TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Interventiegemeenten en controlegemeenten wietexperiment

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019

Reeds voor de persconferentie van voorzitter prof. Andre Knottnerus van de adviescommissie Experiment met een gesloten coffeeshopketen werd de lijst met de geadviseerde 10 deelnemende gemeenten voor het wietexperiment prijsgegeven door de Gelderlander. De 10 burgemeesters hadden daartoe 28-10-2019 al een eerste overleg bij Ministeries VWS en JenV. Zie hier het tweede adviesrapport van de commissie en de kamerbrief.

Voor het wietexperiment hadden eerder 26 gemeenten interesse getoond en drie gemeenten trokken zich nadien in tweede instantie terug. Onder de gemeenten met interesse was dus sprake van het maken van een selectie met genomineerde en aangemelde gemeenten, waaronder Utrecht, een G4 gemeente die aangaf niet aan de eis te kunnen voldoen dat alle coffeeshops in de gemeenten mee zouden participeren in de proef. De adviescommissie besteed daaraan een aantal paragrafen om de mogelijkheid open te houden dat Utrecht (in bovenstaand kaartje in blauw) hierbij toch een rol zou kunnen spelen, echter blijkt uit de kamerbrief dat de Ministers die deur dicht houden.

De experimentgemeenten zoals voorgesteld aan het kabinet:

Almere (3 coffeeshops, 203.990 inwoners)
Arnhem (11 coffeeshops, 157.223 inwoners)
Breda (8 coffeeshops, 183.448 inwoners)
Groningen (12 coffeeshops, 202.810 inwoners)
Heerlen (3 coffeeshops, 86.762 inwoners)
Hellevoetsluis (1 coffeeshop, 39.992 inwoners)
Maastricht (14 coffeeshops, 122.723 inwoners)
Nijmegen (13 coffeeshops, 175.948 inwoners)
Tilburg (11 coffeeshops, 215.521 inwoners)
Zaanstad (2 coffeeshops, 154.865 inwoners)

Dit betekent dat 79 coffeeshops (14% van de Nederlandse coffeeshops) deel zullen nemen aan het experiment met vertegenwoordiging in bijna elke provincie (7 van de 12) qua geografische spreiding. Voor de grensgemeenten Heerlen, Breda en Maastricht betekent dit dat er op het Ingezetenen-criterium gehandhaafd zal gaan worden.

Bij de persconferentie werd deze lijst dus officieel gepresenteerd met daarbijn de afwegingen qua geschikheid (elegibility), maar ook de controlegemeenten. In deze controlegemeenten worden data verzameld die vergeleken worden met de 'interventiegemeenten' van de wietproef die het onderzoeksteam die de effectmeting en de procesevaluatie zal gaan uitvoeren.

De controlegemeenten zoals voorgesteld aan het kabinet:

Helmond (1 coffeeshop, 90.903 inwoners)
Hoorn (2 coffeeshops, 72.806 inwoners)
Lelystad (1 coffeeshop, 77.389 inwoners)
Midden-Groningen (2 shops, 60.953 inwoners)
Roermond (2 coffeeshops, 57.761 inwoners)
Tiel (4 coffeeshops, 41.465 inwoners)
Zutphen (3 coffeeshops, 47.537 inwoners)

Het wetsvoorstel is 22-01-2019 in het parlement aangenomen, deze zal in de Eerste Kamer met de concept-voorhangprocedure (AMvB) nog in stemming gebracht worden. Daarnaast komt er nog een ministriele regeling met o.a richtlijnen betreft verpakkingen en gebruik van biologische gewasbestrijdingsmiddelen.

NIEUWS

Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021

06 november 2020 Nieuws
Tijdslijn Tweede Kamerverkiezing 2021 Van registratie partijnaam tot verkiezingsdag 21 december 2020 - 17 maart 2021 - De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of…

Partijen 2e kamer 2021

ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.Vanuit de Bijbelse norm...

Lees meer...

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning....

Lees meer...

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom:...

Lees meer...

"Legaliseer de teelt van softdrugs. Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende...

Lees meer...