Hoofd Menu

CDA

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor Venlo betekent dit:


• Onze inzet is het aantal coffeeshops steeds verder terug te dringen, naar nul als het even kan.
• Wij willen geen coffeeshops in woonwijken en zeker niet in kindvriendelijke buurten. Daarnaast willen wij geen coffeeshops binnen een straal van 500 meter van een onderwijsinstelling (van peuterspeelzaal tothogeschool).
• Illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten gaan we hard aanpakken in plaats van toe te staan;
• We bepleiten een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, politie, justitie, de belastingdienst en de sociale dienst (Bestuurlijkeaanpak).
• Meer handhavings- en opsporingscapaciteit van politie en justitie is in Venlo en Noord-Limburg broodnodig. Het CDA zal zich hard maken voor een toename van deze capaciteit de komende jaren.
• We stemmen in met de landelijke pilot te starten in Venlo om de effecten van de regulering van de bevoorrading van de coffeeshops te onderzoeken. 

Zie ook CDA Venlo verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Limburg/Venlo/Archief/Gemeenteraadsverkiezingen/CDA_Venlo_gemeentelijke_verkiezingsprogramma_2018_2022.pdf