TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Verenigd Links - Feriene Lofts

Verenigd Links - Feriene Lofts

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is Verenigd Links- Feriene Lofts Leeuwarden?

wietlogo4groen


Verkiezingsprogramma Verenigd Links Leeuwarden 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

BEVOLKING/ SOCIAAL BELEID

b. Samenleving - Veiligheid
Verenigd Links is van mening dat het een kerntaak van de overheid is te zorgen voor een veilige samenleving. Preventie is in onze ogen een belangrijk thema, zeker als het gaat om onderwerpen als een veilige leefomgeving en verkeersveiligheid. Veiligheidsbeleid kan niet op zichzelf staan; wijken en dorpen kunnen soms een veiliger leefomgeving krijgen door middel van buurtbemiddeling. Maar ook de preventie van alcohol- en drugsgebruik dient stevig te worden opgepakt. http://verenigdlinks.eu/index.php/gemeenteraadsverkiezingen-2017/239-bevolking-sociaal-beleid

b. Samenleving - Drugsbeleid
Verenigd Links constateert dat wat de bonafide coffeeshops aan de voordeur goed doen m.b.t. toezicht, controle op leeftijd en zorgvuldige hygiëne aan de achterdeur misgaat omdat leveranties als een criminele daad worden beschouwd. Het opheffen van deze inconsequentie bestrijdt criminaliteit, is beter voor de volksgezondheid en de schatkist. Het bezit van softdrugs is in gewicht gelimiteerd toegestaan. Door de verkoop van softdrugs via coffeeshops, met toepassing van de WAHOJG-criteria, te gedogen en streng op te treden tegen de verkoop van harddrugs, worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Gevolg is, dat softdruggebruikers minder gemakkelijk in aanraking komen met harddrugs. (bron: http://verenigdlinks.eu/index.php/gemeenteraadsverkiezingen-2017/239-bevolking-sociaal-beleid)

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. Verenigd Links Leeuwarden is het ONEENS met de stelling: "Het is prima zo."

Verenigd Links - Feriene Lofts haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 1 zetel. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Verenigd Links - Feriene Lofts is een politieke partij die alleen actief is in Friesland. Ze is opgericht door SP-leden die het niet eens waren met de beslissing van het landelijke SP-bestuur om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân. De belangrijkste reden voor de beslissing van het landelijke SP-bestuur was dat het van mening was dat de plaatselijke SP-afdeling niet op voldoende sterkte was om de verkiezingen in te gaan. Hierop stapten twee van de drie SP-gemeenteraadsleden in Sneek - één van de bij de fusie betrokken gemeenten - uit de partij en richtten een nieuwe partij op, onder voorzitterschap van fractieleider Rinus van Driel, om zich daarmee voor de verkiezingen in te schrijven. Al snel kreeg de partij meer steun: 3 van de 4 SP-Statenleden in Friesland stapten uit de partij. Twee van hen gingen verder onder de vlag van Verenigd Links - Feriene Lofts, de derde gaf zijn zetel op; zijn vervanger sloot zich ook bij Verenigd Links - Feriene Lofts aan. Ook twee GroenLinks-gemeenteraadsleden uit het eveneens bij de fusie betrokken Nijefurd stapten over naar de nieuwe partij, in hun geval omdat GroenLinks op nationaal niveau de gemeentefusie gesteund had terwijl GroenLinks Nijefurd een tegenstander van de fusie was. Verder stelden enkele bestuursleden van de anti-herindelingsactiegroep Fan Ûnderen op zich verkiesbaar op de lijst van Verenigd Links. Vertegenwoordiging - In de gemeente Leeuwarden was Verenigd Links vertegenwoordigd met één zetel sinds SP-raadslid Hendrika Zoodsma haar lidmaatschap van de SP opzegde en per 1 november 2010 voor Verenigd Links - Feriene Lofts verderging. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november 2013 haalde de partij ook één zetel, die werd ingenomen door Jan van Olffen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest-Fryslân op 24 november 2010 verkreeg de partij 1 raadszetel, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, waarbij de SP nu wel deelnam, weer verloren ging. In de Provinciale Staten is Verenigd Links momenteel niet vertegenwoordigd. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 kreeg de partij 0.11% van de stemmen en haalde de kiesdrempel niet. Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 bleef de partij met 0.13% van de stemmen ver onder de kiesdrempel.

Evaluatie VWS Bureau voor medicinale cannabis

20 juli 2021 Nieuws
Minister van VWS, Els Borst, wilde in 1998 een Bureau voor Medicinale Cannabis instellen. Op 1 januari 2001 werd het BMC operationeel. Daarbij werden de volgende taken geformuleerd: “Het toestaan van hennepteelt die niet bestemd is voor industriële en handelsdoeleinden, het aangeven op welke…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...