TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

PAL GROENLINKS

PAL GROENLINKS

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is PAL GroenLinks?

wietlogo6groen

Duurzaam durven delen – Verkiezingsprogramma Pal GroenLinks 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Een rechtvaardige wereld

d) Gelegaliseerde wietteelt voor coffeeshops. Hiermee heeft de overheid meer controle op het THC-gehalte en de teelt van cannabis. Coffeeshops moeten niet worden gedwongen om te handelen met criminelen;

e) Het versoepelen van vestigingscriteria voor coffeeshops. Coffeeshops leiden niet tot meer overlast dan gewone horecazaken; (pag. 16)

Van de website: PAL GroenLinks - Controle ingezetenencriterium coffeeshops van de baan, dinsdag 25 november 2014 - De Leeuwarder gemeenteraad heeft maandagavond 24 november een streep gezet door de handhaving van het zogenaamde I-criterium voor coffeeshops. Minister Opstelten verplicht coffeeshops sinds verleden jaar te controleren of een klant ingezetene is, dat wil zeggen een adres heeft in Nederland. Dit moet hij kunnen aantonen met een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente. Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. PAL GroenLinks is het ONEENS met de stelling: "Het aantal coffeeshops in het centrum hoeft wat ons betreft niet omlaag. Wel vinden we dat de vestigingscriteria kunnen worden verruimd, zodat het makkelijker wordt om een coffeeshop te verplaatsen. Symbolische maatregelen zoals het afstandscriterium tot scholen, kunnen wat ons betreft worden afgeschaft."

PAL GroenLinks haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 4 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke GroenLinks? GroenLinks wil teel en handel in softdrugs legaliseren. Als je een vergunning hebt om te verkopen moet je aan streng kwaliteitseisen voldoen. Met het geld dat dit oplevert kan de politie zich richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Drugs als XTC en paddo's worden gelegaliseerd. Lees verder...

Evaluatie VWS Bureau voor medicinale cannabis

20 juli 2021 Nieuws
Minister van VWS, Els Borst, wilde in 1998 een Bureau voor Medicinale Cannabis instellen. Op 1 januari 2001 werd het BMC operationeel. Daarbij werden de volgende taken geformuleerd: “Het toestaan van hennepteelt die niet bestemd is voor industriële en handelsdoeleinden, het aangeven op welke…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...