Hoofd Menu

VVD Roosendaal

Lijst 5

Sinds de sluiting van de coffeeshops in de gemeente Roosendaal zien de veiligheidscijfers er beter uit. We weren meer dan twee miljoen drugstoeristen per jaar. Helaas is de straathandel niet helemaal verdwenen. Dat is ook onmogelijk, of je nu wel of niet voorstander bent van gedoogbeleid.

De VVD hecht enorm aan een voortdurende bestrijding van de ongereguleerde straathandel. Wij stimuleren meer cameratoezicht op plaatsen waar deze vorm van handel frequent wordt bedreven. De VVD ziet ook een schone taak weggelegd voor de politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en buurtpreventieteams.

Zie ook VVD Roosendaal verkiezingsprogramma 2018-2022: https://roosendaal.vvd.nl/uploaded/roosendaal.vvd.nl/files/5a51f70a563a0/programma.pdf