Partij voor de Dieren (PvdD) - Jongerenorganisatie

Artikelindex

PINK!

PINK! is de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren. PINK! is via deze link te bereiken.

Over PINK!

"PINK is de onafhankelijke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Net als de partij hangen de jongeren niet een bepaalde ideologie aan, maar leiden ze hun standpunten af uit hun kernwaarden.Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 de mogelijkheid te geven zich om onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin."

Citaten van de Jongerensite.

Op de site van PINK! staat onder de standpunten over de Overheid onder Burgerrechten:

Burgerrechten

Het gebruik en de productie van softdrugs moet worden gelegaliseerd, maar mensen moeten wel weten wat de gezondheidsrisico’s zijn door goede voorlichting vanuit de overheid. Door legalisering kunnen er accijns worden geheven. Mensen die daar behoefte aan hebben krijgen ongehinderd toegang tot medicinale cannabis. Er komt geen wietpas en ook binnen Europa gaat Nederland pleiten voor een soepeler softdrugsbeleid.