Hoofd Menu

Terneuzen

 

De gemeenteraad van Terneuzen heeft 31 raadsleden verdeeld over 11 fracties. TOP/Gemeentelangen (10 zetels), CDA (5 zetels) en PvdA (2 zetels) vormen de coalitie. Andere fracties zijn VVD (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), 55terneuzen (2 zetels), D66 (2 zetels), SGP (2 zetels), Groen Links (1 zetel), Provinciaal Belang Zeeland (1 zetel) en Sociaal Terneuzen (2 zetels).

Uitslag van 21 maart 2018: TOP/Gemeentebelangen 7, CDA 6, PVV 4 zetels, PvdA 3, VVD 3, ChristenUnie 2 zetels, D66, SGP, GroenLinks en SP met elk een zetel.

Verder waren verkiesbaar: PVV Goes lijst 10 & 50PLUS lijst 12.

Op 1 maart was er een commissievergadering in de gemeenteraad van Terneuzen daarbij werd onder agendapunt 3 ingesproken over het drugsbeleid in Terneuzen. Een mogelijke tweede coffeeshop in Terneuzen en de landelijke wietteeltexperimenten kwamen ter sprake, zie archiefstream: https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/473068/commissie%20Bestuur%20en%20Middelen%20%20%20%20%20%20%20%20%2001-03-2018