Hoofd Menu

Vrije Liberale Partij

Lijst 4

Leegstaande agrarische bedrijven vormen een potentieel risico voor drugscriminaliteit. Afgelegen schuren en loodsen zijn erg in trek bij criminele organisaties voor de wietteelt. Ook hier telt: controle en handhaving is hard nodig!

Zie ook Vrije Liberale Partij Roosendaal verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.vlproosendaal.nl/downloads/VLP_Programma.pdf