Hoofd Menu

SP Roosendaal

Lijst 3

Realistisch softdrugsbeleid, waarin we experimenteren met gereguleerde wietteelt en gaan voor legalisatie. We willen een gereguleerd afgiftepunt voor softdrugs om de overlast in de wijken tegen te gaan.

Drugscriminaliteit (vooral in het buitengebied) moet hard worden aangepakt. De reeds bestaande drugs squad verricht op dat terrein uitstekend werk in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Dit willen we dan ook voortzetten.

Zie ook SP Roosendaal verkiezingsprogramma 2018-2022: https://roosendaal.sp.nl/sites/roosendaal.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sproosendaal1822.pdf