Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft.

Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen.

Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

 

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

 

Experiment gesloten coffeeshopketen

nominated

ctrl

signal 2019 06 19 135140 2

njet

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

SGP Terneuzen

Lijst 8

De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Vooral verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast.

Daarom wil de SGP een actief verslavingsbeleid dat begint met erkenning van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen.
Een lokaal platform oprichten waarin verschillende maatschappelijke partijen, kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie en verslavingszorg) deelnemen. 

Een integraal verslavingsbeleid vaststellen in samenspraak met het platform en de burgers en de uitvoering via het platform coördineren. 

Coffeeshops weren uit de gemeente. 

Zie SGP Terneuzen info: 
https://terneuzen.sgp.nl/standpunten

Nieuws

Video's