Hoofd Menu

VVD

Lijst 4

De VVD heeft er geen probleem mee als de eigen inwoners een jointje willen roken, mits zij geen overlast veroorzaken voor hun omgeving. Het wordt tijd dat regio-gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen door ook in hun gemeente coffeeshops toe te staan zodat er minder coffeeshops in Eindhoven kunnen komen wat de beheersbaarheid ten goede komt.

Doordat de achterdeur nog steeds niet is geregeld, worden bonafide coffeeshopondernemers gedwongen zaken te doen met criminelen. Daardoor kent onze regio een grote mate van (drugsgerelateerde) georganiseerde criminaliteit met een verwevenheid met de bovenwereld. Dit kan de VVD nooit accepteren.
De samenwerking met andere overheden, politie en het Openbaar Ministerie binnen de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit moet worden geïntensiveerd.


Vergunningsverlening, gecombineerd met de wet BIBOB, is een belangrijk instrument om vermenging van de ‘onderwereld’ en de ‘bovenwereld’ tegen te gaan. In gevoelige branches moet deze meer worden ingezet.
De VVD is voorstander van gereguleerde teelt. Op deze manier houden we controle op de bevoorrading van coffeeshops en halen we de coffeeshophouders uit de criminaliteit. In Eindhoven mag er daarom een pilot komen om dit mogelijk te maken, mits dit gebeurt met toestemming en ondersteuning van het ministerie van veiligheid en justitie. 

Zie ook VVD Eindhoven verkiezingsprogramma 2018-2022: https://eindhoven.vvd.nl/uploaded/eindhoven.vvd.nl/files/55ff055ab980d/volledig-verkiezingsprogramma.pdf