lachgas is zeer schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Misbruik in het verkeer zorgt voor extra slachtoffers. Alleen medisch gebruik is voor BBB toegestaan.

Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd.  We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels. Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast’.

BoerBurgerBeweging (BBB) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600