TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

LIJST058

LIJST058

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is LIJST058?

wietlogo2groen

Eindelijk! - Verkiezingsprogramma LIJST058 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Geen woord over drug- en coffeeshopbeleid.

Van de website: LIJST058. Ook op de website geen woord over drugbeleid, coffeeshopbeleid, drugsvoorlichting, wel of geen gereguleerde wietkweek voor de Leeuwarder coffeeshops

In een e-mail formuleerde Otto van der Galiën (lijsttrekker LIJST058) de volgende partijstandpunten: "De coffeeshops maken al jarenlang deel uit van het beeld van de stad. Wij hebben niet de nadruk dat dit veel overlast oplevert en ze voorzien duidelijk in een behoefte. Wij denken dat het aantal coffeeshops in Leeuwarden goed is. Voor we een goed oordeel over de gereguleerde wietteelt kunnen geven, willen we de proef afwachten die eraan zit te komen. Dan valt, op basis van feiten en ervaringen, goed beleid te maken voor de toekomst. En natuurlijk zijn we voorstander van voorlichting over drugs."(In onze e-mail werd het volgende gevraagd: "Is uw partij een voor of tegenstander van coffeeshops. Mocht uw partij een voorstander zijn heeft Leeuwarden dan te veel of te weinig coffeeshops. Is uw partij een voorstander van gereguleerde wietteelt. Is uw partij een voorstander van drugsvoorlichting?")

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. LIJST058 is het ONEENS met de stelling: "Mits de regelgeving strikt wordt opgevolgd, is LIJST058 geen voorstander van het terugdringen van het aantal coffeeshops."

Lijst058 is een lokale partij. LIJST058 is noch provinciaal noch landelijk actief of vertegenwoordigd. LIJST058 doet voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden.

Otto van der Galiën (ex-SGP, ex-PVV en waterschapsbestuurder voor Lagere Lasten Burger) wil met LIJST058 in de nieuwe Leeuwarder gemeenteraad. LIJST058 wil ,,de kiezer’’ centraal stellen. Veel mensen voelen zich volgens de nieuwe partij niet genoeg gehoord en belooft een aanval op de gevestigde politieke orde. De partij, die zichzelf als beweging afficheert, positioneert zich bewust niet als links, rechts of midden. Met Otto van der Galiën heeft LIJST058 een politiek ervaren voorman. De mbo-docent was van 2003 tot 2007 statenlid voor de SGP. In 2011 kwam hij als PVV’er terug in de Steateseal. HIj werd zelfs fractieleider tot het moment dat Geert Wilders zijn minder-Marrokanen-moment uitspeelde. Momenteel zit Van der Galiën namens de post-Fortuynistische lijst Lagere Lasten Burger in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Evaluatie VWS Bureau voor medicinale cannabis

20 juli 2021 Nieuws
Minister van VWS, Els Borst, wilde in 1998 een Bureau voor Medicinale Cannabis instellen. Op 1 januari 2001 werd het BMC operationeel. Daarbij werden de volgende taken geformuleerd: “Het toestaan van hennepteelt die niet bestemd is voor industriële en handelsdoeleinden, het aangeven op welke…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...