Hoofd Menu

D66 Gooise meren

Geen softdrugsparagraaf bij D66 Bussum
Via landelijke site: Een van de belangrijkste redenen waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren, is het beperken van de gezondheidsrisico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd.

Op deze manier kan de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten gewaarborgd worden.
Nederland kent nu een gedoogsituatie voor coffeeshops. Een coffeeshop mag cannabis verkopen en een zeer beperkte voorraad in beheer hebben. D66 stelt voor dat verkoop in beginsel strafbaar blijft maar dat een coffeeshop een ontheffing kan krijgen. Daarnaast wil D66 een belangrijke verandering als het gaat om de voorraad die een coffeeshop in beheer heeft. Waar die handelsvoorraad nu maximaal 500 gram mag zijn, schept D66 ruimte voor lokaal maatwerk: de burgemeester blijft met politie en justitie verantwoordelijk voor de vaststelling van de maximaal toegestane handelsvoorraad en mag van die 500 gram afwijken. De burgemeester kan zo per geval beslissen welke toegestane omvang redelijk en reëel is.

 Zie ook D66 Bussum verkiezingsprogramma 2018-2022: https://gooisemeren.d66.nl/content/uploads/sites/302/2018/01/D66_Gooise_Meren_verkiezingsprogramma