Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) - Verkiezingen 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Van der Staay is mede indiener van motie 214 houdende een drugsbeleid zonder coffeeshops. Dit is duidelijk geen cannabiscultuur vriendelijke stem.
Dit is wat de SGP in het epistel drugs te melden heeft (bron: SGP website):

Drugs

Het drugsbeleid in Nederland is al decennialang halfslachtig. Zowel soft- als harddrugs zorgen voor veel (financiële) problemen in gezinnen en zijn schadelijk voor de gebruikers. In plaats van legalisering van drugs als de oplossing aan te prijzen, is daadwerkelijke handhaving noodzakelijk. Dat betekent: coffeeshops sluiten, intensivering van de controle op de productie en teelt van elke vorm van drugs, het tegengaan van growshops. Ook is de strafmaat in Nederland mild, wat een aanzuigende werking heeft. De straf moet dus omhoog.

Veel problemen met de jeugd zijn een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in Nederland op een verkeerde manier worden benaderd. Het halfslachtige beleid van de overheid op dit terrein moet worden omgebogen tot een volledig verbod op de verkoop van drugs. Dit geldt zowel voor soft- als voor harddrugs. Voor mensen die als gevolg van hun drugsverslaving problemen ondervinden moet worden gekozen voor afkicken onder begeleiding. In ieder geval moeten er geen gratis drugs uitgedeeld worden. Ook methadonbehandelingen zijn geen oplossing.

Op scholen moet al vroeg worden gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van drugsgebruik.
Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om op te treden tegen jongeren die zich te buiten (dreigen te) gaan aan drugs, óók als er nog geen sprake is van overlast. Lokale toezichthouders die de situatie goed kennen, kunnen daarbij goed helpen.
Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Als dit (nog) niet mogelijk is, mogen ze zich niet bevinden binnen een straal van drie kilometer van een school, andere onderwijsinstelling of sportclub.
Drugsgebruik binnen de krijgsmacht moet direct en stevig worden aangepakt.
Internationale drugshandel en drugshandel op straat moeten streng worden aangepakt. Er dient hierbij meer ingezet te worden op opsporing.