TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

PvdA Roosendaal

Lijst 7 

De drugsoverlast is ook een aandachtspunt in Roosendaal. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS zei één op de acht inwoners van Roosendaal veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. De PvdA pleit al jaren voor een drugsbeleid waarin een balans wordt gevonden tussen preventie en repressie. Zeker gelet op de overlast en toenemende criminaliteit gepaard gaande met de illegale teelt van wiet, is het noodzaak om een andere aanpak in Roosendaal te hanteren.

Drugsoverlast, drugscriminaliteit blijven we bestrijden. Naast de repressieve aanpak is er ook sprake van preventie. Door het sluiten van de coffeeshops is een succesvol einde gemaakt aan het drugstoerisme. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder aanwezige 12.000 drugstoeristen in Roosendaal per week, met alle overlast die dat met zich mee bracht, niet meer komen. De drugsoverlast, de illegale straathandel, is echter niet uitgebannen. Op dit moment is de illegale markt de grote winnaar van het huidige systeem. Dat moet anders.

Wat ons betreft zal dat gebeuren op basis van een integrale aanpak, met een lokaal uitgiftepunt (coffeeshop) gebaseerd op vier pijlers: 1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan; 2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven; 3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop; 4. Goede afstemming met de grensgemeenten, waaronder ook die in België.

Zie ook PvdA Roosendaal verkiezingsprogramma 2018-2022: https://roosendaal.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/337/2018/02/Verkiezingsprogramma-PvdA-Roosendaal-GR2018.pdf

 

 

NIEUWS

Meerderheid VN staten stemt voor erkenning medicinale cannabis

03 december 2020 Nieuws
Na 60 jaar status-quo, 3 jaar wetenschappelijke beoordelingen door de WHO en 2 jaar diplomatieke discussies en uitgestelde stemmingen hebben de Verenigde Naties vandaag vandaag tijdens de stemming van de 63e vergadering van de Commission on Narcotics & Drugs (CND) van de Verenigede Naties eindelijk…

Partijen 2e kamer 2021

Concept verkiezingsprogramma 50PLUS 2021-2025 De kracht van Plus      • Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     50PLUS wil...

Lees meer...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...