TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Roosendaalse lijst

Lijst 1

Het sluiten van de coffeeshops te sluiten heeft een enorm positieve invloed gehad op de overlast in het Centrum. Die mogen daar ook nooit meer terugkeren. Uit de bewoners enquête blijkt dat de drugsoverlast die onze inwoners in wijken dorpen wordt ervaren verder is toegenomen.

Meer handhaving en toezicht is niet de enige oplossing. Om deze reden pleit de Roosendaalse Lijst voor een intensievere aanpak om deze problematiek terug te dringen. Wij zijn voorstander van een lokale maatschappelijke discussie met participatie van onze inwoners. De Roosendaalse Lijst sluit de discussie over geen enkele aanpak uit mits dit aantoonbaar leidt tot vermindering overlast.

Zie ook Roosendaalse lijst verkiezingsprogramma 2018-2022: https://www.roosendaalselijst.nl/wp-content/uploads/2017/05/verkiezingsprogrammaRL2018.pdf

 

NIEUWS

Meerderheid VN staten stemt voor erkenning medicinale cannabis

03 december 2020 Nieuws
Na 60 jaar status-quo, 3 jaar wetenschappelijke beoordelingen door de WHO en 2 jaar diplomatieke discussies en uitgestelde stemmingen hebben de Verenigde Naties vandaag vandaag tijdens de stemming van de 63e vergadering van de Commission on Narcotics & Drugs (CND) van de Verenigede Naties eindelijk…

Partijen 2e kamer 2021

Concept verkiezingsprogramma 50PLUS 2021-2025 De kracht van Plus      • Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.                         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     50PLUS wil...

Lees meer...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...