GROENLINKS - Verkiezingen EP 1019

Artikelindex

Het Europese Groen Linksverkiezingsprogramma 2019 heet “Voor verandering

'De EU zet zich in om genetische diversiteit van planten te behouden, ook met het oog op de noodzakelijke aanpassing op klimaatverandering.’ p.52

‘In het drugsbeleid van de EU komt het beperken van risico’s voor gebruikers en hun omgeving centraal te staan.’ p.56 

‘De EU moderniseert de regels voor het reizen met medicijnen die onder de drugswetgeving vallen. Patiënten mogen vrij rondreizen met een maandvoorraad aan medicijnen als deze in de hele EU zijn toegelaten. Voor de overige medicinale drugs, waaronder cannabis op doktersrecept, verstrekken de lidstaten een certificaat dat minstens een jaar geldig is in de hele EU.’ p.64  (zie ook verkiezingsprogramma 2014)

EGP Logo 2017

Europese Groene Partij (EGP) - European Greens (EP)

De Europese Groene Partij is een overkoepelende partij van groene partijen uit de EU en uit niet-EU-landen. Nationale partijen kunnen kandidaat-, volwaardig of geassocieerd lid worden. De partij is opgericht in 2004 en was de eerste volwaardige politieke partij op Europees niveau. Sindsdien hebben verschillende partijen zich aangesloten, waaronder ook het Nederlandse GroenLinks en De Groenen. Voordien werkten de verschillende Europese groene partijen wel samen, maar niet in partijverband.