Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) - Jongerenorganisatie

Artikelindex

SGP-Jongeren

De SGPJ is de jongerenafdeling van de Staatskundig Gereformeerde Partij. Via deze link kom je op hun website.

Wie zijn de SGP-jongeren?

SGP-jongeren is met ruim 9.000 leden van 11 t/m 28 jaar de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ze bestaat sinds 1934 en dat maakt de SGP-jongeren ook de oudste! Met een christelijke visie op de samenleving en velen activiteiten wil de SGP-jongeren de belangen van jongeren vertegenwoordigen en hen betrekken bij de politiek.

Op de website van de SGPJ staat het volgende over softdrugs en kweken:

Onder standpunten Drugs vinden we het standpunt van de SGPJ

Drugs

In de opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Aangenomen wordt dat softdrugs minder schadelijk zou zijn voor de gezondheid dan harddrugs. In Nederland geldt een gedoogbeleid voor softdrugs. Dit houdt in dat de verkoop van softdrugs in coffeeshops wel strafbaar is, maar dat het Openbaar Ministerie deze coffeeshops niet vervolgd. Ook burgers mogen kleine hoeveelheden softdrugs bezitten. Het gedoogbeleid is tegenstrijdig: je mag geen drugs verbouwen, maar wel verkopen onder strikte voorwaarden. Daarnaast mag je wel drugs gebruiken, maar geen drugs bezitten.

Er is op lokaal niveau relatief veel ruimte om invulling aan het drugsbeleid te geven. Iedere gemeente kan bijvoorbeeld kiezen wel of geen coffeeshops toe te staan. Ook wanneer er geen coffeeshops worden toegestaan, is het opstellen van beleid erg belangrijk. Er kan dan adequaat worden opgetreden tegen ongewenste verkooppunten waar hasj en wiet wordt gedeald.

Het ideaal van SGP-jongeren is dat alle coffeeshops in Nederland gesloten moeten worden. Helaas is Nederland nog niet zover en willen wij door middel van kleine stappen toewerken naar dat ideaal.

- Geen coffeeshops binnen een straal van 3 kilometer vanaf een school of sportclub.
- Drugstoerisme in de grensstreken hard aanpakken. Extra inzet politie noodzakelijk.
- Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor hulp aan verslaafden. De insteek van deze hulp moet zijn om definitief af te kicken van drugs.
- Nederland is een doorvoerland. Zo ook voor drugs. Strenge drugscontroles in de haven en op de luchthavens zijn noodzakelijk.
- Gemeenten moeten voorlichting geven op scholen en andere instellingen over de gevaren van drugs.