Hoofd Menu

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Artikelindex

De JOVD is de jongerenafdeling van de VVD.

Op de website van de JOVD is het volgende standpunt over drugs te vinden:

Drugs
Het gedoogbeleid van coffeeshops is krom en moet op de schop. De regels zijn absurd en werken criminaliteit in de hand. Legalisering van drugs maakt het mogelijk dat het criminele circuit rond deze middelen tot het verleden behoren. Bovendien is de JOVD van mening dat het gebruik van drugs tot de vrijheid van het individu moet behoren. De legalisering van drugs brengt meer voordelen met zich mee: zo kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht houden op de gezondheidsaspecten van drugs, zuiverheid en bijvoorbeeld het gehalte werkzame stoffen. Daarnaast kunnen er belastingen geheven worden op de handel in drugs. De JOVD wil niet alle drugs legaliseren. Van een aantal middelen geldt dat de baten niet opwegen tegen de maatschappelijke problematiek en de fysieke en mentale gezondheidsschade . Deze middelen kunnen op geen enkele wijze gelegaliseerd worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld heroïne, crack en crystal meth.

Een aantal leuke details op de website van de JOVD.
De JOVD spreekt uit dat zij voor legalisering van softdrugs zijn terwijl de volwassen VVD daar tegen is.

Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie
De JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie) is een liberale politieke jongerenorganisatie en bestaat al sinds 1949. Sinds het jaar 2000 zijn wij officieel gelieerd aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In politiek opzicht is de JOVD echter volledig onafhankelijk, wat betekent dat wij onze eigen standpunten mogen bepalen. Zo is de JOVD bijvoorbeeld voor de legalisering van softdrugs, in tegenstelling tot de VVD.

Een ander feitje dat het waard is om te noemen is dat in 2012 de JOVD een wietpasmeldpunt opende. Het doel was om de invoering van de wietpas te stoppen. Het meldpunt genereerde de nodige publiciteit. En de pagina bestaat nog steeds.