TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

SP

Lijst 3

De drugscriminaliteit, vooral de productie van (soft)drugs, is veel te groot geworden. De SP pleit al jaren voor legalisering van de teelt van softdrugs.


De SP is van mening dat de gemeente ondermijning binnen zijn mogelijkheden moet bestrijden. Elke mogelijkheid om geld wit te wassen door criminelen moet worden voorkomen. Tegelijkertijd ziet de SP dat vele bewoners worden gebruikt of beter: verleid om wietplantages aan te leggen, omdat het door schulden of anderszins verleidelijk is voor bewoners om in te gaan op dergelijke verzoeken. Bij ontdekking zijn de gevolgen voor de bewoner vaak draconisch. Vaak raakt men zijn woning kwijt en moeten allerlei heffingen worden betaald. De SP komt er voor op dat personen die nog nooit eerder een strafbaar feit hebben begaan niet zo hard worden aangepakt en de kans krijgen om zich te rehabiliteren. Ze zouden in elk geval niet hun woning moeten kwijtraken.

Zie ook SP Eindhoven info: https://eindhoven.sp.nl/gemeenteraadsverkiezing-21-maart-2018 

En verkiezingsprogramma SP Eindhoven 2018-2022: https://eindhoven.sp.nl/sites/eindhoven.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_eindhoven_2018-2022.pdf 

NIEUWS

Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021

06 november 2020 Nieuws
Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021 Van registratie partijnaam tot verkiezingsdag 21 december 2020 - 17 maart 2021 - De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of…

Partijen 2e kamer 2021

ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.Vanuit de Bijbelse norm...

Lees meer...

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning....

Lees meer...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:...

Lees meer...

"Legaliseer de teelt van softdrugs. Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende...

Lees meer...