Hoofd Menu

Fracties in het Europees Parlement

Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. De fracties komen voort uit meer dan honderd nationale politieke partijen. Er zitten op dit moment acht fracties in het Europees Parlement. Daarnaast is er nog een groep 'niet-ingeschrevenen'.

EP-leden van politieke partijen binnen de EU verenigen zich dus niet op grond van hun nationaliteit of het land van waaruit ze gekozen zijn, maar op basis van hun gezamenlijke politieke voorkeur.

Verschillende fracties zijn ook verbonden met op Europees niveau georganiseerde partijen.

Naam fractie

Afkorting

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (fractie)

De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is de fractie van liberale en democratische stromingen in Europa, die zijn verenigd in de ALDE Partij. Zowel de VVD als D66 zijn aangesloten bij de ALDE, evenals bijvoorbeeld de Belgische Open VLD, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Franse Mouvement Démocrate. De Belg Guy Verhofstadt is vooralsnog fractievoorzitter van de ALDE-fractie in het Europees Parlement (EP). De Nederlander Hans van Baalen (VVD) is vooralsnog partijvoorzitter van de ALDE.

ALDE

Europa van Naties en Vrijheid

De fractie van Europa van Naties en Vrijheid werd op 16 juni 2015 gevormd door zes rechts-populistische partijen en een onafhankelijke Europarlementariër. De fractie telt 35 leden, afkomstig uit 8 lidstaten en is daarmee de achtste en kleinste fractie in het Europees Parlement. ENF keert zich tegen Europese Unie in haar huidige vorm en wil terug naar een Europa van onafhankelijke staten die op economisch gebied met elkaar samenwerken. In aanloop naar de vorming van de fractie in 2015 namen het Front National, de FPÖ en Lega Nord in oktober 2014 het initiatief tot oprichting van een Europese politieke partij: de Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid (MENF).

ENF

Europa van Vrijheid en Directe Democratie

In de fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) (Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD)) werken enkele van de eurosceptische partijen in het Europees Parlement samen, waaronder de Britse Independence Party (UKIP) en de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. De fractie telt 45 leden afkomstig uit 8 lidstaten. De Brit Nigel Farage leidt vooralsnog het samenwerkingsverband. De partij is uitgesproken eurokritisch en wil veel bevoegdheden van het Europese niveau terughalen naar het nationale niveau. Na het vertrek van de SGP per juli 2014 maakt er geen Nederlandse partij meer deel van uit.

EVDD

Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. De Europese Unie moet gebaseerd zijn op solidariteit en samenwerking, zowel tussen sterkere en zwakkere landen, als tussen de burgers van Europa. De democratische structuren moeten worden versterkt.

GUE/NGL

Europese Conservatieven en Hervormers

De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse Christenunie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. De Brit Syed Kamall is vooralsnog voorzitter. De ECR wil de Europese Unie hervormen en ziet Europees vooral meerwaarde in de samenwerking op economisch gebied.

ECR

Fractie Europese Volkspartij

De EVP-fractie is de fractie van christendemocratische en aanverwante (conservatieve) stromingen in het Europees Parlement waarvan de meeste partijen zijn aangesloten bij de EVP. Onder andere het CDA maakt deel uit van de EVP-fractie. De Duitser Manfred Weber is vooralsnog fractievoorzitter van de EVP in het Europees Parlement. De EVP wil een sterk Europa waar ook de lidstaten een grote rol blijven spelen en is voorstander van vrije markt met sociale basis.

EVP

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten

In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europees Sociaal-Democratern (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. De PvdA is bij de S&D aangesloten, evenals bijvoorbeeld de Duitse SPD, de Britse Labour Party (zolang nog geen Brexit...) en de Spaanse PSOE. De Duitser Udo Bullman is vooralsnog voorzitter van de S&D fractie. De S&D streeft naar een Europa dat gelijke kansen biedt voor alle burgers, en naar een sociaal Europa.

S&D

Groenen/Europese Vrije Alliantie

In de fractie van De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA) werken sinds 1999 Groenen en regionale groeperingen ('vertegenwoordigers van stateloze naties') uit verschillende Europese landen met elkaar samen in het Europees Parlement. GroenLinks is aangesloten bij de Groenen/EVA, net als de Fryske Nasjonale Partij (FNP). De Belg Philippe Lamberts en de Duitse Ska Keller zijn duo-voorzitter van de Groenen/EVA-groep in het Europees Parlement. De Groenen/EVA streven naar een Europa met meer oog voor mensenrechten, milieu en een open bestuur.

Groenen/EVA

Niet-ingeschrevenen

De niet-ingeschrevenen in het Europees parlement zijn leden die niet tot een bepaalde Europese fractie behoren. Niet-ingeschrevenen hebben verschillende politieke achtergronden. Zo zijn enkele lid van de rechtse Franse partij Front National en zijn anderen afkomstig van de linkse Griekse Communistische Partij. Het aantal niet-ingeschrevenen in het Europees Parlement is nu 22. Hieronder zijn momenteel geen Nederlandse leden.

NI