Hoofd Menu

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Artikelindex

 Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het verkiezingsprogramma ZEKER NEDERLAND

Veiligheid

.............. De criminaliteitscijfers van zogenaamde ‘high impact crimes’ als overvallen, straatroven, woninginbraken en seksuele misdrijven zijn flink gedaald. Daarnaast heeft de gezamenlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit door politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners zijn vruchten afgeworpen. Waar nodig zijn agenten vrij gemaakt om synthetische drugs, hennepteelt, maar ook criminele motorbendes en criminele netwerken in de grote steden effectief aan te pakken..............(pagina 12)

Justitie

Coffeeshops zijn in Nederland toegestaan, maar tegelijkertijd moet hinder en overlast voor omwonenden worden voorkomen door tegen die overlast te blijven optreden. Wij willen coffeeshops die overlast geven altijd onmiddellijk sluiten. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. Wij willen van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt. (pagina 15)

Verkeer en openbaarvervoer

Drank- en drugsrijders horen achter de tralies, niet op de weg. Dus geen taakstraffen meer voor hen, maar gevangenisstraffen en een permanente rijontzegging voor recidivisten. Daarnaast wordt het alcoholslot opnieuw ingevoerd als straf. We willen ook een eerlijk boetesysteem. Dat betekent dat we buitenlandse kentekenhouders op dezelfde manier behandelen als Nederlandse kentekenhouders. (pagina 75)

Van de VVD website

Het volgende standpunt over drugs is te vinden op de website 

Gedoogbeleid voor softdrugs, al het overige aanpakken.
Mensen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Wij willen niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden. Het gedoogbeleid voor softdrugs past daar goed bij. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Gemeenten moeten zo snel mogelijk stoppen met experimenteren met wietteelt.