BoerBurgerBeweging

BoerBurgerBeweging Verkiezingsprogramma 2021-2025 

 

Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden.
Respons: Eens
In landen waar softdrugs legaal zijn, is gebleken dat zowel criminaliteit als gebruik dalen. Politie en justitie kunnen volgens BBB hun aandacht beter aan andere zaken besteden.

We geven meer aandacht aan bestrijding van criminaliteit op het platteland om zo drugskartels en rondrijdende bendes, die uit zijn op bijvoorbeeld GPS apparatuur, geen kans te geven. Ook hier geldt: meer geld en middelen voor politie en handhaving

Stelling: De regering moet de verkoop van lachgas verbieden.
Respons: Eens
Ongecontroleerd gebruik van lachgas is zeer schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker. Misbruik in het verkeer zorgt voor extra slachtoffers. Alleen medisch gebruik is voor BBB toegestaan.

Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd.  We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels. Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast.