Hoofd Menu

Groen Links Roosendaal

Lijst 9

Geen softdrugsparagraaf bij Groen Links Roosendaal 

Landelijke Groen Links softdrugsparagraaf:
Groen Links wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt de drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik nog gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie.

 Zie ook GroenLinks Roosendaal verkiezingsprogramma 2018-2022: https://roosendaal.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/Verkiezingsprogramma