Hoofd Menu

Roosendaalse lijst

Lijst 1

Het sluiten van de coffeeshops te sluiten heeft een enorm positieve invloed gehad op de overlast in het Centrum. Die mogen daar ook nooit meer terugkeren. Uit de bewoners enquête blijkt dat de drugsoverlast die onze inwoners in wijken dorpen wordt ervaren verder is toegenomen.

Meer handhaving en toezicht is niet de enige oplossing. Om deze reden pleit de Roosendaalse Lijst voor een intensievere aanpak om deze problematiek terug te dringen. Wij zijn voorstander van een lokale maatschappelijke discussie met participatie van onze inwoners. De Roosendaalse Lijst sluit de discussie over geen enkele aanpak uit mits dit aantoonbaar leidt tot vermindering overlast.

Zie ook Roosendaalse lijst verkiezingsprogramma 2018-2022: https://www.roosendaalselijst.nl/wp-content/uploads/2017/05/verkiezingsprogrammaRL2018.pdf