TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Democraten '66 (D66) - Verkiezingen EP 2019

Artikelindex

cannabis kieswijzer D66480x280

Het Europese verkiezingsprogramma D66 in 2019 heet: In Europa maken we de toekomst'

Hierbij wordt stil gestaan bij een transitie naar een duurzamer energiegebruik, de invloed op het klimaat en kringlooplandbouw. Net als bij het VVD-programma van 2019 wordt ook door D66 over behoud van biodiversiteit gesproken (p.8);

‘Het wordt nu tijd om iets te doen aan de achteruitgang van biodiversiteit en de beschadigde natuur. Dat is een grensoverschrijdende en dus gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het verlies van dier- en plantensoorten is op zichzelf kwalijk genoeg, maar het gaat ook om het effect hiervan op onze natuurlijke hulpbronnen: water, lucht en natuurlijke materialen zoals hout.

We moeten nu toewerken naar een internationaal biodiversiteit- akkoord waarin alle aspecten worden meegenomen: de bescherming van natuur en oceanen, aandacht voor de drastische afname van bijen en andere insecten en een omslag naar landbouw die voedsel produceert zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Deze overgang betekent bijvoorbeeld dat we geen granen als soja en mais voeren aan onze dieren, maar inzetten op reststromen uit de voedselindustrie, gras en insecten… De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gaan niet alleen om armoedebestrijding, maar om alle aspecten van duurzame ontwikkeling: vrede en veiligheid, de zorg voor een beter milieu en meer biodiversiteit’.

Echter wordt er door D66 betreft het Europese verkiezingsprogramma op geen enkele wijze gerefereerd naar de Europese vezelhennep-sector of een Europees gedragen softdrugsbeleid.

Alliance of Liberals and Democrats for Europe

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) - Alliance of European Liberals and Democrats (ALDE)

De Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) is een transnationale, overkoepelende partij van liberalen. De ALDE, voorheen ELDR, bestaat sinds 1976 als samenwerkingsverband en werd in 1993 een zelfstandige Europese partij. Er zijn bijna 60 partijen bij de ALDE aangesloten, waaronder de Nederlandse partijen VVD en D66, de Britse Liberal Democrats, de Duitse Freie Demokratische Partei (FDP) en de Deense partijen Venstre en Radikale Venstre.

NIEUWS

Gebruik cannabis levert geen lange dopingstraf meer op

13 januari 2021 Nieuws
Per 1 januari 2021 treedt de Dopinglijst 2021 in werking. De Dopinglijst 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Dopinglijst 2020. De belangrijkste verandering wat betreft dopingstraffen per 01-01-2021 is dat recreatief drugsgebruik buiten wedstrijdverband veel minder streng bestraft…

Partijen 2e kamer 2021

JEZUS LEEFT wil forse maatregelen tegen alles dat het leven direct of indirect kan beschadigen. Daarbij denkt de partij aan uitgebreidde...

Lees meer...

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...