TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Sluiting rookruimten & overlast

Een brief van de VNG aan haar leden stelt dat het aanstaande verbod op rookruimten een ' fundamentele spanning ' tussen het Rijks- en het gemeentebeleid voor coffeeshops blootlegt. In veel gemeenten geldt een blowverbod. Gebruik van softdrugs in de openbare ruimte leidt volgens de VNG in de regel tot overlast ‘en heeft een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel’; hoe en wat die overlast precies inhoudt blijft door de VNG echter onbesproken. Sommige gemeenten hebben in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een samenscholingsverbod vastgelegd voor bepaalde plekken in uitgaansgebieden. Daarnaast kennen meerdere gemeenten een blowverbod, waardoor gebruik van softdrugs op de openbare weg een overtreding is. 

De VNG adviseert gemeenten om met hulp van een checklist tijdig in overleg te treden met horecaondernemers over de mogelijke gevolgen van het verbod op rookruimten. Er wordt dan bijvoorbeeld er op gewezen attent te zijn bij initiatieven van horecaondernemers om, al dan niet bij een gevelterras, buiten een rookruimte te maken, dus in geval van coffeeshops gaat dat over jointjes met en zonder tabak, aangezien het rookruimteverbod niet voor kruiden en cannabis geldt.

Het handhaven van het verbod op inpandige rookruimten ligt per 1 april 2020 bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waar bij het aantreffen van tabak bij brandende joints in de coffeeshops een boete geldt die bij opeenvolgende overtredingen steeds hoger wordt (van 600 tot 4000 euro). Voor het eventueel ingrijpen bij overlast buiten op straat zijn gemeenten en politie verantwoordelijk.

Het verbod op rookruimten staat ook haaks op de uitgangspunten voor de experimenten gereguleerde coffeeshopketen (experimenten wietteelt) die in 2020 van start gaan. Het uitgangspunt van de experimenten is dat de onder overheidstoezicht geteelde softdrugs, in een gecontroleerde omgeving binnen aangeschaft moeten worden. Tegen gebruik in de omgeving wordt streng opgetreden. De VNG stelt bovendien: 'Coffeeshops met alleen een afhaalfunctie zijn niet toegestaan'. Of een coffeeshop alleen een afhaalloket is of dat deze nog een horeca-functie vervuld wordt echter in de praktijk door gemeenten niet actief gecontroleerd. 

NIEUWS

Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021

06 november 2020 Nieuws
Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021 Van registratie partijnaam tot verkiezingsdag 21 december 2020 - 17 maart 2021 - De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of…

Partijen 2e kamer 2021

ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.Vanuit de Bijbelse norm...

Lees meer...

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning....

Lees meer...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:...

Lees meer...

"Legaliseer de teelt van softdrugs. Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende...

Lees meer...