TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Roosendaalse lijst

Lijst 1

Het sluiten van de coffeeshops te sluiten heeft een enorm positieve invloed gehad op de overlast in het Centrum. Die mogen daar ook nooit meer terugkeren. Uit de bewoners enquête blijkt dat de drugsoverlast die onze inwoners in wijken dorpen wordt ervaren verder is toegenomen.

Meer handhaving en toezicht is niet de enige oplossing. Om deze reden pleit de Roosendaalse Lijst voor een intensievere aanpak om deze problematiek terug te dringen. Wij zijn voorstander van een lokale maatschappelijke discussie met participatie van onze inwoners. De Roosendaalse Lijst sluit de discussie over geen enkele aanpak uit mits dit aantoonbaar leidt tot vermindering overlast.

Zie ook Roosendaalse lijst verkiezingsprogramma 2018-2022: https://www.roosendaalselijst.nl/wp-content/uploads/2017/05/verkiezingsprogrammaRL2018.pdf

 

Evaluatie VWS Bureau voor medicinale cannabis

20 juli 2021 Nieuws
Minister van VWS, Els Borst, wilde in 1998 een Bureau voor Medicinale Cannabis instellen. Op 1 januari 2001 werd het BMC operationeel. Daarbij werden de volgende taken geformuleerd: “Het toestaan van hennepteelt die niet bestemd is voor industriële en handelsdoeleinden, het aangeven op welke…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...