Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

ChristenUnie (CU)

Tweede Kamerverkiezingen 2017
 
Uit het Christen Unie verkiezingsprogramma HOOPVOL REALISTISCH
 
Publieke gerechtigheid
Bestrijding (soft)drugs. Drugsgebruik is niet onschuldig omdat het leidt tot verslaving en daarbij behorende gezondheidsklachten. Zo zorgt verslaving onder jongeren voor een verslechterd toekomstperspectief van de jonge gebruikers. Het huidige gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland als poort van Europa een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel. We worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. Daarnaast wil de ChristenUnie meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsgerelateerde problematiek. Daders van drugsdumping en productie van drugs worden verplicht een bijdrage te storten in het fonds dat opruimen van afval co-financiert. (pagina 24)
 
Effectieve ondersteuning
Het krachtig tegengaan van verslavingen onder jongeren, zoals alcohol-, drugs-, game- en gokverslaving (pagina 36)
 
Preventie
We zetten in op preventie en ontmoediging van softdrugsgebruik en partydrugs. (pagina 49)
 
 
Onder standpunt drugs vinden we precies hetzelfde als in het verkiezingsprogramma.