De Groenen - Verkiezingen EP 2019

Artikelindex

Partijprogramma 2019-2024 - Basisinkomen: brandstof van de economie (vastgesteld te Amsterdam op 19 januari 2019 door het 73e partijcongres van De Groenen)

20. Volksgezondheid: voorkomen is beter dan genezen

(...)Verder blijft het nodig om alcohol, drugs en roken te ontmoedigen. Dit geldt vooral voor de jeugd.(...) p.22

Softdrugs - Marihuana komt als medicijn beschikbaar voor patiënten die daarbij baat hebben. Handel in cannabisproducten wordt gelegaliseerd. Via een kwaliteitskeurmerk wordt de handelcontroleerbaar. Bij legalisering willen we de leeftijdsgrens voor gebruikers op 18 jaar houden. p.23

Harddrugs - Druggebruik is een probleem dat zowel vanuit veiligheid als gezondheidszorg kan worden belicht. Vanuit de zorg bekeken, staan De Groenen op het standpunt dat het druggebruik niet moet worden gestimuleerd, maar dat de producten die op de markt zijn wel van goede kwaliteit dienen te zijn. Wij laten verslaafden niet aan hun lot over. De Groenen willen dat heroïne op doktersrecept kan worden verstrekt. Dat is beter voor de gezondheid en leefomstandigheden van de gebruikers. Bovendien wordt het druggebruik zo uit de criminele sfeer gehaald. p.23

23. Criminaliteitsbestrijding: hoe handhaaf je een groen beleid

Legaliseer de teelt van softdrugs - Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd. Dat moet ook gebeuren met de handelin en de teelt van softdrugs. Zodoende komt er een einde aan een gespleten situatie: legale verkoop via de 'voordeur', illegale toelevering via de 'achterdeur'. De hierdoor vrijkomende politiecapaciteit kan elders benut worden. p.25

Uitbannen alcoholreclame - De Groenen sluit zich aan bij het verlangen naar veiligheid op straat. De oplossing ligt niet alleen bij zichtbaar blauw op straat, maar ook bij een campagne tegen drank-en drugsmisbruik. Het uitbannen van alcoholreclame is daarvan een begin. p.25

EGP Logo 2017

Europese Groene Partij (EGP) - European Greens (EP)

De Europese Groene Partij is een overkoepelende partij van groene partijen uit de EU en uit niet-EU-landen. Nationale partijen kunnen kandidaat-, volwaardig of geassocieerd lid worden. De partij is opgericht in 2004 en was de eerste volwaardige politieke partij op Europees niveau. Sindsdien hebben verschillende partijen zich aangesloten, waaronder ook het Nederlandse GroenLinks en De Groenen. Voordien werkten de verschillende Europese groene partijen wel samen, maar niet in partijverband.